Nevydávej nás v pokušení...

31. červenec 2010 | 16.09 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

...A nevydej nás do zkoušek a pokušení, ale vysvoboď nás od zlého... Mt 6, 13.

Touto prosbou končí Ježíš Kristus svou modlitbu, pro kterou se vžil název "Otčenáš." Tvoří ji vlastně seznam základních potřeb člověka. Potřeby, za které má prosit, které má žádat, volat k nebi. Toužit po nich.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 131x

Anktea: Co z díla Petra Chelčického teď?

30. červenec 2010 | 17.31 | anketa v článku | rubrika: Zaujalo mne.

Tento měsíc jsme dokončili převyprávění dvou traktátu Petra Chelčického. Jeden na téma "náboženských tradic" s názvem "Úvaha nad základem zákonů lidských", druhý na téma "očistce" pod názvem "Pravda a mýty o očištění." Tak mne napadlo poptat se těch z Vás, milý čtenáři, které dílo Petra zaujalo a chtěli by jste jeho pokračování, které dílo vybrat teď?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

Ješua Sírachovec: O výchově...

29. červenec 2010 | 16.54 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo miluje svého syna,
má na něho stále připraveny důtky,
aby z něj měl nakonec radost.


Kdo kárá svého syna,
bude mít z něho prospěch
a mezi známými se jím bude chlubit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Bože, tebe chválíme...

28. červenec 2010 | 23.12 | rubrika: Hudba a literatura

Bože, Tebe chválíme,
Pane Tebe velebíme,
skutkům Tvým se divíme,
které v světě tomto zříme.
Divíme se, koříme,
klaníme se věříme
 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 301x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očistci - Závěr

27. červenec 2010 | 18.38 | anketa v článku | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 12. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

A tak, chce - li kdo, ať důvěřuje Synu Božímu.  Ten říká, že nájemník se o svěřené ovce nestará stoprocentně. Protože nepřišli z jiného důvodu, než aby kvůli ziskům z farnosti kradli lidem Pravdu Boží.Aby je vraždili na duši, k čemuž jako zbraň používají ďáblovy lži: Bludy, básně, zlé příklady. Mezitím je připraví o majetek a nakonec své farníky zatratí. Takovéto "požehnání" přijímají lidé z rukou lotrů a zlodějů. K tomu, k vlastní záhubě,  si je najímají lidé nevěrní Bohu. A proto Pán Ježíš promlouvá ke svému stádu: "Bedlivě se chraňte před falešnými proroky, kteří k Vám přicházejí v beránčím rouše, ale uvnitř jsou hladoví vlci. Podle skutků je poznáte!" (Mt 7, 15n) Pravý prorok Pána Ježíše káže: "Čiňte pokání a věřte Písmu, protože přiblížilo se království nebeské!"(Mk 1,15). S touto zvěstí posílá Pán Ježíš své apoštoly a pravé proroky, když praví: "Jděte po celém světě a kažte evangelium. Kdo uvěří evangeliu a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zatracen!" (Mk 16, 15n.) Tuto zvěst zapečetil svou vlastní pečetí, že bez víry v evangelium všechny na věky zavrhne, když prohlásil: "Nebudete-li činit pokání, všichni společně právě tak zahynete!" (Lk 13,3). Takto zní svědectví pravých apoštolů!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Izajáš: Mrtví vstanou!

26. červenec 2010 | 20.47 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Hospodine,
jenom ty nám můžeš zjednat pokoj,
tak jako jsi nám odplatil
za všechny naše skutky.


Hospodine, Bože náš,
byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou,
budeme však připomínat jedině tvé jméno!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 83x

Příběh lidské duše: O vnějším životě

25. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Příběh lidské duše

Počátek knihy Genesis zaznamenává výpověď o stvořerní nebe, země, rostlin, člověka i zvířat. Tento příběh známe - pokud se nemýlím - více méně všichni. Třeba i díky jednomu kouzelnému animovanému filmu, jenž nádherně namluvil Jan Werich. Nedávno (no nedávno, pěkných pár měsíců už to bude) jsem si tyto řádky přečetl opět a promluvily ke mně úplně jiným způsobem. Já poznal sám sebe, svůj příběh, příběh mé duše. Rád bych se s Vámi, vážený čtenáři, o tento příběh lidské duše podělil. Není to událost, která by se odehrála někdy v minulosti a pak sbohem. Ne. Jsou to skutečnosti denodenního života. Života mého, ale i života Vašeho, milý čtenáři. Již počtvrté Vás tedy zvu, abyste toto dobrodružství prožívali spolu se mnou... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 224x

Příběh lidské duše: O vnitřním životě.

24. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Příběh lidské duše

Počátek knihy Genesis zaznamenává výpověď o stvořerní nebe, země, rostlin, člověka i zvířat. Tento příběh známe - pokud se nemýlím - více méně všichni. Třeba i díky jednomu kouzelnému animovanému filmu, jenž nádherně namluvil Jan Werich. Nedávno (no nedávno, pěkných pár měsíců už to bude) jsem si tyto řádky přečetl opět a promluvily ke mně úplně jiným způsobem. Já poznal sám sebe, svůj příběh, příběh mé duše. Rád bych se s Vámi, vážený čtenáři, o tento příběh lidské duše podělil. Není to událost, která by se odehrála někdy v minulosti a pak sbohem. Ne. Jsou to skutečnosti denodenního života. Života mého, ale i života Vašeho, milý čtenáři. Již potřetí Vás tedy zvu, abyste toto dobrodružství prožívali spolu se mnou... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 170x

Příběh lidské duše: Buď světlo!

23. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Příběh lidské duše

Počátek knihy Genesis zaznamenává výpověď o stvořerní nebe, země, rostlin, člověka i zvířat. Tento příběh známe - pokud se nemýlím - více méně všichni. Třeba i díky jednomu kouzelnému animovanému filmu, jenž nádherně namluvil Jan Werich. Nedávno (no nedávno, pěkných pár měsíců už to bude) jsem si tyto řádky přečetl opět a promluvily ke mně úplně jiným způsobem. Já poznal sám sebe, svůj příběh, příběh mé duše. Rád bych se s Vámi, vážený čtenáři, o tento příběh lidské duše podělil. Není to událost, která by se odehrála někdy v minulosti a pak sbohem. Ne. Jsou to skutečnosti denodenního života. Života mého, ale i života Vašeho, milý čtenáři. Již podruhé Vás tedy zvu, abyste toto dobrodružství prožívali spolu se mnou... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 258x

Příběh lidské duše...

22. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Příběh lidské duše

Počátek knihy Genesis zaznamenává výpověď o stvořerní nebe, země, rostlin, člověka i zvířat. Tento příběh známe - pokud se nemýlím - více méně všichni. Třeba i díky jednomu kouzelnému animovanému filmu, jenž nádherně namluvil Jan Werich. Nedávno (no nedávno, pěkných pár měsíců už to bude) jsem si tyto řádky přečetl opět a promluvily ke mně úplně jiným způsobem. Já poznal sám sebe, svůj příběh, příběh mé duše. Rád bych se s Vámi, vážený čtenáři, o tento příběh lidské duše podělil. Není to událost, která by se odehrála někdy v minulosti a pak sbohem. Ne. Jsou to skutečnosti denodenního života. Života mého, ale i života Vašeho, milý čtenáři... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 240x

Ješua Sírachovec: O vlastním bydlení...

21. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Hlavní věc pro život
je voda, chléb a oděv,
i dům, který poskytuje soukromí.

Lepší je život chudáka
pod vlastní dřevěnou střechou
než vybrané lahůdky u cizích lidí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Izajáš: O tučné hostině...

20. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat,
vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.


Obrátil jsi

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Odpusť nám naše viny...

19. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Učení na hoře

Tento článek již na tomto blogu jednou vyšel (pod názvem "Odpuštění je sladké slovo...") Rozhodl jsem se jej zařadit do cyklu ůUčení na hoře" a proto jej uveřejňuji opětovně...

2A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili (těm, kdo se provinili proti nám)(Mat 6,12)...

Tuto prosbu obsahuje modlitba, kterou Pán Ježíš naučil své učedníky. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Odpuštění, krásné slovo. Takové malebné, nezdá se vám? Jak sladkost, čokoláda v ústech. Dejte si také. Řekněte si: Odpuštění... Chutná vám? Mne ano... Protože:  Odpuštění je sladké slovo...

