O skleslosti ...

31. březen 2010 | 18.08 | rubrika: Doplnění

Každý člověk, křesťana nevyjímaje, se může dostat do situace, kdy se cítí skleslý. Skleslý na tělu, duši, duchu, kdy na něj satan útočí a Bůh se neozývá. Kdy není chuť pozvednout hlas k modlitbě, kdy jakoby ani nebylo za co děkovat. Kdy se člověk cítí sám. Kdy životu chybí smysl, směr a cíl. Kdy člověk neví, kudy kam, a nejenom neví, ale ani nechce... Domnívám se, že do podobně situace se dostal žalmista David. Výsledkem toho byl překrásný, 103 žalm

První část článku...

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

Zaslíbení nebo varování?

30. březen 2010 | 07.17 | rubrika: Polemiky

Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11, 24.

Krásné zaslíbení. Cokoliv v modlitbách prosíte. Stačí jenom věřit. A nepochybovat, že to, oč prosíme, je nám dáno a budeme to mít. Vše. Mnohé církve na tomto místě postavily svou teologii. Chceš mít milión na účtě, krásnou vilu, pevné zdraví? Pak věř a ono to funguje! Ano, ono to funguje. Ale, čím více čtu bibli a čím déle jsem křesťanem, tím větší bázeň se mně z těchto slov zmocňuje. Možná i pro svou minulost, pro cestu, jakou jsem ke Kristu přišel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 393x

Had požírající svou kořist...

29. březen 2010 | 17.37 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Tamto stavení, to je ono, podívej..."

Radslav se podívá ukázaným směrem. Spatří samotu na kraji lesa, stranou od vesnice, polorozpadlou, nepřístupnou. Tam žije čarodějnice, která Drahomíru poznamenala, ranou nezhojitelnou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 114x

O skleslosti...

29. březen 2010 | 07.00 | rubrika: Slovíčko

Každý člověk, křesťana nevyjímaje, se může dostat do situace, kdy se cítí skleslý. Skleslý na tělu, duši, duchu, kdy na něj satan útočí a Bůh se neozývá. Kdy není chuť pozvednout hlas k modlitbě, kdy jakoby ani nebylo za co děkovat. Kdy se člověk cítí sám. Kdy životu chybí smysl, směr a cíl. Kdy člověk neví, kudy kam, a nejenom neví, ale ani nechce... Domnívám se, že do podobně situace se dostal žalmista David. Výsledkem toho byl překrásný, 103 žalm.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 114x

Kandidát do voleb; Británie; Pákistán; o sadismu..

28. březen 2010 | 12.35 | rubrika: Co týden dal.

Vážení čtenáři,

opět bych Vás rád pozval k souhrnu uplývajícího týdne. Dnes bychom se podívali na kandidátku jedné strany k volbám do Poslanecké směnovny, navštívíme Britanii, Pákistán i kolegu bloggera Jiřího Seydlera z blog.idnes.cz

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

I Někdy je třeba bojovat za ztracenou věc...

27. březen 2010 | 08.56 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Jak je to dlouho Tichane? Rok?"

Vladyka Hněvsa je, zdá se, ve velmi dobrém rozpoložení. Usmívá se, jakoby potkal nejlepšího přítele. Tichan jeho vřelost nesdílí. Tváří se upjatě, chladně, nedůvěřuje. Ruka nabídnuta Hněvsou zůstává nestisknutá, obdobně jako při vzpomenutém setkání, ale Hněvsa to tentokrát nezaregistruje. Anebo nechce zaregistrovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 81x

Ješua Sírachovec: O hříchu

26. březen 2010 | 07.44 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, zhřešil jsi?
Už to nedělej a
za své dřívější hříchy
pros o odpuštění !

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 81x

L Co je tu k smíchu?

25. březen 2010 | 17.43 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Zbrojnoš tvrdě trhá jakýmsi vodítkem tak, aby uprchlík, přinucen, poklekl na zem, před kněžnou Drahomírou a jejím doprovodem...

