Ceny blogu BaS živě - březen 2012

30. březen 2012 | 17.17 | rubrika: Výroční ceny

Ceny blogu Bohu a světu za březen 2012, tentokrát stanoveny nikoliv retrospektivně, ale živě tak, jak jednotlivé události šli. Uzavírka pro březen 2012 končila dnes v jedenáct hodin. "Počin", který se nevešel za březen, bude mít ještě šanci v dubnu. Jako čtenáři blogu máte plné právo posílat své nominace, zvlášť bych byl rád za nominace v rubrice "kázání měsíce," kterou nemůže objektivně sledovat pouze jediný člověk. K nominaci je potřeba připojit link Děkuji moc!

Biblický verš měsíce:

1) Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Lv 19,32...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Anticeny blogu BaS živě za březen 2012..

30. březen 2012 | 17.15 | rubrika: Výroční ceny

Anticena za český obecný počin / událost

1) Pan prezident Václav Klaus za ochotu vrátit vyznamenaní, které nedostal - http://zpravy.idnes.cz/klaus-se-chlubi-adenauerovou-cenou-i-kdyz-ji-nema-divi-se-nemci-p6w-/domaci.aspx?c=A120306_112048_domaci_jw

2) Holešovické výzvě - za neprogram, nepřipravenost, neprůhlednost, nepřímé volání po revoluci a za diskreditaci protivládních demonstrací...

3) Firmě Cermat za zajímavý "partyzánský" přístup ke státním maturitám - http://zpravy.idnes.cz/cvicne-maturitni-testy-vydesily-studenty-fju-/domaci.aspx?c=A120329_142124_domaci_abrzvlášt viz poslední odstavec a větu v článku

4) Radek John - za naprostou nepřítomnost jakékoliv sebereflexe sebe i své strany: Impulsy VM 22.3.2012 a (hlavně) před tím v pořadu Press klub Luboše Xavera Veselého na Frekvenci 1.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

AltHistorie: Václav III po čtvrté...

29. březen 2012 | 05.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Alternativní historie: Král Václav III. Veliký (1305 - 1346)

Z Valdekova zajetí byl Václav - společně s Jindřichem z Lipé -  propuštěn v září roku 1316. Od této chvíle se poslední přemyslovec začal plně soustředit na vnitřní politiku. Aby zmírnil hrozící hladomor,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Král Václav III (1305-1346) - AlterHistorie 3.

28. březen 2012 | 18.33 | rubrika: Zaujalo mne.

Alternativní historie: Král Václav III. Veliký (1305 - 1346)

V roce 1312 se Václav vrátil z římského tažení, docela znechucený a unavený. Při návratu, jak jsme naznačili, ho čekalo ještě složité jednání s Ludvíkem Bavorem, vůdcem proticísařských nespokojenců. Václav se mu omluvil za ukvapenou volbu, na druhou stranu však vyměnil Ludvíkovu akceptaci daného stavu za tajný příslib, že jestliže Jindřich poruší své povinnosti lenního pána vůči Praze nebo Mnichovu, nebo vznikne-li potřeba nové volby, Václav bude volit někoho z rodu Wittelsbachů. S touto, k Jindřichovi ne zrovna košér, neveřejnou smlouvou se Ludvík spokojil a společně uklidnili i situaci v říši.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 221x

Alternativní historie II - Co by kdyby....

27. březen 2012 | 21.19 | rubrika: Zaujalo mne.

Alternativní historie: Král Václav III. Veliký (1305 - 1346)

Tak nenadálé zhroucení moci Albrechta Habsburského nikdo v říši nečekal. Nový král Jan čelil od počátku velkým problémům - chyběla mu autorita. Mezi říšskými knížety se rozhostilo ticho, ticho významné, ale né hrobové. Sice se ozývalo mrmlání, že Jan příliš podléhá francouzským vlivům. Úlohu trna v oku hrály především lucemburští bratři: Hrabě Jindřich, Walram a arcibiskup Balduin, k jejichž radám se často bezradný král obracel. Němcům se také nelíbilo, že již po třetí se římským panovníkem stal muž, na kterého ukázal přemyslovec. S nepochopením se také setkalo, když se Jan prohlásil švábským vévodou s odkazem na zadržované dědictví po otci. "Slavná" korunovace nového krále proběhla dne 6.1.1309 bez valného zájmu mocných, podobným fiaskem skončil také říšský sněm, který svolal na jaro téhož roku - dobrá větší třetina knížat se neobtěžovala přijet. Přímo se Janovi nepostavil nikdo - scházel vzdorokrál. Synové zemřelého krále, propuštěni z nedávného zajetí, o tuto pochybnou poctu nestáli a nikdo jiný potřebnou prestiží nevládnul. K posílení svého postavení Jan zvolil římskou jízdu za císařskou korunou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 154x

Altr. historie: Král Václav III. (1305-1346)

26. březen 2012 | 19.03 | rubrika: Zaujalo mne.

