Polemika s Jehovismem: Boží jméno...

31. březen 2009 | 09.28 | rubrika: Polemiky

Jehovismus se proslavil hlavně, vedle jiných věcí, svým důrazem na Boží Jméno. Na poznání Božího Jména, na oslovování Boha v modlitbě Jeho Vlastním jménem. Když se však podíváme do bible, do Nového Zákona, nikde tam nevidíme, že by kdokoliv při volání k Bohu vyslovoval Boží jméno. Jak to tedy je?

komentáře (7) | přidat komentář | hodnocení 2.6 (5x) | přečteno: 724x

Zamlžená srdce

30. březen 2009 | 17.29 | rubrika: Učení na hoře

Už pošesté z Boží Milosti otvíráme Boží Slovo z Učení na hoře, abychom se nechali dotknout a proustopit Duchem Svatým:

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Mat5,8.
Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují.
Mat 15,18n


Boha nelze vidět očima. Nelze jej zkoumat smysly, zavřít do laboratoře, položit před Něj IQ testy, zkoumat Jeho Psychiku, změřit jej, zvážit jej. Bůh nikdy nebude subjektem vědeckého bádání. Boha lze spatřit jedinně Srdcem. Jedinně Srdcem se Mu můžeme přiblížit, Jej obejmout, k Němu volat, Jeho Poznávat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Legenda X: Příchod démona...

30. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

Ne, oheň nezapálili. Dvojice nechce budit pozornost. Oba jsou tvrdí muži, pod širým nebem, v podobně hustém lese, v jakém jsou i dnes, nocovali ve svém životě častokrát. Starší z nich, asi pětatřicetiletý muž, vypadá jako zkušený válečník. Častokrát strávil čas jako zvěd v nepřátelském území. Mladší, asi třicetiletý pán v kněžském úboru, zase hodně procestoval. Mezi Kuřimí, Řeznem a Prahou.

"Za jak dlouho Heinzi, to začne?" 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 68x

Otázka muslimů č. IV: Držení čestného Slova

29. březen 2009 | 09.22 | rubrika: Otázky muslimů

Pokračujeme v seriálů odpovědí na otázky, které muslimové pokládají ohledně ukřižování. Otázky jsem před čase, resp před velmi dlouhým časem, našel na jednom islámském webu.

4. Je snad naplněním slibu (že bude ochraňovat a bránit své věrné a milované) fakt, že Ježíš byl opuštěn, a stal se proto snadnou kořistí nepřátel Božích? Máme to snad považovat za způsob plnění povinností nebo dodržování čestného slova?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 169x

Legenda IX: Nová škola

29. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

               Ve jménu vojvody České země! Mohu dál?"

Kněz Učen má návštěvu. Hodně důležitou návštěvu. Přišel kaplan Petr, kancléř knížete. Učen mu uvolňuje dveře a Petr vstupuje do místnosti.

"Pochválen buď Pán Ježíš Kristus."

Petrovo pozdravení se nese místností.

"Až na věky."   

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 67x

O feně jménem Jessina...

28. březen 2009 | 09.01 | rubrika: Z mého života

Má snoubenka má psa. Fenu, která se  jmenuje Jessina. Je už docela stará, špatně chodí, špatně vidí, špatně slyší. Tento pejsek však zajímavým způsobem komunikuje. Když chce ven, postaví se k venkovním dveřím a mlčí. Čeká. Když má hlad, postaví se k misce a mlčí. Čeká. Když chce jít k mamince do pokoje, tak se postaví k pokojvým dveří a mlčí. Čeká. A jak komunikujeme my?

Co tvoří hlavní složku naší komunikace? Slova, nebo činy? Mluvíme pouze slovy, anebo naše činy hovoří za nás?

Kamkoliv přijdeš, kázej evangelium. Je-li to nutné, použij i slova... Svatý František z Assisi.
Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe...
Jakub 1,22

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

VII: Neboť k Slávě Boží se narodila...

28. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

 Té ženy si kněz Učen všiml již při mši. Stála u dveří kostela, hořící svíčka osvěcovala nejenom její tvář, ale i postavu, která prozradila pokročilý požehnaný stav. Netroufala si jít dál. Když poklekem vyjádřila úctu oltáři, její pohyby ukazovaly na vznešenost, byť její špinavé šaty a hladem pohublá tvář svědčila o opaku. Když přijímala Tělo Páně, prosebný pohled, který upírala na Učena, prolétl knězovou duší až na rozhraní sobectví a svědomí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 61x

O hladu a o žízni...

