PCh: O dostatečné plnosti ve Vtěleném Kristu

31. březen 2011 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 3.

A ještě více. Duch, který pochází z Boha, ať vyznává Ježíše Krista v těle přišlého všem věřícím a všem, kdo v Něm hledají Svou Spásu. Ať zdůrazňuje, že v Kristu mají všechno pravé, pravdivé  a potřebné  ke spáse, mají to v hojnosti a bez nedostatku. V Kristu mají  vše, i to, co potřebují zde na tomto světě. To, oč skrze nebe prosí a žádají, to se vší plností v Kristu dostávají. V protikladu s tím: Jestliže člověk hledá rozličnou pomoc a milost kdekoliv mimo Krista, pak se i sám k takovéto pomoci či milosti přivazuje.   Jakou spásu hledá, k takové se přiváže. A pak se v tom také plácá.  Takoví se domnívají, že spíše  spásu naleznou u kdejakého mnicha, kterého druzí nazývají svatým, než u Samotného Krista.  A tak jsou svedeni skrze hromová kázání falešných kněží, kteří oslazují svá slova  lidu cizoložícímu ve víře.  Takovémuto lidu rozmnožují milosti a pomoci svatých, až tím uhasí v jejich srdcích Ježíše Krista  s Jeho Přehojnými Milostmi. Bláznivý lid, který neví, zda-li hledá spasení u Boha, nebo u lidí! Hledá-li spásu v rytém obrazu, nebo v utrpení Kristovém, v potulkách po světě nebo v pravdivém svědomí. Nerozumný lid, ve tmě zavřený, který nepoznává Pravého mezi nepravými...

Proto ten duch, který pochází z Boha, má kázat věřícím úplnou zvěst o spasení v Kristu. Neboť nikdo jiný na nebi ani na zemi neobdržel tolik milosti, dokonce by ani nikdo takový nemohl tolik milosti nést, abe zemřel za lid, který Mu uvěří. A to je také důvod, proč apoštolové hlásali, že Kristus v sobě obsahuje veškerou dokonalou Milost. Že pouze v Jeho Krvi byváme umyti od každého hříchu. Že veškerá milost v našem životě pochází jen a pouze z Jeho Plnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Vydáno před: O stromech a keřích...

30. březen 2011 | 08.18 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
tento blog si připomíná již druhé výročí svého vzniku a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma: O stromech a keřích...   Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z následující pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

O stromech a keřích...
Kajícné modlitby...
Líbye, modlářství a nová politická strana...
Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 6...
Otče náš...

O stromech a keřích...

Stromy. Mlčenliví, a přesto jakoby moudří, fascinující svědci našich životů. Provázejí člověka ode dávna. Panuje kolem nich spousta mýtů. Jednoho aktivního politika nedávné doby zaujaly na tolik, že praštil s parlamentem, vládou i rodnou stranou a vydal se je na Vysočinu poobjímat. Proto ani není divu, že se stromy odráží i v biblickém poselství...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Vydáno před: O džihádu

29. březen 2011 | 08.34 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma ...muslimem III - Džihad... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Nová internetová televize Hope...
Ten váš pejsek, on je takový čistotný...
Samařanka nemá muže... 
...muslimem III - Džihad... 
Otevřený potlesk pro Stvořitele na ČT1  

...muslimem III - Džihad... 

Podívejme se spolu potřetí na rozdíly mezi islámem a křesťanstvím. Dnes se zaměřme na odlišné chápání králoství Božího a s ním související otázku džihádu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 78x

Doručený mail panu Dušanu Seberíniovi

28. březen 2011 | 21.38 | rubrika: Polemiky

Uživatel podepsaný jako "dušan seberíni" mi okomentoval článek "Sobota nebo neděle:"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 269x

MP3: Vyučování o sobotě a neděli...

26. březen 2011 | 14.00 | rubrika: Audio MP3

http://www.ulozto.cz/8428217/muller-vyucovani-o-sobote-a-nedeli-mp3

- Vyjádření úcty k adventistické sobotě
- Ale proč zrovna neděle?
- Můžou být protichůdná církevní praxe z Ducha Svatého?
- Je den jako den?
- Proč Bůh nepřikázal světit neděli už Adamovi a proč my se máme modlit, abychom neutíkali v sobotu?
- Máme ukamenovat souseda pracujícího v sobotu?
- Staré víno patří do starých měchů a mladé víno do měchů nových
- Přidaný obsah - hodnota - neděle
- Jak Pán Ježíš vidí sobotu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 92x

VBBII: Takto se drží noční stráž?