Alternativní historie: Král Václav III. Veliký (1305-1346)

Nejpodivnější, ale zároveň jedna ze zlomových události českých dějin se stala 4.8.1306 v Olomouci: Během vojenského tažení do Polska král Václav v poledním žáru odpočíval ve své komnatě, když se z ničeho nic nad spícím panovníkem objevil neznámý muž, jakýsi durink, údajně Konrád z Botenštejna. Napřáhnul ruku, drže v ní nuž, stál připraven bodnout.  V této osudné chvíli král se probudil a pohlédnul, zcela bezbranný, svému vrahovi do očí. Ten, místo aby mladíka bodnul a připravil jej o život, sám dostal infarkt a umírá...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 217x

Bůh vyšle svého anděla...

23. březen 2012 | 13.09 | rubrika: Slovíčko

Následující citát z Božího Slova mne osobně provází dnešními dny:

Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu; on sám vyšle před tebou svého posla, a ty budeš moci... Gn 24,7...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

Alternativa ke školnému a k julínkovnému existuje

22. březen 2012 | 23.59 | rubrika: Co týden dal.

Následující mail (redakčně upraveno) jsem zaslal asi padesáti náhodně zvoleným poslancům z celého současného politického spektra - odpověděli mi pouze dva: Pan poslanec Vojtěch Filip z KSČM a paní Lenka Andrýsková z VV. Oběma patří můj dík. Vážený čtenáři, jestli souhlasíte z následujícími návrhy, pak je šiřte dále. Pište svým poslancům a otiskujte je na svých blozích. Předkládat alternativy je lepší než pouhopouhé prázdné protestování...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 67x

I vrah z Toulouse může dojít k odpuštění...

21. březen 2012 | 19.25 | rubrika: Polemiky

Ve Francii se stala otřesná a neodpustitelná událost. Fanatik, zřejmě náboženský, před židovskou školou zavraždil rabína a jeho dva maličké syny, v budově školy pak chladnokrevně zblízka zavraždil ránou do hlavy další malou holčičku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

Nejlepší fotky...

18. březen 2012 | 19.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Nejlepší fotky jsou ty, co zůstávají v lidské paměti... Můj švagr Josef

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

4) Působení Božího Slova

17. březen 2012 | 09.31 | rubrika: Studijni ETS

Boží Slovo, Bible, je velkým Božím darem věnovaný Jeho Lidu. V této práci bych se rád zamyslel nad Jeho významem v křesťanském životě.

Bible význam Božího Slova shrnuje hlavně ve známém pojednání Apoštola Pavla v listu Timoteovi: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2 TIM 3,16). K těmto slovům o Slovu se snad nedá nic přidat ani ubrat, krásným a jednoduchým jazykem shrnují důležitost Písma v denodenním životě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 96x

3) Prvořadý význam zbožnosti

16. březen 2012 | 08.36 | rubrika: Studijni ETS

Cíl této práce spočívá v zamyšlení se nad významem zbožnosti, rád bych se pokusil definovat pojmy "zbožnost", "bázeň před Bohem," "Zákon," "zákonictví."

V křesťanských, hlavně protestantských, kruzích se uhnízdil názor, představa, že zbožnost je jakýsi bonus, něco navíc, co člověk přidá ke spáse, aniž by ji jakkoliv ovlinil. Často žijeme v přesvědčení, že spásu máme v kapse, že, vždyť jsme se pomodlili ke spasení, a že zbožnost přidáváme jaksi navíc. A jestliže nepřidáme, pak se v podstatě nic nestane, hlavně "nebuďme zákoníky."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 69x

Možnost zhřešit...

15. březen 2012 | 16.55 | rubrika: Zaujalo mne.

Člověk musí mít možnost zhřešit, aby měl svobodu nezhřešit...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

ČSSD se stává nevolitelnou...

14. březen 2012 | 20.01 | rubrika: Co týden dal.

Tak si dám zase po nějaké (ok - docela krátké) době docela kratičký politický článeček...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 62x

Jarní prázdniny a prázdné autobusy...

14. březen 2012 | 19.51 | rubrika: Z mého života

Když jsem tak jel ráno do práce poloprázdným autobusem, říkal jsem si, že by ty prázdniny mohly být každý den... :-)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pošli to dál - rok dobrých slutků...

13. březen 2012 | 18.31 | rubrika: Zaujalo mne.

Rádio Impuls rozjelo od Nového roku velice zajímavou a prospěšnou akci nazvanou "Pošli to dál - rok dobrých skutků", inspirovanou známým filmem. Na stránkách http://www.impuls.cz/ lze zaregistrovat příběh člověka, kterému chceme pomoci, anebo mu splnit nějaký životní sen. Každý den rádio zveřejní jeden takový příběh a buď přímo pomůže jeho sen zrealizovat, anebo jeho zveřejněním podnítí posluchače, aby tento sen splnili oni. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 69x

Boží láska...

12. březen 2012 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Bůh miluje až k smrti, Bůh miluje ža za hrob...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

MP3: Soud nad babylónskou nevěstkou

8. březen 2012 | 21.09 | rubrika: Audio MP3

Link: http://quokam.sweb.cz/VM/Biblicka-8.3.2011-Soud_Nad_Nevestkou.mp3

30 minut 33 sekund...

PS: Při slovíčku jsem zaměnil Maxmiliena Robespierra za J.J. Russeaua, omlouvám se...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 77x

Pohled...

7. březen 2012 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Když se díváme do země, nešlápneme sice do lejna, ale můžeme zabloudit. Když se však díváme dopředu, můžeme sice šlápnou do lejna, ale nezabloudíme..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)