27. březen 2009 | 09.18 | rubrika: Učení na hoře

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mat 5,6.
Blaze Vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni...
Luk 6,21

Úvodem tohoto článečku bych se rád omluvil. V našem seriálu jsem omylem přeskočil jeden verš. Nebylo to nijak záměrné, ale třeba nám, anebo pouze mi osobně, chtěl Bůh něco říci. A tak se dneska vratíme o jeden verš nahoru a povíme si něco o hladu a žízni. Ale nejdřív se zamysleme nad tím, co to vlastně je Biblická spravedlnost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 122x

Legenda VI: ...ale věrní rytíři zústávají

27. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

Biskup přistoupí ke stolu, bere z něj pohár a napije se z tekutiny v něm obsažené. Až po chvílí si uvědomí přítomnost Radslava a pohlédne na něj. Radslav vstává ze své židle a přistupuje k Tutovi, povídá:

"Mne se Milosti nezeptáte, co si žádám za své vojáky?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Otázky Jehovistů na Svatou Trojici...

26. březen 2009 | 09.01 | rubrika: Polemiky

Dneska trošku přerušíme seriál polemik s Jehovisty, abychom se podívali na otázky, které Svědkové mají ohledně křesťanského pojetí. Ptají se, proč se Ježíš modlil k Otci, když Sám je Bohem, copak se modlil sám k sobě? Ptají se, jak je možné být zároveň u Boha a zároveň Bohem, jakto že Ježíš jako Bůh neví, kdy bude příchod Syna člověka. Upozorňují, že Ježíš nazývá Otce jedinným pravým Bohem, jak to tedy je?  Tyto otázky jsou legitimní a volají po odpovědi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.6 (5x) | přečteno: 811x

Legenda V: Žoldáci přicházejí a odcházejí...

26. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

              "Můj tchán, kníže Dravoj, vévodu podpoří, nemůže jinak, Arnulfa pořebuje..."

Řezenský biskup Tuto se s úsměvěm podívá na Vratislava. Nový český panovník ho hodně zajímá. Zná ho ze zpráv svých podřízených, čechy patří do jeho diecéze. Chtěl by čist v jeho duši. O jeho bratru, Spytihněvovi, si nedělal iluze, ale jak opravdová je víra u Vratislava? Této otázce věnuje více svých myšlenek, než jednání ve jménu vévody, které zde vede. Přeci jenom, Bůh, kterému slouží, je větší Pán, než všichni vévodové světa.

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 64x

Havířovská nota...

26. březen 2009 | 07.02 | rubrika: Zaujalo mne.

Sedmý ročník křesťanského hudebního festivalu se uskuteční v sobotu 18. dubna od 9 hodin v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Hudební skupiny, zpěváci a ostatní vystupující se mohou přihlásit v termínu do 31. března. Elektronický formulář pro přihlášení a další podrobnosti o festivalu jsou na havirovskanota.info.

celý článek: http://www.casd.cz/index.php?setlang=1&ID=3640

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Láska není otázkou citu...

25. březen 2009 | 12.02 | rubrika: Z kazatelny.

Neboť dneska z časových důvodů nenapíši žádné zamyšlení, což asi bude teď problémem každé středu, rád bych jako kompenzaci a omluvu aspoň předal pár citátu k zamyšlení, na které jsem převážně narazil, když jsem včera připravoval článeček o milosrdenství:

Kde je v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje, Albert Schweitzer. (Zdroj: Wikipedie)

Přichází čas, kdy mlčení je zradou.  
Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.   Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo. 
Martin Luther King ml... (Zdroj: Wikipedie)

Láska není ani tak otázkou citu, jako služby...
Manželství není problém, který by se měl řešit, ale vztah, který se má budovat...
Nick Lica, kazatel Bratrské jednoty babtistů...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Papež: Hlásat Krista je naší povinností...

25. březen 2009 | 12.01 | rubrika: Zaujalo mne.

Při bloumání internetem jsem narazil na následující zprávu:

... Papež Benedikt vyzval také přítomné, aby přinášeli zvěst o Kristu všem lidem, a na případné námitky ze strany těch, kdo by raději ponechali každému jeho kulturu, odpovídá: "Pokud jsme však přesvědčeni a zakusili jsme, že bez Krista je život neúplný a něco skutečného mu schází, ba dokonce to nejzákladnější, musíme být také přesvědčeni o tom, že se na nikom nedopouštíme nespravedlnosti, představujeme-li mu Krista a dáváme-li mu možnost, aby tak nalezl svou vlastní autenticitu, radost z nalezení života. Dokonce to musíme činit. Je naší povinností nabízet všem možnost, aby došli věčného života."
 

K tomu mohu dodat jedinné: Amen.

Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/benedikt-xvi-hlasat-krista-je-nasi-povinnosti.html

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Legenda IV: Dva mlýnské kameny

25. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

                Pomalu se stmívá a vládu nad zemí přebírá noc. Na Pražském hradišti se scházejí slovanská knížata. Vratislav svolává poradu, jsa o to požádán bavorskými vyslanci. Řeč se má vést o vévodovi a jeho vyhlídkách na korunu Karla Velikého. Nálada není optimální. Nejsou všcihni, Radslav odmítl sedět u jednoho stolu s pohany a nepřišel, toto odmítnutí pálí přítomné jako urážka

"Vlastně se nacházíme mezi dvěmi mlýnskými kameny", řeční Vratislav. "Z jedné strany  ničí Uhři, z druhé vraždí Němci. Mají plnou pusu Krista, avšak v jeho jménu kradou a zabíjejí. Nejlepší by bylo, kdybyste se pánové, nechali pokřtít. Vzali by jste němcům záminku k loupení a prapor, pod kterým vraždí.."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 65x

Milosrdenství: Co mají tito tři společného?

24. březen 2009 | 16.25 | rubrika: Učení na hoře

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5, 7.

Co mají společného Matka Tereza, Albert Schweitzer a M.L.King junior?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 158x

Bez komentáře :-)

24. březen 2009 | 16.17 | rubrika: Z kazatelny.

Nevěřící lidé si nečtou v bibli, čtou si v nás. Tak nechť si v našem životě přečtou evangelium. Daniel Fajfr, kazatel Církve Bratrské...
 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

Legenda III: Postřižiny

24. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

               Jaro se vrátilo do České kotliny. Úrodné lůno matky země vydalo své plody, neboť přijalo zázračné sémě života. Po  údolí se ozývá křik dětí, ke křišťálovým studánkám chodí laně pít.

U kostelíku Panny Marie na Pražském hradišti, nejvýznamějšího současného stánků Božího, se rozprostírá dav lidí. Kněžic Václav dnes přijímá požehnání z rukou samotného bavorského biskupa Tutona, takovou slávu nikdo nepamatuje. Na přání nedávně nastoleného knížete Vratislava biskup Tuto se svým notářem v souladu se starými pohanskými zvyky ustřihli Václavovi pramínek vlasů na znamení, že přestává být chlapcem a stává se jinochem.

"Uvolněte místo pro knížete a jeho průvod", ozývá se velitelský hlas vladyky Tichana. Dnes velí družině Jeho knížecí Jasnosti a jeho úkolem je chránit průvod směřující z  z kostelíku rovnou do knížecího paláce. Vojáci vytvářejí kordón, úzkou uličku, rozdělují dav na dvě poloviny, aby skrz něj mohli projít vznešení páni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 89x

Proč nejsem Jehovista: Plné Božství Ježíše Krista

23. březen 2009 | 08.46 | rubrika: Polemiky

Já jsem Hospodin, Jahve, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepřenechám modlám. Izajáš 42, 8

Dnes bych rád se podruhé zamyslel nad učením Svědků Jehovových, na oblasti tohoto učení, které považuji za bludné, nesprávné a nebezpečné. Jedno z těhto nebezpečných témat se týká Ježíše Krista. Svědkové mu upírají Plné Božství, nevěří, že Ježíš Kristus je Plně Bůh a Plně Člověk. Pokládají jej, zjednodušně řečeno, za archanděla Michaela. Pokusme se  podívat na tento názor očima Bible. Stejně jako minulý článek, i tento bych rád opřel o úvodní citát z prorocké knihy Izajáš, který zdánlivě podporuje učení Jehovismu. Když se však na něj zaměříme z úhlu pohledu Nového Zákona, stane se tento verš naopak kamenem úrazu, o který se učení Svědků rozbijí, řečeno básnicky, na padrť.

komentáře (8) | přidat komentář | hodnocení 2.33 (9x) | přečteno: 1.219x

Legenda II: Kníže Spytihněv umírá..

23. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

               "Strýčku!"

 "Václave!"
 Spytihněv ztěžka pohlédne na Václava, chlapce s kaštanovými vlasy, vysokým čelem, dlouhým rovným nosem a dětsky nevinným pohledem. Je mu blízký, jako by to byl jeho syn.
 "Strýčku, co to znamená umírat?"  
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 128x

Odpovědi na otázky muslimů III

22. březen 2009 | 16.29 | rubrika: Otázky muslimů

Probíráme společně otázky ohledně ukřižování, které jsem našel na jednom islámském webu. Dnes dáme prostor otázce třetí:

3. Neodporuje Boží moudrosti a milosrdenství víra, že Ježíš byl pokořen a zavražděn způsobem, jak se o něm tvrdí?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Závist a závislost...

22. březen 2009 | 15.33 | rubrika: Z kazatelny.

Zaujalo mne dnešní kázání, které u nás ve sboru v češtině odsloužil bratr Daniel Johnson.

Daniel je američan, misonář. Naučil se perfektně česky, neznám druhého američana, který by tak skvěle hovořil. Přesto se jazyková bariéra drobně projevila. Pokaždé, jak měl Daniel na mysli slovo "Závist", řekl "Závislost."  Chvíli mi trvalo, než jsem se zorientoval, co chce vlastně říci. A pak se mne, skrze tento, ani ne přeřek, jako přepřeklad,  Duch dotknul.