25. březen 2011 | 21.28 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Měsíc se umoudřuje, přestává se schovávat. Vychází mezi mraky a svým světlem ulehčuje úkol jednookému, zjizvenému válečníkovi, zástupci velitele místní hraniční pevnosti. Ten právě obchází, drže v pravé ruce pochodeň, strážná stanoviště a kontroluje noční hlídky.

Jeden voják však není na svém místě. Za to z blízké kupy sena se linou charakteristické zvuky. Zjizvený válečník přichází. Ani si nemusí svítit svou pochodní, měsíc mu vykresluje děj sám. Uvidí svého muže, jak leží na nahé dívce. Milující se dvojice vůbec nepostřehne přítomnost tohoto třetího, zatím mlčícího, ale stále více rozhněvaného diváka.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 99x

Setkání s Ježíšem může přinést i onemo

24. březen 2011 | 18.31 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
tento blog si připomíná již druhé výročí svého vzniku a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma: Setkání s Ježíšem může přinést i onemocnění...   Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z následující pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Děsivá tradice; Británie; mnohonáboženství... 
Dům Zachea Celníka... 
Setkání s Ježíšem může přinést i onemocnění...
Někdy
Klinická smrt, smrt demokracie a fejsbůk...

Mimo soutěž:
Irena Sendler 

Setkání s Ježíšem může přinést i onemocnění...

Ježíš přináší uzdravení. Můžeme to číst na mnohých místech v Bible, můžeme to slyšet i na mnoha evangelizačních shromážděních. Je to jistě pravda, ale ne absolutně. Mnozí věřící jdou tak daleko, že podle zdravotního stavu usuzují na stav duchovní. Prý že Kristus nemůže být tam, kde je onemocnění. Ptají se: Jak můžeš být v "naší církvi" nemocný? Kažou Boha jako automat, kde na jednom místě vhodíme modlitbu a víru a na místě druhém vypadne zázrak. A když zázrak nepřijde, obviní nemocného a vyhánějí jej ze shromáždění. Jak se jen mýlí!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Oddělené vězení pro pedofily?

23. březen 2011 | 18.14 | rubrika: Co týden dal.

Vážený čtenáři,

rád bych zde vyjádřil podporu bloggerovi na IDNES.CZ Jaroslavu Kysilkovi, který se zamýšlel nad vlivem médií na sebevraždě Otakara T., obviněného v jedné mediálně velmi známé kauze (pro soustrast s rodinou pozůstalých oběti nemíním zkonkrétizovat, kterou kauzu mám na mysli) . S jeho názázorem vyjádřeným v jednom jeho článku (viz link) se plně ztotožňuji.

Možná by stálo za úvahu zavést oddělené vězení určené pouze pro odsouzené (či obviněné ve vazbě) těch zrůdných trestných činů na dětech. A to z následujícíh příčin:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 147x

MP3: Kolik dlužíš mému Pánu?

22. březen 2011 | 22.04 | rubrika: Audio MP3

Kolik dlužíš mému Pánu? - Podobenství o nepoctivém správci...


http://www.ulozto.cz/8391487/muller-kolik-dluzis-memu-panu-mp3

- Musíme si pomáhat
- Nepoctivý správce náš vzor
- Bill Gates a bezdomovec
- Mysli na smrt
- Před Bohem neobstojí ani naše skutky, ani naše osobnost
- Kdy jsme se naposledy kontaktovali dlužníky Našeho Pána? 
- Co tíží, co zotročuje tvůj život?
- Kolik dlužíš mému Pánu?
- Cokoliv dlužíme nepatrným bratřím, Bohu dlužíme
- Uznávat svůj dluh
- Fyzikální zákon: Čím více lidí nese břemeno, tím je to břemeno lehčí...
- Jsme voláni odpouštět hříchy - upsat dluhy - v Duchu Svatém v Kristově jménu
- Náš dlužní úpis zničený na Kříži Golgoty před našimi zraky...
- Odpouštěj svým viníkům, aby i tobě bylo odpuštěno
- Nemáme větší nároky na druhé než má Bůh?
- Kdo na nás čeká v nebi? Kdo nás tam zná?
- Být přijat do příbytku
- Horst Prohazska
- Jestliže nás nikdo z nepatrných nezná, ani Bůh nás nezná, jestli nás tam nikdo nečeká, ani Bůh nás tam nečeká...
- Čemu obětuješ svůj život?

Omlouvám se za sníženou technickou kvalitu nahrávky vzniklé "na koleně..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

Jákob tvou žízeň neuhasí...