Odpusť nám naše viny STEJNÝM ZPŮSOBEM, jakým my odpouštíme našim viníkům. Jakým způsobem odpouštíme my? Opravdu ze srdce? Anebo se odpuštění stává jakousi pózou? Kdy vyslovíme pár slov, vět, obejmeme druhého, ale stále vevnitř cítíme hněv, zlobu, vzdor, nespravedlnost? Máme sladkost pouze na jazyku, nebo i v srdci? Chceme, aby i Bůh vyslovil pár slov, pár vět, objal nás a přitom vůči nám cítil hněv, zlobu, vzdor a nespravedlnost? A jak vůbec poznáme, zda jsme odpustili či ne?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

Petr Chelčický: Základy lidských tradic - Závěr

18. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: PCh Základy zákonů

Petr Chelčický: Úvaha o základů zákonů (tradic) lidských - Závěr

Kapitola sedmá.
Také nesprávná pravidla přidali k Tělu Boží, které přece samo o sobě dokonale ustanovil Ježíš Kristus, když pravil: "Mé tělo je pravým pokrmem a má krev pravým nápojem. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ten ve mne zůstává a já v něm..." To je Kristův zákon. Ale oni přikázali, aby každý minimálně jednou ročně musel přijímat. To vede k tomu, že mnozí přijímají nedobrovolně, z donucení, jenom proto, aby na ně nebyla uvalena církevní klatba. Touto povinností zatížili hříšníky žijící v neustálém hříchu. Hříšníky, kteří nejsou hodni se na Tělo Boží ani podívat natož je přijímat, těm zaměnili mši svatou za věčné divadlo, se světlonoši, kejklíři a hudebníky. Svedli je, aby takto oslavovali Tělo Boží, které oni sami znesvěcují tím, že jako nějaký amulet jej berou na válečná tažení a do bitev.

A dalšími svatokupectvími se proviňují! Prodávají zádušní mše, ke kterým se nechávají kněží najmout, aby za deset patnáct kop ukázali Tělo Boží, bez kterého by nemohli svatokupecky prodané bohoslužby dokončit. Pro tyto lidské zvyky přidané k Božímu Slovu ztratil lid veškerý užitek, který by měl, kdyby Tělo Páně přijímal tak, jak má. A tak, místo aby získali posilu pro svou duši z Pravého pokrmu a Pravého nápoje, si odnášejí smyslový umělecký zážitek pro potěchu těla.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Ješua Sírachovec: O milosrdenství

17. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

K ponižovanému buď velkodušný
a nepomíjej ho, když činíš milosrdenství.


Podle přikázání se ujmi chudého
a v jeho nouzi ho neodháněj s prázdnou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

Ještě jednou budhismus: O mrtvolnosti smrti...

16. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Polemiky

Vážený čtenáři, představte si následující situaci "z života." Řekněme, že Vám Váš přítel, přítelkyně, láska, milovaná osoba dá prsten. Velmi drahý prsten. A vy víte, že musel - musela dlouho a tvrdě dřít, aby si na ten prsten vydělala. Vy jej někde ztratíte. To se občas stane. Stalo se to kdysi i mi. Ale jak na to zareagujete? Bude Vám to líto? Uvědomíte si, že jste právě ztratili několik hodin tvrdé práce svého milovaného člověka? Anebo si mávnete rukou, řeknete si, že se o nic nejedná a jdete dále? Jestliže by s námi takováto ztráta neotřásla, vzali bychom ji flegmaticky, pak se obávám, že by něco na našem vztahu k milovanému člověku bylo špatně.  Vztah k člověku nás většinou prozradí na úctě a vděčnosti, kterou chováme k darům a k požehnání, které od něj k nám plyne. Jestliže ztratíme prsten, který nám on dává z hloubky svého srdce, na který si těžce vydělával x hodin či dní a nám by to bylo úplně jedno, šuma fuk, pak by na našem vztahu k němu bylo něco nezdravého. Nezáleželo by nám na něho.  Něco jiného by však bylo, kdyby Vás ten přítel sám objal a řekl by: To nic, je to jen prsten. To by naopak od něho bylo známkou jeho lásky a odpuštění. Protože to on je tim darcem, to on je tim, co na ten prsten tvrdě dřel. A proto když on ona řekne: "Byl to jenom prsten", má to zcela jinou váhu, než když to řekneme my. 

Protože by mohla nastat třeba i druhá nezdravá reakce. Mohli bychom se pohádat tak, že bychom se rozešli. Ztráta prstenu jakoby pro nás znamenala ztrátu celého vztahu. A tak, když se ztratí prsten, jakoby se ztratilo i pouto mezi náma.