Ona totiž Závist činí člověka závislým. Ovládá jej. Zmocňuje se Jej. Jestliže člověk závidí, stává se závislým na objektu své závisti. Stává se otrokem. V tomto světle jsem začal vnímat celé Danielovo slovo.

Jestli se někdy dnešní Slovo objeví na netu, pak přidám odkaz. Mějte Bohem požehnanou neděli...

Nikomu nebuďte nic dlužni. Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest.  Řím 13, 7n.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Legenda I: V kraji se na dlouho usadila zima...

22. březen 2009 | 08.01 | rubrika: Archív

V kraji se na dlouho usadila zima. Českou zem objímá sníh. Objímá stromy, keře, domy. Nad zimní krajinou svítí slunce, které se tváří, že hřeje. Opak však je pravdou. Zima však útočí na všechny, kdo se odváží vyjít do kraje.

Přesto v zasněžené planině se brodí dvě postavy. Lépe řečeno, brodí se jejich koně. Mlčky spěchají, aby do večera dorazili na Pražské hradiště. Dvojici tvoří muž s malým chlapcem. Oba zakuklení v kožešinách, oba třesoucí se zimou, oba unavení a hladoví.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 53x

Tittle

22. březen 2009 | 07.51 | rubrika: V Bázni Boží

Slyšte lidé! Věčný příběh o svatém Václavovi z hlouby studnice naši historie! Příběh o víře a pochybnostech, o lásce a zradě, oddanosti a nenávisti, o velikosti a slabosti, o přátelství a pokrytectví, o válce a míru, o odvaze a zbabělosti!
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 235x

Tichost, mírnost, pokora...

21. březen 2009 | 10.17 | rubrika: Učení na hoře

Blahoslavení tiší, mírní, neboť oni dostanou zemi do dědictví... Mat. 5,5

Ale pokorní obdrží zemi... Žalm 37, 11...

Vezměte na sebe své jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším... Mat 11, 29

Tichost, mírnost, pokora. Trošku mi to zní jako heslo Velké francouzské revoluce: Volnost, rovnost, bratrství.  Kdo to jsou ti tiší, mírní a pokorní, teří zdědí zemi? Máme svou představu, že. Nějakého ušlapánka vzadu, anebo hinduistického mnicha, který za celý život neřekne nic jiného, než jedno dlouhé Óóóm. Případně Diogéna, který žádá Alexandra Makedonského: Ustup mi ze světla. Ale Bible nám předkládá (minimálně) dva jiné vzory: Mojžíše a Ježíše Krista. Co to tedy znamená, být tichý?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 331x

Není dobré, aby byl člověk sám...

21. březen 2009 | 10.15 | rubrika: Doplnění

http://bohu-a.svetu.cz/15668-tichost-mirnost-pokora.html

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby byl člověk sám"  > 1Moj 2,18.

Při psaní článku o tichosti jsem si uvědomil, jak je důležité, že člověk není sám. Zmínil jsem se o tom, že tichý člověk si nikdy nestěžuje nepovolaným osobám. A teď mi přichází na mysl, že existují i povolání lidé. Že Bůh nechce, abychom své starosti, trápení, ale i zranění, nesli na tomto světě sami. Ano, v prvé řadě bychom se vždy měli obracet na Jeho Samotného. Avšak právě On sám nám posílá do života lidi, které stvořil právě proto, abychom společně sdíleli svůj osud, svůj kříž. Abychom společně, jako jedno tělo, měli jedna trápení, jedny bolesti, abychom spolu bojovali jeden boj. V prvé řadě je to náš partner, manžel a manželka.  Bůh o manželství říká:

Proto opustí muž svého otce a přilne ke své ženě, stanou se jedním tělem, takže již nejsou dva,  ale jsou jedno tělo (Mk 10, 7n). Jsi li ženatý či vdaná, nejsme tedy již na světě sami,  což by nebylo dobré, ale ani nejsme dva, neboť jsme jedno tělo, jedno tělo se společným bojem, se společnými problémy, trápeními, bolestmi, zároveň však také se společnými radostmi, potěšeními, se společným vztahem s Bohem.

Vztah muže a ženy je obrazem vztahu Ježíš Kristus k cíkrvi i k jednotlivým věřícím. Pavel píše: Neboť Písmo praví: Budou ti dva v jedno tělo. A kdo se připojuje k Pánu, je s Ním jeden Duch (1Kor6,17)... Stejně jako je muž s ženou jedno tělo, je Kristus s věřícím Jeden Duch. Amen.

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby byl člověk sám"  > 1Moj 2,18.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Citát týdne:

21. březen 2009 | 08.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Lukáš Cvešper: Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví...