21. březen 2011 | 21.30 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Jákob tvou žízeň neuhasí... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Kam kráčíš, Británie?
Jákob tvou žízeň neuhasí... 
Živá voda... 
Ideály jsou jako hvězdy... 
Přiveď mi svůj hřích... 

Jákob tvou žízeň neuhasí...

Žena mu říká:  Pane, jsi snad větší než Jákob, který nám tuto studnu dal? Jan 4,12

Ježíš ji odpověděl: Každý, kdo pije z této vody, bude mít opět žízeň... Jan 4, 13.

Samařanka položila naprosto legitimní otázku.  Můžeš mi dát něco jiného, než mi dává tělesnost? Ptá se. Co mi tvá voda přinese, co ještě nemám od Jákoba? Jsi snad větší než Jákob? Jsi silnější a mocnější, než má tělesnost? Můžeš mne od ní osvobodit?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

VBBII: Našel jste, co jste o samotě hledal?

20. březen 2011 | 21.19 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Mladík v černém plášti čeká, až kněz doslouží mši. Sedí v lavici v poslední řadě, pečlivě a se zájmem poslouchá kázání. Hlavu má svěšenou, nelze mu vidět do tváře. K přijímání nepřistoupí, leč jakoby prohloužen v rozjímání si slavnostní chvíle ani nevšímá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 86x

Druhá - křižová, rána, smrt, šelma...

19. březen 2011 | 12.27 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhá bytost z knihy Zjevení: Duchovní bytost popsaná v knize Zjevení, ve čtvrté kapitole, jako podobná býku. Podle některých výkladů se může  jednat o  duchovní bytost stojící za druhým, Markovým, evangeliem. Po odstranění druhé ze sedmi pečeti knihy života tato bytost povolala jezdce na ohnivé-rudém koni, jehož úkolem bylo odejmout zemi mír a pokoj. Lidé se tak začali vraždit mezi sebou. Tento jezdec byl ozbrojen velkým mečem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 179x

Slovníček: Diakon, doba temna, drak

18. březen 2011 | 10.31 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

diakon: Pojem pocházející z řeckého slova "diakonos" - služebník. V první církvi věřící nazýváni "diakóni" převzali některé úkoly od "přetížených" apoštolů. Bylo zvoleno těchto sedm bratrů: Štěpána,  Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie Tito první diakónové měli za úkol spravedlivě rozdělovat  pomoc potřebným, především vdovám. Toto se nazývalo "službou při stolech." Volba prvních diakonů je popsána v knize Skutků Apoštolů, 6. kapitole.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

PCh: Jakou spásu hledáme, k takové se přivazujeme

17. březen 2011 | 20.25 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 2.

Proto ten, v němž přebývá Duch Ježíšův, kdo v pravdě vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, musí Krista tak zvěstovat, aby ten, kdo v Něho uvěří, opustil svět, byť by se vystavil pomstě světa, aby opustil i vlastní život, byť by ke škodě přišel. A jestliže by věřící takto odmítnul přijmout Ježíše, skrze opustění světa, byť by se vystavil pomstě, a skrze opuštění vlastního života, byť by utrpěl škodu, pak takovému člověku nesmí zvěstovatel "upravovat" Krista podle jeho představ a takovéhoto upraveného Krista mu předkládat k uvěření. Jenom mu může zvěstovat Kristovo odsouzení a odejmutí Kristovi Milosti. Protože žádnému milovníku světa (a toho lákavého, co svět nabízí) Ježíš nemůže přes všechnu Svou Dobrotu a Lásku prospět.  Kristus mu mlže prospět jenom tehdy, když se vzdá světu a jeho ďábelských svodů. Jestliže by zvěstovatel podával světu upraveného Ježíše ve snaze spasit jej, jakoby mrtvole podával Tělo Boží: Vždyť mrtvola nemůže věřit v Tělo Boží a ani Jej ochutnat. Tím by se sám stal Kristovým nepřítelem, jestliže by Jeho Spasení podával Jeho nepřátelům, kteří spasení nebudou. Tím totiž představuje Boha jako spolupachatelem těch, kteří Krista nenávidí, byť by tak činil pro přízeň světa anebo pro svou slepotu, že neporozuměl svoji službě...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 140x

Bůh zatřásl Kristovou církví, všimla si toho ona?

16. březen 2011 | 08.51 | rubrika: Co týden dal.

Před několika týdny postihlo Nový Zéland silné zemětřesení. Název města, které leží nejblíže epicentra a bylo postiženo nejvíce, mnou otřáslo. To město se jmenuje: Christchurch. Kristova církev.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

Musíme si pomáhat...