Čím více nám záleží na milovaném člověku, tím více nás bolí ztráta toho prstenu. Avšak. Bolest ze ztráty prstenu nemusí vyvěrat z lásky k milovanému člověku, ale z lásky přímo z toho prstenu. Toto nazvěme třetí nezdravou reakcí. Kdy jsme dostali z lásky prsten a my jsme se do toho prstenu zamilovali a zapomněli jsme na samotného dárce. Společnost toho prstenu by nám bohatě stačila, naráz bychom nepotřebovali mít milovaného člověka u sebe. Bylo by nám šuma fuk, jsme li s ním, nebo nejsme, důležité by pro nás bylo, aby ten prsten byl na naši ruce. Abychom se jím chlubili, aby nám jej jiní záviděli.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 327x

Filmotéka: Božský Evan...

15. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Filmotéka

Film Božský Evan natočil v roce 2007 režisér Tom Shadyac. Do hlavních rolí obsadil - například - velmi dobrého Morgana Freamana, Stev Carella, Lauren Grahamovou a  John Goodmana.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 159x

Petr Chelčický: Svatokupecký Očistec 11

14. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 11. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

Ó Pane Králi věků, rač povstat a pošli jako anděle Své svaté, pravdivé a věrné kazatele. Učiň je hlásnou troubou Svého Slova. A osvoboď Lid Svůj z rukou těch bezectných lhářů, kteří své lži již dávno ušili a ještě nepřestávají šít rozličné pasti Tvého lidu. Jak chytrýcky si připravuji baťohy své, aby napásly své nenasytné břicha, své milenky i levobočky.  K tomu ůčelu loví lid Tvůj zneužíváním Tebe Samého, Tvého Syna, Všechny Jím Ustanovené Svátosti, Pannu MArii s apoštoly, Starého i Nového Zákona, anděly, peklo a všechny ďábly. Tak moudře zaopatřili svá tučná těla, aby je pásli a drahými rouchy oblíkali. Stále nekompromisně předkiádaji své polštáře i podušky, ušité tu falešnou, tu pravou mírou, aby se hodily pod každou hlavu, živých i mrtvých. Touží totiž, aby jejich pastva trvala na věky. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Chléb náš vezdejší dej nám dnes...

13. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Učení na hoře

Posuňme se v našem (poslední dobou) měsíčníku Kristova Učení na Hoře zase o veršík dále:

Náš denní chléb dej nám dnes. Matouš 6,11.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 171x

Izajáš: Pád Babylóna...

12. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Dostalo se mi tvrdého vidění:
"Věrolomník jedná věrolomně
a zhoubce hubí.

Přitáhni, Élame,
oblehni, Méde!
Všem vzdechům učiním přítrž."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

Čtyři vznešené tvrzení budhismu...

11. červenec 2010 | 18.08 | rubrika: Polemiky

Učení budhismu stojí na tzv čtyřech ušlechtilých pravdách, které ve zhuštěné formě popisují svět. Zkusme se na tyto čtyři tvrzení podívat kriticky, očima křesťanství.

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 5 (4x) | přečteno: 534x

...a proč se dobré věci dějí špatným lidem?

10. červenec 2010 | 22.02 | rubrika: Polemiky

Tak to je teprve palčivá otázka. Co říkáte. V minulém článku jsme se zamýšleli, proč se dobrým lidem stávají špatné věci. Ale proč se špatným lidem ději dobré věci? Proč ten, či onen všivák, říkáme si, si žije jako s prominutím prase v žitě a já si pomalu nemohu dovolit ani chleba na večeři? Takto se často ptáme, bublá v nás plamen závisti, hořkosti, křivdy a nespravedlnosti. Možná si ještě dokážeme vysvětlit, proč se dobrým lidem dějí špatné věci. Můžeme si říci, že se tak děje pro jejich dobro, pro jejich růst. Ale co nakopak?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 246x

Proč se zlé věci stávají dobrým lidem?

9. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Polemiky

Těžká otázka. A ještě těžší odpověď. Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Chtěli bychom, aby svět byl spravedlivý, ale on není. Je skrz na skrz prolezlý křivdami. Život, to nejsou atletické běžecké dráhy, každá měřící naprosto stejný počet metrů, se stejným počtem stejně obtížných překážek pro všechny závodníky. No řekněte, copak takto lze charakterizovat férovou hru?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 437x

Petr Chelčický: O hloubce duchovních zpěvů...

8. červenec 2010 | 22.46 | rubrika: PCh Základy zákonů
 Petr Chelčický: Úvaha o základů zákonů lidských - Část 7. respektivě 6.
Ano, čtou si z Písma Svatého, ale jen tak, jak to lidská nařízení dovolí. Lidská pravidla určují, jaký text z Písma se má ten či onen den v roce číst.

