Vydáno před: To se nám, křesťanům, povedlo...

31. červenec 2011 | 14.53 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

To se nám , křesťanům, povedlo

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Fp 2,11

To se nám, křesťanům, teda povedlo!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

VBBII: Ovoce nenávisti...

30. červenec 2011 | 10.04 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Tak co, Svatopluku, už jsi se poučil?

Podívej se na sebe. Ležíš zde, zmlácený, pochroumaný, pomalu se vzpamatováváš z těžkého otřesu mozku. Pravou nohu máš přelomenou, už na ni vždy budeš jen napadat. Zlomená žebra svým počtem převyšují ta nepoškozená, každý nádech tě bolí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 95x

Já a deštníci...

28. červenec 2011 | 17.59 | rubrika: Z mého života

Říká se, že zapomnětlivost nebolí, ale že se při ní člověk naběhá. Dovolím si toto přísloví trošku poupravit: Zapomnětlivost nebolí, ale stojí strašlivý peníze... A někdy i bolí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 117x

Nebezpečí křesťanského fundamentalismu...

27. červenec 2011 | 18.54 | rubrika: Polemiky

V souvislosti s děsivým, strašlivým útokem v Norsku se v médiích začínají objevovat diskuze ohledně nebezpečí  tzv. křesťanského fundamentalismu. Pan Jiří Pehe v jednom svém článku dokonce hodil všechny fundamentalismy do jednoho společného pytle. Dnešni mediální pojem "křesťanský fundamentalista" vznikl jako odvozenina z pojmu "islámský fundamentalista" jednak nepochopením, jednak novinářskou zkratkou a nutností pojmenovat "nový" jev.  Jestliže totiž islamští fundamentalisté používají k prosazení svých zájmů násilí, jak tedy pojmenovat křesťana, který se stejnými prostředky snaží prosadit názory ty své?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 281x

Han kunne drepe meg også

25. červenec 2011 | 15.35 | rubrika: Co týden dal.

On mohl zabít i mne. Ne, nebyl jsem v té době v Norsku, ale sdílím mnoho společných postojů s obětmi jeho řádění.  V každém nábožesntví se někdy najde šílenec, kterému "rupne v bedně." Tento šílenec vraždil ve jménu konzervativních hodnot, křesťanství a demokracie. Všechny tyto hodnoty však svým činem popřel.

He could kill me too. No, I was not at that time in Norway, but share many common positions with the victims of the spree. In each religions ever find a madman, who "bursts in the box." This madman murdered in the name of conservative values​​, Christianity and democracy. All these values, however, their action contradicted...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 140x

VBBII: Musel jsem tam jít...

24. červenec 2011 | 10.32 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Proč jsi šel do toho maďarského tábora?"

Boleslavova otázka se v nočním tichu odráží od plamenů táborového ohně, na kterém Bohuslava peče nějaké to kuře k posilnění přítomných. Václava, Boleslava, jejich, ani ne desetiletého brášky Spytihněva a také vladyky Podivena. Ti všichni zaslechli Boleslavovu otázku a teď zvědavě visí Václavovi na rtech.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 86x

Vydáno před: Přikázání Staré Smlouvy platí...

23. červenec 2011 | 16.09 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

Přikázání Staré Smlouvy stále platí...

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo vy je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Matouš 5,19

Vážený čtenáři, právě jste otevřel již 19. díl seriálu úvah na téma Učení na hoře.  Vůbec nevadí, jestli jste o 18 ti předchozích dílu ani neslyšel. Jednotlivé epizody jsou více méně na sobě nezávislé. Ne však úplně. Naopak, počátkem dnešního zamyšlení bychom si měli připomenout zastavení minulé. Často se v křesťanské literatuře můžete dočíst, že kázání na hoře není nic jiného nežnějaký "lepší" výklad staré smlouvy, starého zákona. Někteří autoři jdou dokonce tak daleko, že prohlašují, že platnost tohoto "lepšího" výkladu byla zrušena společně se zrušením Zákona Starého. S tímto názorem já osobně nesouhlasím. Minule jsem se snažil ukázat, proč se domnívám, že Starý zákon v podstatě vůbec zrušen nebyl, byl jen nahrazen Zákonem Novým, ve kterém však je stále obsažen, ve kterém je naplněn, dovršen.  Zajímavě, byť také nepřesně, to popsali Kristovi farizeové, nepřátelé, prý Kristus kázal, že nepřišel Zákon rušit, ale přidávat k němu.  V tomto článečku si pak ukážeme, že ani přikázání starého Zákona nebyla zrušena, ale naopak, jsou obsažena, naplněna a dovršena ve Smlouvě Nové...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

Habsburkové - poslední dědici antického císařství

21. červenec 2011 | 11.36 | rubrika: Polemiky

Habsburkové jako poslední dědici starověkého antického římského císařství

Nedávno zemřel představitel starobylého rodu - bývalý korunní CK princ Otto Habsbursko-Lotrinský.  Od jeho smrti i pohřbu již uplynulo několik dní. Snad tedy nebude netaktní a necitlivé, když se při této příležitosti zamyslíme nad úlohou Habsburského domu v duchovních dějinách spásy a když se zamyslíme nad duchovním rozdílem mezi monarchií a republikou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Filmotéka: Viděl jsem Harryho Pottera...