15. březen 2011 | 22.12 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
tento blog si připomíná již druhé výročí svého vzniku a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma: Filmotéka: Musíme si pomáhat...  Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z následující pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Petr Chelčický - O trojím lidu - závěr
Filmotéka: Musíme si pomáhat... 
Kdo je nám Otcem? 
Ješua Sírachovec: O moudrosti 
První výročí...

Filmotéka: Musíme si pomáhat...

"To bys nevěřil, co nenormální doba udělá z normálních lidí..."

Tak tento citát z filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského "Musíme si pomáhat." zcela přesně vystihuje a shrnuje celý jeho děj. Film o druhé světové válce, okupaci, holocaustu, osvobození, o lidské zbabělosti a odvaze, slušnosti a "slušnosti", o povrchním souzení a odsouzení, byl natočen v roce 2000.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

Proč nejsem muslimem...

14. březen 2011 | 20.54 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Proč nejsem muslimem I..., neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Pár slov o Satanovi... 
Proč nejsem muslimem I...
Odpovědi na otázky muslimů ohledně ukřižování I...
Nový web našeho sboru...
Proč nejsem muslimem II...

Proč nejsem muslimem I...

Na těchto stránkách se objevila pozvánka na nový islámský web. Neboť islám považuji za nebezpečný, rozumějte ani ne tak na fyzické rovině tohoto hmotného světa, jako spíše na rovině duchovní, rozhodl jsem se podělit se s Váma ohledně svého subjektivního náhledu na  tento náboženský systém, proč jej považuji za nesprávný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 81x

VBBII: S tím už nemám nic společného...

13. březen 2011 | 19.37 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Ty nemáš podporu krále Jindřicha, že ne?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 90x

Vláda pro horní jeden tisíc?

12. březen 2011 | 09.58 | rubrika: Co týden dal.

Na svém blogu se úzkostlivě snažím vyhýbat se politickým tématům. Ale někdy holt už to nejde. Vždyť mlčet znamená souhlasit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 114x

Proto opustí muž otce i matku...

10. březen 2011 | 18.23 | rubrika: Slovíčko

Tu k Ježíšovi přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?" Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Evangelium podle Matouše, 19. kapitola...

V dnešní, přesexualizované, době se i ze svědomí křesťanů vytrácí povědomí o Božím pohledu na intimitu manželství. Možná tedy neuškodí připomenout si tyto základní Zjevené Principy. Mnoho mladých lidí si dneska klade otázku, kdy "jít na to." Kdy jsou dva lidé připraveni na intimní život? Je manželství přežitek? "Jenom papír", který se v dnešní době nenosí, nehodí? A co Bible hovoří o předmanželských vztazích?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 701x

Ukrást anebo být obdarován?

9. březen 2011 | 19.46 | rubrika: Polemiky

Vážený čtenáři,

představme si následující situaci: Doslechneme se, že od jistého data nám chce zaměstnavatel přidat, řekněme od příštího kvartálu. My však si vezmeme zbraň, kuklu, vloupáme se do firemní casy a sami si vezmeme zaslíbené peníze. Byl by to zaměstnavatelova odměna, anebo naše krádež? Představme si druhou situaci: Koupíme našemu potomku k vánocům mobil, který jako obvykle pečlivě shcováme. Náš potomek ho však objeví, donese do zastavárny a prodá ho. Opět otázka: Stane se ten mobil dárkem, anebo lupem? Náš bohatý strýček v americe nám chce odkázat řekněme mercedes a my, neboť nechceme čekat, ho navštívíme a ještě dnes si ho bez jeho vědomí a svolení odvezeme. Ta sama otázka: Patří nám takové auto, anebo se proviňujeme krádeží?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 105x

Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

8. březen 2011 | 20.58 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Žídé se Samařany neobcují... 
Moc sugesce...
Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...
Voda, kterou piješ, je otrávená...
Možná máš pocit..

Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

Ježíš odpověděl: Kdybys věděla, kdo je ten, který ti říká: *Dej mi napít,* požádala bys ty Jeho... Jan 4, 10b 

Kdyby Samařanka věděla, kdo je Ježíš, požádala by ona Jej o pomoc. Možná, kdybys ty, stejně jako Nikodém, věděl, kdo je Ježíš, přišel bys již dnes za Ním. Kdo to tedy je, ten  Ježíš Kristus?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Ve chvíli smrti jsme nazí...

7. březen 2011 | 21.00 | rubrika: Z mého života

David Carradine býval mým oblíbeným hercem. Vlastně jsem ho v podstatě znal jenom ze seriálu Kung-fu: Legenda pokračuje.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

MP3:Rudolf Petr (1914-2006) O semeni a půdě...

