Ceny blogu BaS za měsíc Únor

29. únor 2012 | 17.42 | rubrika: Výroční ceny

Zdravím, případný čtenáři. Rozhodl jsem se trošku ty ceny blogu rozšířit. Rád bych přijímal nominace na jednotlivé kategorie i od Vás,  máte-li zájem spoluvytvářet, tak neváhejte a posílejte své tipy (zvlášt na kazatele měsíce a kázání měsíce, což není v silách jednotlivce sledovat v celé šíři). Jenom bych poprosil, abyste své nominace zasílali i s případnými linky na článek nebo audio MP3. Začněme společně měsícem březnem 2012 a oceňujme a děkujme za to, co se děje kolem nás!

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 79x

Výroční ceny blogu "Bohu a světu" za rok 2011...

28. únor 2012 | 11.11 | rubrika: Výroční ceny

V dnešní době rozdává výroční ceny kdekdo, proč ne tedy blog Bohu a světu? Následující seznam cen je čistě subjektivní, kdo mně osobně loňský rok jak ovlivnil a co se dotklo mne osobně, může se jednat i o starší počiny, o kterých jsem se však dozvěděl vloni. Laureát si odnáší poděkování a přání Božího požehnání...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Zmrazení důchodů se nedá morálně odůvodnit..

27. únor 2012 | 23.59 | rubrika: Co týden dal.

Ministr financí dnes předložil návrh na zmrazení důchodů a zároveň zvýšení DPH. Vláda, která takovouto "sociální eutanazii" skutenčně navrhne, by měla okamžitě rezignovat pro svou přiznanou neschopnost. Zvlášť, pokud by takovýto krok byl skutečně nevyhnutelný. Měla by si vzít příklad z dr Evdarda Beneše, který také rezignoval ihned po přijetí Mnichovské dohody.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 68x

MP3: Výrok proti korupci a klientelismu...

26. únor 2012 | 23.59 | rubrika: Audio MP3
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 72x

Nejsme spaseni...

26. únor 2012 | 20.06 | rubrika: Zaujalo mne.

Nejsme spaseni proto, že nás miluje Bůh, jsme spaseni proto, že za nás Bůh zemřel...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Bible nesvědčí o dokonalých lidech...

24. únor 2012 | 17.44 | rubrika: Zaujalo mne.

Bible nesvědčí o dokonalých lidech, Bible svědčí o dokonalém Bohu!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

2) Boží role v duchovním růstu

23. únor 2012 | 17.55 | rubrika: Studijni ETS

Smysl tohoto článku  spočívá v zamyšlení se nad Boží úlohou v duchovním růstu či v křesťanském životě obecně. Bůh se nám, křesťanům, v dějinách spásy zjevuje ve třech Osobách: V Osobě Otce, v Osobě Syna a v Osobě Ducha Svatého.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 56x

1) Cíl a průběh křesťanského života...

21. únor 2012 | 17.44 | rubrika: Studijni ETS

Smysl tohoto článku  spočívá v zamyšlení se nad cílem a průběhem křesťanského života.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x

Pár novinek ze světa médií...

20. únor 2012 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Na Českém rozhlase dvě (tuším Praha?) tento týden po 14.00 hodině uvádějí seriál pořadů o čarodějnických procesech.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku...

18. únor 2012 | 09.15 | rubrika: Studijni ETS

Reflexe knihy: Jiří Beneš – Desítka aneb deset slov o Bohu a člověku...

Úvod: K reflexi  jsem si vybral knihu Jiřího Beneše s názvem "Desítka aneb deset slov o Bohu a člověku." Neměl jsem nějaký specifický důvod, proč zrovna tuto knihu,  jednoduše byla první, kterou jsem našel v místní knihovně. Poslední dobou zažívám skepsi, co setýče křesťanské literatury. Narážím totiž na vcelku plytké, spíše psychologické publikace, často s poselstvími, které se mi osobně zdají nebiblické. S podobným očekáváním jsem si sednul i k tomuto dílu. Avšak ono mě příjemně překvapilo. Myslel jsem, že to přečtu za jeden večer, aleta knížka se "nedala." Musel jsem postupovat velmi pomalu, a to ne pouze proto, že autor místy použil velice odborné a nesrozumitelné pojmy. Brožurka si prostě sama vyžadovala, abych si to, co jsem pročítal, vnitřně zpracovával a srovnával v sobě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 206x

Drsná slova apoštola Pavla...