A tak si to zařídili a ustanovili, aby se Evangelium a i jiná Písma pouze předzpívávala a recitovala, evangelium okázale vysokými hlasy nechávají zpívat, při doprovu kadidla a zvonění, se svícny, s požehnáním, lahodně zhudebněné, jako by si Písmo hluboce vážili a ctili. Když však by někdo upřímně evangélium hlásal, anebo k němu chtěl lid vést, oni jej pokálejí, vsadí do temných vězeňských cel a na hranici jej nechají upálit. Neboť odmítají živé evangelium, ale chtějí jenom to zpívané, huhňané a recitované. V tom je usvědčuje Písmo, protože takto promluvil Bůh skrze proroka: "Lid můj slyší má slova skrze tebe, ale nečiní jich, v hubě svých úst je obracejí, ale jejich srdce následuje pouze jejich sobectví. Má slova na ně působí jako písně se sladkou a oblibenou melodií: Slyší je, zpívají, ale nečiní je. (Ez 31b-32)" 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Izajáš: Když prorok Boží chodí nahý a bosý...

7. červenec 2010 | 20.30 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Toho roku, v němž tartán
poslaný asyrským králem
Sargónem přitáhl k Ašdódu,
bojoval proti němu
a dobyl jej,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Pan Špidla, BP, bratři Mašínové, blesk, kurzy Alfa

6. červenec 2010 | 11.14 | rubrika: Co týden dal.

Vážený čtenáři,

netradičně v netradiční úterý bychom se společně mohli ohlédnout zpět za předchozími týdny. Dnes si připomeneme bratry Mašíny, pochválíme pana Špidlu, severomoravskou policii, zamyslíme se nad poslestvím z nebes, ohlédneme se za zajímavými blogy, prožijeme mši pod širým nebem a tak dále. Držme si klobouky, vyrážíme...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Co znamená: Být součástí těla Kristova?

5. červenec 2010 | 23.02 | rubrika: Slovíčko

Celistvé a doplněné učení o tomto tématu na nahrávce zde: http://www.ulozto.cz/8530401/muller-3-4-2011-byt-v-kristu-mp3

V Novém Zákoně se na několika místech píše, že věřící jsou součástí Těla Ježíše Krista . Že jsou "V" Kristu (namátkou například: 1Kor 3,12; Řím 6,3; Gal 3,27; Řim 6,11;Řím 8,1). To je sice pěkné, ale co to znamená prakticky? Co si pod tímto slovním spojením představit? Tento článek nabízí krátké vysvětlení...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 189x

Kolosální význam Gutenbergova vynálezu...

4. červenec 2010 | 10.21 | rubrika: Zaujalo mne.

Kolosální význam Gutenbergova vynálezu (nejen) pro život křesťana...
====================================================================


Dokážeme my, křesťané, ocenit vynález pana Gutenberga a jeho přínos pro náš každodenní život? Jsme si vůbec vědomi, jaký je to obrovský dar, že můžeme mít Celé Slovo Boží kdykoliv po ruce a kdykoliv si v něm najít poučení a povzbuzení? Uvědomujeme si vůbec, že předchozí generace, naší otcové, takovouto možnost neměli?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 184x

Ješua Sírachovec: O půjčování...

3. červenec 2010 | 05.01 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo činí milosrdenství,
půjčuje bližnímu,
kdo mu podává pomocnou ruku,
plní přikázání.


Půjč bližnímu,
když potřebuje,
a včas také bližnímu navrať!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 125x

Izajáš: Výnos proti synu jitřenky

2. červenec 2010 | 07.50 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout
od tvého trápení a nepokoje,
od tvrdé otročiny, jíž jsi byl zotročen,
proneseš o babylónském králi pořekadlo:
"Jak pominul poháněč, jak pominula knuta!"


Hospodin polámal hůl svévolníků, žezlo vládců,
jež zběsile bilo národy ranami bez ustání,
hněvivě vládlo pronárodům nezkrotným pronásledováním.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 105x

Filmotéka: Královna Margot...

1. červenec 2010 | 21.01 | rubrika: Filmotéka

Drsný, naturistický a přesto hluboký francouzský film. Královna Margot. Natočený v roce 1994, režisérem Patrice Chéreau, podle románu Alexandra Dumase. Osobně se domnívám, že film není vhodný pro diváky, minimálně mladších patnácti let.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 236x