6. březen 2011 | 20.15 | rubrika: Rudolf Petr

Kazatel Rudolf Petr (1914-2006): O semeni a půdě.

- (Nejen) o výchově dětí
- Méně náboženských řečí a více skutků: Vést příkladem 
- Co s plevelem v našich sborech?
- Je to Hospodin, kdo povolává ke spasení

Link ke ztažení: http://www.ulozto.cz/8174442/rudolf-petr-o-semeni-a-pude-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 137x

VBBII: Neposlouchejte ho!

5. březen 2011 | 19.27 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Olomouc. Hrdá, majestátní. Opuštěná, chátrající. Leč svědkem velkých událostí. Olomouc.

Před patnácti lety vedl velkokníže Mojmír do bitvy u Bratislavy své šiky. V zoufalé situaci mu nezbylo, než vzít všechny muže, spolehnout se na nové spojenectví s Východofranskou říši – a to zvlášť s její bavorskou částí - a vsadit na jednu kartu. Doma pak už nezbyl nikdo, kdo by hájil opuštěné pevnosti. V této bitvě však utrpěli spojenci drtivou porážku. Celé vojsko až na pár vyjímek bylo ztraceno, pobito, buď přímo na bojišti, anebo na útěku. Celá země byla vydána v plen nepříteli. Velehrad, Mikulčice, Znojmo a řada dalších míst lehla popelem. Vesnice byly vydrancované, muži odvedeni do zajetí či otroctví, ženy znásilněné, zavražděné, nebo zanechány napospas. Jen tu a tam se někomu podařilo dobře se urkýt a ochránit sebe i svou rodinu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 103x

PCh: Jak zvěstovat Krista světu?

4. březen 2011 | 15.26 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5.

Probíráme spolu slova, které napsal apoštol Jan: Podle toho poznáte Ducha Božího: Každý duch, které  vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha... 1Jan 4,2. To se těžko poznává, kdo upřímně a pravdivě takto vyznávám protože takoví hříšníci z ďábla pocházející tak slavně vyznávají Jeho jako Toho v Těle Přišlého. A s takovou ďáblovou "velebností a poctivostí" zaneřádili svět. Co více nad ně může učinit ten duch, který je z Boha, odkud přijde?  V čem Krista oslaví nad tuto falešnou a neupřímnou oslavu Krista? A jak od nich odvede pozornost, když bude prostě vyznávat Kristovi Pravdy? Takovýto duch nenalezne nic, čím by přetrumfnul okázalost těchto neupřímných, a tak by od nich odvrátil pozornost lidu. Přijde-li spravedlivý duch s kázáním, pak jej ti zlí přehluší svými moudrými řečmi. Přijde-li spravedlivý duch s prostou poctivostí, pak jej ti zlí překonají svým bohatstvím: Neboť mají více vosku na svíce, více zvonů, podstavců než ti praví od Pána. Falešní mohou zapálit více svíc  ke cti Ježíčovi, až jimi zahřejí celý kostel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

O modlitbě...

3. březen 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
tento blog si připomíná již druhé výročí svého vzniku a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma: O modlitbě...  Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z následující pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Vejdi do svého pokojíku...
Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 5 
Ješua Sirachovec: O pomluvě... 
Haiti; strach z islámu a střed vesmíru... 
O modlitbě... 

O modlitbě... 

V našich toulkách po Kázání na hoře se dostáváme k místu,kde Kristus učil své učedníky, jak se správně modlit. Toto místo bývá do češtiny překládáno dvěma různými způsoby. Řekněme katolicky a protestantsky. Já osobně se nedomnívám, že by měl nutně být správný jenom jeden z těchto dvou překladů. Podívejme se na ně. Začneme tím katolickým:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Láska k Samařské ženě

2. březen 2011 | 17.40 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Láska k Samařské ženě... , neboť z náspedující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Přistupte křesťané... 
Láska k Samařské ženě...
Nejen pro maturanty: Obhajoba Jiráska 
Kdo není Synem člověka... 
Pravda je jenom jedna... 

Láska k Samařské ženě...

Samařská žena říká Ježíšovi: Jakto? Jan 4,9.

Samařská žena nechápe. Jak je možné, že ty, jakožto Žid, chceš po mne, Samařance napít? Copak neznáš společenské konvence? Copak nevíš, že se mi máš vyhýbat? Copak nevíš, že ty, jakožto muž, nesmíš oslovit mne, jakožto ženu a navíc samařanku? Že mnou musíš pohrdat? Jak je to možné, že ty nerespektuješ společenský řád?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x