Link: http://www.signaly.cz/lukyn

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Polemika Se Svědky Jehovovými I - Duch Svatý

20. březen 2009 | 18.39 | rubrika: Polemiky

Já jsem Hospodin, Jahve, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepřenechám modlám. Izajáš 42, 8

Dlouho jsem zvažoval, jak zahájit polemiku s naukou církve Svědků Jehovových. Jestli Božím jménem, na které kladou velký důraz, anebo osobou Ježíše Krista, případně jinými záležitostmi.  Avšak nakonec jsem dal přednost Duchu Svatému, neboť Jeho asi zraňuje toto učení nejvíce, Svědkové totiž popírají Jeho Osobnost, Charakter, Jeho Samotnou existenci. Duchem svatým nazývají jenom nějakou neosobní sílu, všudypřítomnou Boží moc. Obstojí však toto učení ve Světle Božího Slova? 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (6x) | přečteno: 609x

Bohem požehnaný pláč...

19. březen 2009 | 18.36 | rubrika: Učení na hoře

Blaze těm, kdo nyní pláčí, neboť oni budou potěšěni... Mat 5,4.

Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát... Lukáš 6,21

Věděli jste, že existuje pláč, který je Bohu drahý? Kterému Pán žehná? Víte, že slzy, které padají z Vašich očí, Vám mohou být mnohonásobně vynahrazeny? Že Vaše bolest trhá Bohu srdce? Ale né každý pláč je Bohu blízký, ani né každá slza pohne Božím okem. Kdo jsou ti, kdo pláčí Bohu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 151x

Odpovědi na otázky muslimů ohledně ukřižování II

17. březen 2009 | 18.28 | rubrika: Otázky muslimů

Načali jsme seriál odpovědí na otázky ohledně ukřižování, které jsem našel na jednom islámském webu. V minulém článku jsme se zamýšleli nad tím, zda-li odpovídá ukřížování Spravedlnosti, moudrosti a milosrdenství Boží. Dnes se podívejme na druhou otázku, která má s tou první hodně společného:

2. Je od Boha spravedlivé (nebo od kohokoli jiného), aby se někdo kál z hříchů nebo špatností jiných, z hříchů, s nimiž tento kajícník nemá nic společného?  
 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 134x

Blahoslavení chudí duchem...

16. březen 2009 | 19.54 | rubrika: Učení na hoře

Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí v duchu, duchem, neboť jejich je Králoství Nebes (Mat 5, 2n)

Blahoslavení jste vy, chudí, nebot vaše je králoství Boží (Luk 6, 20)

Dneska, s pomocí Boží, začínáme nový seriál. Budeme se věnovat kázání - nebo přesněji -učení na hoře. A hned úvodem Ježíš šokoval. V té době platilo, že bohatství je známkou Božího požehnání. A nejenom tehdy, i v dnešním křesťanství existuje směr, nazývaný hnutí víry, který zastává obdobná stanoviska. Pamatuji si, jak jsme se snoubenkou a několika přáteli navštívili jedno shromáždění takového sboru. Tam kazatel, mimo jiné, řekl následující větu: V naši církvi nemůžete být chudí, neboť jinak budeme za vámi chodit a budeme se vás ptát: Jaktože jste chudí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 1.269x

Otevřený potlesk pro Stvořitele na ČT1

15. březen 2009 | 12.02 | rubrika: Zaujalo mne.

Včera zazněl v hlavním vysílacím čase na ČT1 potlesk. V pořadu o zázracích přírody diváci v údivu sledovali, kolik že toho unesou tři obyčejná vajíčka od slepičky. Váha se zastavila na hodnotě cca. 190 kg. Nadšení publika se vybouřilo v otevřeném aplausu, možná i ve stoje.

Komu však patřil tento potlesk? Vajíčkům? Slepičkám, které tyto vajíčka snesli? Anebo technikům, kteří přidávali závazaží? Či snad to byl výkon moderátora, který vzbudil ovace? Matka příroda nebo duch evoluce?

Nikoliv. Tato chvilka údivu patřila Stvořiteli. Lidé tleskali Bohu, i když v Něj většina publika nevěří. Sláva a Moudrost Boží přinutila příslušníky bezvěreckého národa vzdát čest a chválu nevědomky Stvořiteli. Kdy to náš národ učiní i vědomně? Včas, nebo pozdě?

Co lze o Bohu poznat, je zřejmé; Bůh to zjevil, ukázal. Jeho věčnou moc a božství,ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoli lidé poznali Boha v jeho díle, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo sve tmě. Řím 1,19nn

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

...muslimem III - Džihad...

13. březen 2009 | 17.34 | rubrika: Polemiky

Podívejme se spolu potřetí na rozdíly mezi islámem a křesťanstvím. Dnes se zaměřme na odlišné chápání králoství Božího a s ním související otázku džihádu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 415x

Samařanka nemá muže...

12. březen 2009 | 19.18 | rubrika: Samařská žena

Žena mu odpověděla: "Já nemám muže..."  Jan 4, 17   

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 260x

Ten váš pejsek, on je takový čistotný...