Vladyka Gommon se ujímá slova:

"Tohoto muže jsme včera v noci chytili, jak se snažil obejít naše stráže a vniknout do města.." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 75x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 8

24. březen 2010 | 06.09 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Ale nám je v Jeho Smlouvě věnována jiná víra. Že On, Ježíš Kristus, vlastní veškerou a plnou moc. A to skutečně ukázal na mnohých lidech, kterým řekl: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy..." Marnotratný syn, když se vracel ze svého bohémského života, sotva se přiblížil k rodnému domu, už jej spatřil Jeho Otec, lítostí a milosrdenství tak dojat, že mu přiběhnul na proti a vrhnul se mu kolem krku. A když mu vyznal syn: "Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti nebi, již nejsem hoden nazývat se tvým synem," tehdy rozkázal otec svým služebníkům: "Přineste původní jeho roucho a oblečte jej!" A tak dále. Tady v tomto příběhu se nevypráví, že otec vyběhnul svému synu naproti s nějakou sudlicí v ruce, aby mu připravil nějaký očistec, případně, aby ho ohněm prohnal jako hrnčíř hlínu. Ale naopak, můžeme zde vidět velikou radost otcovou, který svého syna zahrnul láskyplnými polibky, ihned ho přijal, vrátil mu jeho postavení v domě, učinil jej hodna sebe sama, oblékl ho do jeho původního rouchu nevinnosti, a uvedl ho do všech věcí, které sám má.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 107x

X Šťastná, obdarovaná...

23. březen 2010 | 08.12 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Leží při něm. Štastná, obdarována. Hlavu pokládá na jeho hruď, rukou jej hladí. Slyší jej, jeho dech, jeho srdce. Odpočívají. Naráz si Drahomíra uvědomuje, že místnost, ve keré strávila tolik měsíců, je útulná, plná světla, zdobená obrazy. Že postel, na které prospala tolik nocí, je měkká, s čistými, dennodenně měněným povlečením. Vlastně až na tu samotu ji nic nechybělo. A i ta samota byla v podstatě výsledkem její vzpoury. Po boku milého se svět stává krásnějším.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 84x

pan Topolánek, hnutí Hamás, Afgánistán

22. březen 2010 | 23.27 | rubrika: Co týden dal.

Vážený čtenáří,

rád bych Vás opětovně pozval k malému zastavení se nad uplynulým týdnem. Jako už pomalu tradičně bych se rád s Vámi podělil o to, co mne v minulém týdnu potěšilo, nebo naopak zarmoutilo, poděsilo, zklamalo. Dneska se podíváme na výroky pana Topolánka, navštívíme hnutí Hamás a podělíme se o bolesti afgánských žen...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

I Nikdy nekončící dny čekání...

21. březen 2010 | 18.33 | rubrika: V Bázni Boží

                Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Nikdy nekončící dny. Čekání. Ale na co? 

Drahomíře se již nechce žít. Každá hodina stejná jako předešlá. Čas vlekoucí se, naprosto beze změn. Ano, již Vratislav ji uvěznil. Ale tam měla něco, co zde postrádá: Měla naději, že se její úděl změní. Měla milujícího přítele, který ji navštěvoval a dokonce né sám, ale přivážel sebou i její dceru. Přítele, který ji byl věrně oddán, který v ruce držel moc a prostředky ji osvobodit. Přítele, který si nic nežádal, ale nabízel všechno.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 91x

Co by mělo obsahovat křesťany sdílené evangelium?

20. březen 2010 | 12.23 | rubrika: Slovíčko

Dříve něž bychom se měli my, jakožto křesťané, ptát po tom, co by mělo obsahovat námi sdílené evangelium, musíme se podívat sami sobě do srdce, sami sobě do duše, sami sobě do svědomí, sami sobě do života. V pokání a v evangelizaci sebe sama. Proto bych Tě chtěl požádat, vážený čtenáři, než budeš číst tento článek dále, abys jako první kliknul na tyto dva odkazy:

Jak evangelizovat? a O pokání... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

O pokání

20. březen 2010 | 10.03 | rubrika: Slovíčko

Opakování z minula (http://bohu-a.svetu.cz/1097-jak-evangelizovat.html):

1) K naší službě potřebujeme hodně moc Boží Milosti a Moudrosti. Neboť "evangelizovat", neboli prorokovat suchým kostem, není jenom o citování Písma. Prorokovat znamená říkat Bohem určené Boží Slovo v Bohem určený, daný čas, na Bohem určeném místě Bohem určeným "suchým kostem". A to bez Boží Moudrosti, bez Božího vedení nesvedeme, žádná evangelizační stratégie založené na našich zkušenostech, znalostech, chytrosti, nám nepomůže. Nesmíme brát evangelizaci na lehkovážně, potřebujeme zdravou Bázeň před Bohem. Musíme se v bázni a odevzdání plně poddat Bohu obdobně, jako Ezechiel, když ho popadla Boží ruka a Boží Duch.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 148x

Jak evangelizovat?

