Stručné učení o Večeři Páně

27. březen 2013 | 12.42 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Svátost Večeře Páně ustanovil Panovník Ježíš Kristus večer svého zatčení, kdy naposledy večeřel se svými učedníky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 147x

Jak poznám Boží vůli?

26. březen 2013 | 11.17 | rubrika: Slovíčko

Jak poznám Boží vůli?

Dobrá otázka, děkuji za ni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Stručné učení o křtu

24. březen 2013 | 14.24 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Slovo "křest" původně znamenalo "ponořením zničit." Například nepřátelskou loď během námořní bitvy. Křest znamená "zničení" starého člověka, starého způsobu života. Křtem člověk přijímá Ježíše Krista za Svého Krále, Panovníka a Vlastníka, vyjadřuje víru v Kristovu smrt a Jeho vzkříšení, vyznává svoji hříšnost a víru v odpuštění skrze Kristovu Oběť. Křest je vnějším vyjádřením toho, co se již stalo v srdcí věřícího člověka a dodává tomu platnost. Křtem je věřící připojen Duchem Svatým k Božímu lidu, stává se součástí Kristovy církve - "Těla Kristova."  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3.5 (2x) | přečteno: 129x

Stručné učení o Spasení

24. březen 2013 | 13.20 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Spasení je Boží dar  Milosti přijímaný živou vírou v Ježíše Krista, živou věrností Ježíši Kristu, živou důvěrou Ježíši Kristu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Předávat Boží Milost...

17. březen 2013 | 17.20 | rubrika: Audio MP3

Link na MP3 záznam: http://www.cb.cz/havirov/files/audio/2013/17.3.2013.mp3

16"Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. 18Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. 19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." Jan 3,16- 21.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

Únor 2013: Domáci události...

1. březen 2013 | 11.48 | rubrika: Výroční ceny

Biblické verše měsíce:
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. (Př 27,12)
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef 6,12)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Únor 2013: Zahraniční události

1. březen 2013 | 11.34 | rubrika: Výroční ceny

Zahraniční křesťanská osobnost:
1) Saeed Abedini - http://krestandnes.cz/article/v-teheranu-vezni-saeeda-abediniho-americkeho-obcana-pro-jeho-krestanskou-viru/22079.htm

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 68x

Anticeny: Únor 2013

1. březen 2013 | 11.29 | rubrika: Výroční ceny

Anticena za český obecný počin / událost
1) "Tatínek" - http://budejovice.idnes.cz/opily-tatinek-0d8-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130215_101616_budejovice-zpravy_khr
2) "Řidič" - http://www.novinky.cz/krimi/293419-ridic-nevydrzel-cekani-za-popelarskym-vozem-a-pracovnika-bodl.html
3) Falešná sbírka pro město Frenštát - http://www.novinky.cz/krimi/294067-hyenismus-nejvyssiho-stupne-frenstat-varuje-pred-falesnou-sbirkou.html

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 59x

Leden 2013: Domácí události...

7. únor 2013 | 11.00 | rubrika: Výroční ceny

Biblické verše měsíce:
+ Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. (Kazatel 10,6)
+ Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11,1)
+ Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. (Izajáš 5,20)
+ Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? Job 2,10b

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 73x