12. březen 2009 | 17.35 | rubrika: Z mého života

Asi tak před 14 lety si naši rodiče koupili psa, fenku, boxerku, jmenovala se Ketyna. Jednou, když měla asi deset měsíců, jsme ji, já a obě mé sestřenice, venčili u Havířovské říčky, Lučiny. Pustili jsme ji, házeli ji klacky a ona za nimi běhala, vracela se s nima, rvala se o nej s náma a strašně ji to bavilo. Jednou jsme ji to hodili i do říčky a Ketyna, plná elánu, se pustila za klackem. Chvíli běžela po mělčině, ta však znenadání zkončila a Ketyna si toho nevšimla...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

Nová internetová televize Hope...

12. březen 2009 | 17.19 | rubrika: Zaujalo mne.

Internetová televize HopeTV začíná vysílat nepřetržitě
 (Praha)

České a slovenské internetové vysílání adventistické televize HopeTV zahájí v pátek 13. března v 17 hodin nepřetržité vysílání. "Náš program bude prozatím dostupný pouze prostřednictvím internetu, ale věříme, že Pán Bůh v budoucnosti požehná a budeme moci poselství evangelia šířit i jako normální televizní vysílání," uvedl Bedřich Jetelina, ředitel AWR studia, které vysílání připravuje a zajišťuje.
 

Zdroj a celý článek:

http://www.casd.cz/index.php?setlang=1&ID=3634

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Přiveď mi svůj hřích...

11. březen 2009 | 19.14 | rubrika: Samařská žena

Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat....

Jdi, zavolej svého muže a přijď sem... Jan, 4. kapitola...

Krásná modlitba samařské ženy. Pane, dej mi nový život, volá k Ježíšovi, ať se již nemusím stydět, ať nemusím chodit k tělesnosti pro vodu, ať nechci být závisla na Jákobovi, ať jsem volná od sloužby a otroctví satanu. Osvoboď mne, Pane, z mého poledne!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 182x

Ideály jsou jako hvězdy...

11. březen 2009 | 17.30 | rubrika: Z kazatelny.

Ideály jsou jako hvězdy, nemůžete se jim přiblížit, ale ukazují Vám cestu... E.G.Whiteová, jedna ze zakladatelek  Církve Advetnistů 7. dne...

Kam Vás vedou Vaše hvězdy? Jakou cestu Vám ukazují Vaše vzory? Kam kráčí ti, v jejich stopách jdete Vy? Do záhuby? Anebo k Bohu? Kam jdete, když následujete ten či onen vzor, ten či onen ideál?

Titanik byl velmi krásná a luxusní loď. Výdobydek techniky. Fungoval skvěle. Nálada na něm byla uvolněná, radostná. Všichni se těšili z mořského vzduchu, ze vzácné lodi. Ale, skončil na ledovci. V ledové vodě...

Není všechno je zlato, co se třpytí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Živá voda...

10. březen 2009 | 18.10 | rubrika: Samařská žena

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k životu věčnému... Jan 4, 14.

Voda, kterou dává Ježíš, zde představuje spoustu nejrůznějších věcí, darů, které přicházejí od Pána. Mohli bychom se dnes podívat na Ducha Svatého, na víru, na zdravé tužby, obsah a směr života, mohli bychom rozmlouvat o lásce, o službě, o skutcích, které připravuje Bůh. Já si pro dnešní článek a zamyšlení vybral ještě jeden rozměr života s Pánem - dnes se spolu podíváme na jistotu...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 157x

Jákob tvou žízeň neuhasí...

9. březen 2009 | 18.35 | rubrika: Samařská žena

Žena mu říká:  Pane, jsi snad větší než Jákob, který nám tuto studnu dal? Jan 4,12

Ježíš ji odpověděl: Každý, kdo pije z této vody, bude mít opět žízeň... Jan 4, 13.

Samařanka položila naprosto legitimní otázku.  Můžeš mi dát něco jiného, než mi dává tělesnost? Ptá se. Co mi tvá voda přinese, co ještě nemám od Jákoba? Jsi snad větší než Jákob? Jsi silnější a mocnější, než má tělesnost? Můžeš mne od ní osvobodit?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 159x

Kam kráčíš, Británie?

9. březen 2009 | 18.24 | rubrika: Zaujalo mne.

Znepokojila mne následující zpráva:

http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17411

Rozumím snahám o rozluku státu a církve. Ale čeho je moc, to prostě škodí. Přece není možné realizovat odluku státu a církve na církevních školách! To je nesmysl. A vyhazovat pečovatelku kvůli tomu, že nabídla modlitbu? Jestli to nebylo nějakým vtíravým způsobem, tak pak se ptám, proč ne? Proč takto nepodpořit pacienty, kteří i ve státních zdravotnických zařízení podporu potřebují? Ve jménu tolerance a svobody vyznání se tu ohrožuje samotná svoboda vyznání!