20. březen 2010 | 09.49 | rubrika: Slovíčko

Malé zamyšlení na začátek... Toto místo v Bibli mne provázelo loňským English campem:

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl: "Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to pře velmi veliké vojsko.

Z knihy Ezechiel, 37. kapitola.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 314x

Může Bůh stvořit kámen, který by sám neuzvedl?

19. březen 2010 | 00.02 | rubrika: Polemiky
Zodpovědět tuhle otázku pro mne, jako pro křesťana, není důležité k tomu, abych věřil. Stejně tak tato odpověď není ani pro nevěřícího tak důležitá, aby nevěřil. Jestliže přesto nevěřící takovouto otázku položí, nebývá to proto, že by chtěl slyšet odpověď, čest vyjímkám, ale proto, aby měl záminku před svým svědomím, proč nevěřit, aby měl bič, proč se křesťanům vysmát.
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 363x

Tma bývá družkou uprchlíků...

18. březen 2010 | 17.38 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tma bývá družkou uprchlíků, stejně jako zrádců a pletichářů.

Téže noci se setkávají Hněvsa a vladyka Ctirad. Nescházejí se poprvé, již spolu jednali v předvečer, veřejně, před očima obou vojsk. Podle nepsaného zvyku Hněvsa jako parlamentář útočníků slavnostně vyzval Budečské osadníky, aby se vzdali a propustili Drahomíru, což Ctirad stejně slavnostně odmítl. Avšak v tichosti, aby to slyšel jen velitel, si Hněvsa vyžádal novou schůzku, utajenou. Na základě domluveného hesla jej strážný propustil do hradiště a Hněvsa, nikým nepozorován, v černé kápi, mohl vstoupit do županova domu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 137x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 7

17. březen 2010 | 19.01 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

A tak ti první doktoři odmítají, že by nějaké křesťanské duše mohly jít do pekla po tom, co byl vzkříšen Kristus. Peklo prý pojme jenom ty zatracené. A proto svatý Augustin se chopil následujícího citátu z Apoštola Pavla: Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1 Kor 6, 10.)   K těmto slovům pak Augustin napsal: Ať žádný z vás neklame sám sebe, bratři. Jsou pouze dva místa, třetí místo neexistuje. Proto ten, kdo si nezaslouží, aby s Kristem kraloval, s ďáblem nade všechnu povinost zahyne.  Tento doktor tedy nepřikyvuje  těm, kdo káží nějaký očistec, ale odporuje jim.   Jak tedy můžeme věřit tomu, že by dnes jim dnes toto učení odsouhlasil? Neboť třeba toto řekl Jan Zlatoústý: Stejně jako zrnka písku nedrží po sobě, tak i ti, kteří se s rozličnými spekulacemi dostávají do rozporu se sebou samým, tak i ti si staví na písku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Přijmi svůj osud...

16. březen 2010 | 22.41 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

A opět válka. Opět nepřátelská vojska šlapají po Pražské zemi.

Pohled z hradeb nedělá Učenovi dobře. Místní osadu obkličují vojáci. Jenom co se Radslav dozvěděl o Václavově bezmoci, už dal vědět svým spojencům, v prvé řadě Hořiborovi, sebral spojené družiny, nemarnil čas a vpadl na území Přemyslovců. Tichanův záměr utajit Václavova zranění se moc nepodařil. První kroky přivádějí Kouřimského vojvodu pod Budeč, spíše než úvaha vojevůdce touha milence.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 89x

I Odkud letí ten šíp?

15. březen 2010 | 12.06 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Odkud letí ten šíp?

Zabodává se do prsou čtrnáctiletého chlapce. Ten se pomalu snáší k zemi, letem holubice. Rudá kaluže zdobí louku pomalu probouzejícího se jara. Chlapec padá do tmy, do laskavé náruče, měkké, teplé. Poznává tvář, která se na něj usmívá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 100x

Návrh reformy ve zdravotnictví :-)...

15. březen 2010 | 10.45 | rubrika: Zaujalo mne.