20. červenec 2011 | 12.06 | rubrika: Filmotéka

Nevyhnul jsem se vlně zájmu o poslední film ze ságy o Harry Potterovi. Díky vyzvání jedné kamarádky jsme se včera šli společně podívat na dvojrozměrnou projekci tohoto nejnovějšího filmu :-)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 134x

VBBII: Obchod

17. červenec 2011 | 17.35 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Rytíř, zbrojnoš. Osamělý jezdec, postarší, vznešený, nezlomný.. Nikoho neohrožuje, nikým neohrožován, projíždí uherskou krajinou, jede den, druhý, třetí. Ne, již od pohledu si můžeme být jisti tím, že ozbrojenec nepatří mezi nájezdníky maďarských hord. Jeho brnění, raně – středověké brnění, nese rysy kvalitní francké práce.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 95x

Kristus staví svou církev na Skále - na Petrovi...

16. červenec 2011 | 15.54 | rubrika: Polemiky

Následující text se stal kamenem úrazu pro římskokatolickou středověkou pozemskou instituci. Jeho první část totiž brali jako bianko šek podepsaný Bohem. Více než na Boží MIlost a věrnost a bázeň před Bohem sázeli na kontinuitu předávání svěcení od apoštola Petra, čímž považovali ono tajuplné biblické místo za naplněné. Stejně nezdravě se však v reakci na tento fakt k němu postavili protestanté, kteří pravděpodobně naopak zcela popřeli jeho smysl.

Jak tedy tento text chápat správně? Podívejme se na Něj společně. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 202x

Vdáno před: Naplnění Zákona

15. červenec 2011 | 09.58 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

Naplnění Zákona

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit (dovršit).Matouš 5,17

Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Ef 2,15

Vítám Vás, případný čtenáři, u dalšího dílu našeho seriálu úvah na téma Učení na hoře. Přicházíme k části, která je důležitá spíše jakoby teoreticky, než prakticky. V tomto a následujících verších Ježíš Kristus definuje vztah mezi Starým a Novým Zákonem, mezi Starou a Novou Smlouvou. Tedy vztah, který je často zahalen tajemstvím a často se v něm tápe a bloudí. Rád bych zde vysvětlil svůj pohled.

Ze zběžného přečtení dvou veršů evedených v prologu tohoto článku lze přijít k dojmu, že si vzájemně protiřečí. Kristus říká, že nepřičel zrušit Zákon, avšak Pavel naproti tomu říká, že Zákon svou obětí právě Kristus zrišil. Jak to tedy je?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 74x

MP3: Slabý ve víře...

11. červenec 2011 | 21.06 | rubrika: Audio MP3

Link: http://www.ulozto.cz/9652563/muller-slaby-ve-vire-mp3

Slabý ve víře jako:
1) Slabý člověk, který věří
2) Slabý ve věrnosti Kristu v určité oblasti lidského života
3) Slabý v poznání víry v Krista, co je v souladu s vírou a co není.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

VBBII: Už nejste tím, co jste bývala...

10. červenec 2011 | 11.41 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Milosti..."

Hněvsa se uctivě uklání...

"Neříkejte mi tak, nikdy nevím, jestli si ze mne neutahujete..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 107x

Vydáno před: Farizejská vděčnost

8. červenec 2011 | 18.07 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

Farizejská vděčnost...

18,9 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
18,10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
18,11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
18,12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.'
18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'
18,14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."


Z Lukášova evangelia...

Tento příběh jsem četl mnohokrát a byl mi velmi jasný. Prostě zde Ježíš říká, že spasení není ze skutků, není z nás, ale z Milosti Boží, že. Já to vím, křesťané to vědí, mnohokrát to kážeme, voláme lidi k pokání a k proměnění charakteru. Nedávno jsem si tento příběh přečetl znovu a zděsil jsem se...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

MP3s: Hutnější pokrm křesťanské víry...

6. červenec 2011 | 17.29 | rubrika: Slovíčko

Po základech křesťanské víry může přijít na řadu menu hutnější duchovní stravy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 197x

MP3s: Základy křesťanské víry...

5. červenec 2011 | 19.22 | rubrika: Základy křesťanství

Sedm (šest "povinných", jedno nepovinné :-))  zamyšlení (neboli - "něco jako přednášek") na základní témata křesťanské víry.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 288x

VBBII: Státní reforma...

3. červenec 2011 | 20.47 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Dav šumí překvapením a zvědavostí. Kníže si opět pozval všechny vladyky, kaplany, staršiny všech rodů, každého významného reka, ze všech knížectví s výjimkou Kouřímského, asi padesátka vybraných předních předáků, vůdců České země. I když se tentokrát nejedná o slavnostní shromáždění všech Čechů, přesto se počet sněmování poslední dobou zvyšuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 97x

Svědectví Septuaginty: Ježíš je Hospodin...

2. červenec 2011 | 11.15 | rubrika: Polemiky

Septuaginta je nejstarším kompletním překladem Starého zákona z hebrejštiny do řečtiny. Tento překlad pořídila Alexandrijská židovská diaspora někdy mezi 3 - 1. stoletím před narozením Krista - podle Legendy na ni pracovalo sedmdesát mistrů po sedmdesát dní. Odtuď její název - slovo septuaginta v latině odpovídá číslovce sedmdesát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 315x

English camp 2011...

1. červenec 2011 | 20.25 | rubrika: Z mého života

Dneska jsme se vrátili z English Campu, který pořádal projekt M.I.S.E Slezské církve evangelické AV ve spolupráci s Christ's Greenfield Lutheran Church - Gilbert, Arizona. Chtěl bych ještě jednou takto poděkovat všem za báječných a požehnaných pět dnů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 118x