Doufám, že si Evropská unie nevezme z tohoto nesmyslu příklad...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Proč nejsem muslimem II...

8. březen 2009 | 17.33 | rubrika: Polemiky

Druhý rozdíl, ale rozhodně né druhořadý rozdíl, naopak velmi zásadní rozdíl, mezi křesťanstvím a islámem, (anebo také mezi křesťanstvím a jehovisty) spočívá v osobě Ježíše Krista.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 435x

Nový web našeho sboru...

8. březen 2009 | 16.45 | rubrika: Zaujalo mne.

Náš sbor provizorně rozjel nový web:

http://www.cb.cz/havirov/

Návštěvníci srdečně vítáni...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Odpovědi na otázky muslimů ohledně ukřižování I...

7. březen 2009 | 15.00 | rubrika: Otázky muslimů

Na jednom nejmenovaném islámském webu jsem našel několik otázek směřující na ukřižování Krista. Tak jsem si řekl, že na ně odpovím :-)

1. Odpovídá ukřižování Ježíše pojímané v křesťanském duchu Spravedlnosti, Milosrdenství a Moudrosti Boží?
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 101x

Proč nejsem muslimem I...

7. březen 2009 | 09.38 | rubrika: Polemiky

Na těchto stránkách se objevila pozvánka na nový islámský web. Neboť islám považuji za nebezpečný, rozumějte ani ne tak na fyzické rovině tohoto hmotného světa, jako spíše na rovině duchovní, rozhodl jsem se podělit se s Váma ohledně svého subjektivního náhledu na  tento náboženský systém, proč jej považuji za nesprávný.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 481x

Pár slov o Satanovi...

6. březen 2009 | 20.49 | rubrika: Zaujalo mne.

V naší době je nepřítelova strategie: Zaměstnat a pohánět.
Zdroj: http://agalliasis.svetu.cz/13943-chran-svoje-srdce-john-eldredge.html 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Možná máš pocit...

6. březen 2009 | 19.02 | rubrika: Doplnění

... že máš prázdné ruce. Možná máš pocit, že nemáš co Bohu dát. Ale opak je pravdou. Můžeš Bohu dát to, co ti On Sám svěřuje do rukou. Můžeš mu dát chválu, kterou ti On vkládá do srdce, můžeš mu dát svá ústa,  aby On mluvil skrze Ně, můžeš mu dát své Ruce, aby On jednal skrze Ně.  Můžeš mu dát sebe sama.

Můžeš mu dát i Ježíše Krista, který za tebe zemřel.

žádné komentáře | přidat komentář

Voda, kterou piješ, je otrávená...

6. březen 2009 | 18.59 | rubrika: Samařská žena

...požádala bys ty Jeho a On by ti dal živou vodu... Jan 4, 10c. 

Ježíš netouží v prvé řadě po naši službě. Není důležité, co člověk může dát Bohu. Ježíš touží po nás samotných.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 184x

Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

5. březen 2009 | 19.00 | rubrika: Samařská žena

Ježíš odpověděl: Kdybys věděla, kdo je ten, který ti říká: *Dej mi napít,* požádala bys ty Jeho... Jan 4, 10b 

Kdyby Samařanka věděla, kdo je Ježíš, požádala by ona Jej o pomoc. Možná, kdybys ty, stejně jako Nikodém, věděl, kdo je Ježíš, přišel bys již dnes za Ním. Kdo to tedy je, ten  Ježíš Kristus?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 241x

Moc sugesce...

5. březen 2009 | 17.30 | rubrika: Zaujalo mne.

Televize Prima rozjíždí nový pořad, který se zabývá hypnózou a sugescí. O sugesci jsem se zajímal před obrácením. Má velkou moc. Lze například hypnotizovanému vsugerovat, že tužka, kterou drží v ruce, je krásnou květinou a on jej začne za onu květinu považovat. Trpí-li alergií na pyl, může se i rozkašlat. Anebo může na základě vaší sugesce hovořit s osobou, kterou považuje za reálně přítomnou, i když v dané místnosti není. Sugescí lze ovlivňovat druhé i na dálku. Je možné druhého přesvědčit, aby například šel tam či onam a udělal to či ono, není li to v rozporu s jeho přesvědčením a moralními hodnotami, aniž by jste s tím člověkem osobně a přímo mluvili.

Ovlivnitelnost smyslů sugescí považují za důkaz, že nelze na základě vlastních sil poznat pravdu. Například to, že vidíme zkamenělinu určitého dinosaura, že si na ní můžeme sáhnout, není žádným důkazem toho, že daná zkamenělina vůbec existuje. Vlastním zkoumáním, pozorovaním, vlastním úsilím se pravdy nedobereme. Jedinou možností, jak člověk se může dotknout pravdy, je jen ta, kdy ji Bůh člověku zjeví, kdy se ho Bůh osobně dotkne.