Vážení přátelé, čtenáři i náhodní kolemjdoucí....

Nejsem politik, ani odborníkem na zdravotnictví. Nelíbí se mi "Julínkovné." Avšak jenom kritizovat a nenavrhnout něco jiného, lepšího, byť třeba směšného, je jenom prázdné a laciné lamentování...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 113x

Slovensko, Vlasta Fürst, Jiří Paroubek...

14. březen 2010 | 23.55 | rubrika: Co týden dal.

Zdravím Vás, vážení přátelé, čtenáři, či náhodní kolemjdoucí,

 už se na tomto blogu pomalu stává zvykem, že občas,  za nějaké časové období, v článku shrnu, co mně zaujalo, zklamalo, potěšilo, znepokojilo, anebo pohladilo. Dnes se podíváme na Slovensko, na skandály, které hýbou katolickou církví, navštívíme jeden jiný blog a pak se zamyslíme nad mánií, které vzbuzuje jméno Jiří Paroubek...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

Ješua Sirachovec: Umění mlčet a umění promluvit

13. březen 2010 | 07.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Je výtka vyřčená v nepravý čas,
a je mlčení, v němž se projeví rozumnost člověka.
Oč lepší je někomu domlouvat
než se na něho osopit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 135x

Dozorci neklepají...

12. březen 2010 | 09.08 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Ozývá se tiché klepání.

Drahomíra se ušklíbne. Takové ohledy, zde, ve vězení. No, vězení. Obyčejná místnost, která mohla stejně dobře sloužit pro ubytování pocestných. Vytápěná, suchá, s pohodlnou postelí. Jen řetěz spojující Drahomířinu nohu se stěnou omezuje kněžnino pohodlí. Řetěz, od kterého klíč má pouze velitel Budečské osady, vladyka Ctirad.

Klepání se opakuje. Ani teď Drahomíra neodpovídá. Leží na posteli, dívá se do zdi, celé dny. Silný nával na její duši. Ne že by bývala pořád jen sama. Přicházejí zde služebné, vždy pod bedlivým dozorem vojáků, přinášejí jídlo, čisté oblečení, otop. Čas od času dokonce může i na procházku, leč jen uvnitř osady a v doprovodu župana, který ji vždy dvorně nabízí rámě. Však co, jsou vlastně staří známí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 84x

Pokušení na poušti...

11. březen 2010 | 08.42 | rubrika: Slovíčko

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘" Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!" Ježíš mu pravil: "Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘" Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘"  Evangelium Matoušovo, 8. kapitola...

O pokušení na poušti již bylo napsáno a také se dá napsat mnoho věcí. Dnes osobně nemám moc v úmyslu zabývat se jím do hloubky. Rád bych jen vypíchnul několik jednoduchých bodů...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 308x

Nová vláda

10. březen 2010 | 09.54 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Nová "vláda" se chápe díla.

Problémy, kterým čelí, nejsou jednoduché. Vladyka Hněvsa společně se svými druhy se uchyluje na Arnulfův dvůr v Řezně, kde se setkávají i s Hořiborem a Radslavem, pobývající zde po propuštění ze zajetí. Na počátku listopadu pak společně dojíždí na Kuřim a na Libici. Václav se dostává do izolace. Pozvání adresované ostatním českým knížatům na společné rokování, ujasnění si a vysvětlení si vzájemných postojů z letošního roku se vrací nepřijaté, dokonce výslovně jej odmítá Velebor, vévoda Děčanů. Pražský panovník ztrácí první místo mezi svými druhy, získáne Bořivojem a Spytihněvem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 82x

I Nevolejte po spravedlnosti, žádejte o Milost...

9. březen 2010 | 08.53 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Václav stojí před "všemi čechy" a řeční. A oči všech na paloučku Žiži jsou upřeny na něj.

Obdivují se nejenom slovům, ale i Václavovu oblečení. V podstatě ho nepoznávají. Ještě nikdy na tomto asketickém hochu neviděli až tak slavnostní šat. Bohatě zdobený, vyšívaný. Nikdo však nevidí, co je pod ním. Nikdo nevidí, že pod vnějším hávem se skrývá žíněná košile. Kníže se postí, pamětliv příkazu Ježíše Krista však svůj čas pokání nechává mezi sebou a svým Bohem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 108x

Otče náš...

8. březen 2010 | 19.33 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno... Matouš 6,9.

Dnes se, po kratší přestávce, můžeme opět vrátit k našemu seriálu z Kázání, či učení, na Hoře. Ježíše jsme opustili ve chvíli, kdy učil své následovatele modlitbě. Ukázal nám, že nemáme modlitbu považovat za divadlo k ohromení druhých, že se jedná o intimní rozhovor, dále, že se nemáme modlit naprázdno, bezduše opakovat stále dokola ty samá slova, ale také, že se nemáme snažit Boha "ukecat", aby skákal podle toho, jak si zrovna zapískáme.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 157x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 6

7. březen 2010 | 18.42 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Proto zásadně nesouhlasím s těmi prvními pány doktory, kteří ztotožňují Den Páně s dnem úmrtí. Nemohu na základě tohoto místa z Apoštola Pavla svědčít o nějakém očistci ve třetím pekle. Současní mistři a kněží na velice nejistém základě nebezpečně lžou tomuto světu, podle učení Tomáše, mnicha z Akvina, který žil nedávno. Ten jako první vnesl do církve  nesmyslný názor, který definuje existenci tří pekel: Jedno pro zatracené, druhé pro nepokřtěné děti a peklo třetí  neboli očistec. A dakší věci, které škodí víře, vsál do církve.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

I když vraždí?

6. březen 2010 | 09.52 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Teď jsi se ukázal jako chlap..."

Ironický hlas kaplana Pavla vítá Václava v novém dni. Ale ve kterém? Hlava knížete bolí, jakoby se měla rozpůlit na dvě polovičky. Tato bolest mu překáží, nedovolí přemýšlet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 86x

X Kněžna Drahomíra je zatčena.

5. březen 2010 | 20.16 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Kněžna Drahomíra je zatčena.

Křivdili bychom Václavovi, kdybychom si mysleli, že pouze vydal k tomuto aktu rozkaz. On jej i sám provádí. Tváří tvář stojí své matce, uprostřed družiníků, kteří ji přísahali věrnost. Pravda, slibovali na Václavův pokyn. Ale přesto mnozí z nich dali své slovo více než z čistého přesvědčení. Drahomíra pro ně nepředstavuje pouze kněžnu, vládkyni, ale i tajnou velekněžku tajného kultu, posvátnou maželku Svantovíta, mocného starého slovanského boha, kterému se klaněli jejich otcové i dědové. A teď, tenhle klučina, ji zneucťuje, odvádí ji, jako otrokyni, jako zločince. To bohové potrestají!

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 2.8 (5x) | přečteno: 275x

I Jako když voda tiší oheň

4. březen 2010 | 21.48 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Jako když voda tiší oheň. Tam, kde před chvílí plápolaly plameny, tam v okamžiku druhém jenom pára zasyčí a odnáší pryč emoce.

"Kníže Václav!"

Toto zvolání se nese Tetínským hradištěm. Z úst do úst. Válečníci, kteří jej zaslechnou, přestávají bojovat, sklání meče, kopí, zbraně. Středem vojáku projíždí jezdec, nesoucí si na vznešeném, silném, ryzákovi, mládenec sotva čtrnáctiletý, prostovlasý, dlouhá kštice padající k ramenům, s tváří lunou ozářenou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 101x

Smrt kněžny - Svaté Ludmily

3. březen 2010 | 18.06 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tužovi muži ovládají bránu.

Dobýt ji bylo snadné. Zbraně objevili na smluveném místě a pak tiše zneškodnili stráž. Ale všeho do času. Jejich pohyb neuniká pozornosti a poplach je vyhlášen.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 418x

Prorocká noční můra...

2. březen 2010 | 21.34 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

                Prázdné hradiště...

Ani človíčka. Nikde nikdo. Václav zmateně jde od jednoho domu ke druhému. Liduprázdno. Jen meluzína sebou odnáší prach, štěrk. Neupevněné okenice třískají o okení rámy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 106x

Líbye, modlářství a nová politická strana...

1. březen 2010 | 18.35 | rubrika: Co týden dal.

V dnešním souboru článečků popisujících, co mne tak v posledním týdnu zaujalo, se podíváme na hlas rozumu, na hlas nerozumu a jak to jen nazvat, možná na hlas čistého zoufalství nebo deziluze...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 126x