Proto Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.2Tes 2,11n

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Žídé se Samařany neobcují...

4. březen 2009 | 15.54 | rubrika: Samařská žena

Židé totiž se Samařany nic společného nesdílejí...  Jan 4, 9b.

Tak to zní velmi smutně. Židé se Samařany nic nesdílejí, nemají spolu žádný vztah. Nemají s nimi nic společného. Distancují se od nich. Ale toto, vážení přátelé, není jenom problémem židů a samařanů...

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 140x

Pravda je jenom jedna...

4. březen 2009 | 15.43 | rubrika: Zaujalo mne.

V dnešním pořadu Televarieté, reprízovaném z roku 1981, zazněla tato věta:

Pravda je jen jedna, za to lhář má tisíce možností na výběr...

Usmál jsem se a dal jsem autorům pět bodů. Ano, Ježíš Kristus je jenom jeden, za to Svět, Lhář, má tisíce tváří, tisíce možností na výběr. Stodolní ulice, kasina, noční kluby, nevěstince, alkohol, drogy, večírky, tzv loučení se svobodou, podvody, lži, krádeže, vraždy, cizoložstva, moc, peníze, budhismus, hinduismus, islam, judaismus...

Ale víte co? Neměnil bych. Neměnil bych Krista za nic na světě...

A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za lejna, abych získal Krista Fp 3,8.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Kdo není Synem člověka...

4. březen 2009 | 15.40 | rubrika: Slovíčko

Kdo je Syn člověka a kdo jím není? Jak rozeznat příchod Syna člověka od lžiproroků a lžimesiášů? Podle čeho se dá poznat a podle čeho se nedá?
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 162x

Nejen pro maturanty: Obhajoba Jiráska

4. březen 2009 | 15.29 | rubrika: Hudba a literatura

Následující link vede k obecnému rozboru díla Aloise Jiráska. Autor slíbil, že bude rozebírat i konkrétní jednotlivé Jiráskove knihy. Jeho referát mne zaujal, odpovídá totiž i mému dojmu z Jiráskových knih.

Link: http://kaderabek.blog.idnes.cz/c/72529/Alois-Jirasek-zneuzity-a-zneucteny-umelec-a-demokrat.html

Nechť je vám link ku pomoci. Amen...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Láska k Samařské ženě...

3. březen 2009 | 17.25 | rubrika: Samařská žena

Samařská žena říká Ježíšovi: Jakto? Jan 4,9.

Samařská žena nechápe. Jak je možné, že ty, jakožto Žid, chceš po mne, Samařance napít? Copak neznáš společenské konvence? Copak nevíš, že se mi máš vyhýbat? Copak nevíš, že ty, jakožto muž, nesmíš oslovit mne, jakožto ženu a navíc samařanku? Že mnou musíš pohrdat? Jak je to možné, že ty nerespektuješ společenský řád?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 191x

Přistupte křesťané...

3. březen 2009 | 16.46 | rubrika: Zaujalo mne.

Přistupte, křesťané, přistupte ke Svatému kříži Kristovu...

Tento nápis, respektive nápis v tomto smyslu, opisuji z paměti, tento nápis zdobí Boží Muka v Rákovci, vesničce mezi Ostravou, Vratimovem a Frýdkem - Místkem. Věta zní nám, protestantům, podivně, až rouhačně. Ale, co je to Kristův kříž? Kristův kříž znamená Kristovo utrpení, Kristovo umírání, Kristova oběť, za nás, hříšné. Kristův kříž, to je naše hříšnost, náš hřích. Kristův kříž jsme i my, Jeho Děti. Nápis nás vyzívá  k uvědomění si vlastních vin, hříšnosti, ale i toho, proč Kristus zemřel, uvědomění si Jeho Lásky. Přistoupení ke Kristovu kříži však musí provázet přistoupení k vlastnímu Kristovi, jinak nemá cenu, ale s výše popsaným osobním postojem. Bez tohoto postoje zase nemá cenu přistupovat ke Kristu.

Toto pozvání je určeno primárně formálním křesťanům, aby si uvědomili obsah, náplň, své víry, svého přesvědčení. Ale stejně nálehavě, a možná i mnohem nálehavěji, zve Ježíš ke svému Kříži právě ty, kteří žijí bez Něj. Bez vědomí Jeho Přítomnosti. Kristus zve hlavně Vás, mí nevěřící spoluobčané, mí bližní.

Přistupte, lidičkové, přistupte k Bohu skrze Krista, skrze Kristův kříž.

Amen...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Spása je ze Židů...

1. březen 2009 | 19.06 | rubrika: Slovíčko

Samařská žena říká Ježíšovi: Jaktože ty, ač jsi Žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít... Jan 4,9.

...protože záchrana je ze Židů... Jan 4,22c

Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraelského...  Mat 15,24

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky... Mat 28, 19

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 206x