15. únor 2012 | 18.45 | rubrika: Polemiky

Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet! Galatským 1, 7-9.

Drsná slova apoštola Pavla. Cítíme my, křesťané, před těmito slovy bázeň, jaká sluší těm, kdo žijí v bázni Boží? Anebo si říkáme, že nám se nemůže stát, že bychom přinesli falešné evangelium, máme přece Ducha Svatého. Avšak - i sám Pavel cítí bázeň z těchto svých slov, čtěme pozorně, píše: I kdybychom vám my zvěstovali něco jiného...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 55x

Paradox Adama..

14. únor 2012 | 10.25 | rubrika: Polemiky

Vezměme si stroj času a navštivme počátek Země. Seznaměme se s Adamem, prvním člověkem, bytostí řekněme patnáct, dvacet let starou. Jestliže bychom ho zkoumali vědecky, všechny zákonitosti jeho těla, to, jakým způsobem může tělo dorůst do této podoby, museli bychom na základě vědeckých faktů říci, že Adam má minimálně těch patnáct,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 52x

Přímá volba prezidenta...

13. únor 2012 | 07.48 | rubrika: Co týden dal.

Tak nám páni zákonodárci dali dáreček - přímou volbu prezidenta. Osobně ji vítám, nebojím se, že by národ zvolil na hrad nějakého "šaška", jak se snaží někdo tyto volby předčasně zdiskreditovat. Jestliže je volič dost zralý na to, aby zvolil parlament, poslaneckou sněmovnu, senát či krajská a obecní zastupitalestva, je dost zralý i na to, aby si zvolil svého prezidenta.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Pan Radek John, superguru a zapomenutá nahrávka

12. únor 2012 | 22.42 | rubrika: Co týden dal.

Pan předseda Radek John byl včera hostem na Pressklubu Frekvence 1. V tomto pořadu se však představil jako muž naprosto postrádající sebereflexi. Zopakujme si známé, již zveřejněné informace:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 58x

Přijetí kreace jako intelektuální sebevražda...

11. únor 2012 | 23.59 | rubrika: Polemiky

Zaujal mne název jednoho článku od Tobyho, uživatele webu www.signaly.cz. Popravdě říkávám, že jsem ještě neměl čas si tento článek projít . Přijměte prosím moji omluvu.

Ale zaujal mne samotný název jeho článku: Proč je doslovný výklad Písma intelektuální sebevražda (1) (https://tob.signaly.cz/1202/proc-je-doslovny-vyklad-pisma)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

PCh: O trojím lidu - Výcuc

8. únor 2012 | 08.57 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Také i Kristus ve svém zákoně přináší ustanovení a příkazy, které může světská moc naplnit. Z tohoto úhlu pohledu nelze říci, že král nemůže spravedlivě a svatě stát na skutcích Zákona Kristova. Jestliže je zákon změněn a my jsme vysvobozeni skrze Milost Našeho Pána Ježíše Krista od zákona smrti a podléháme zákonu milosti, pak tedy zjišťujme, na čem v Kristu moc založíme!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

Příprava do Etiky 1: 1. lekce - Duchovní růst...

6. únor 2012 | 12.19 | rubrika: Studijni ETS
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 86x

MP3: Kdo to jsou ti křesťané? Verze 2...

4. únor 2012 | 23.57 | rubrika: Audio MP3

Link: http://quokam.sweb.cz/VM/Kdo_to_jsou_ti_krestane_v2_0.mp3

Kdo to jsou ti křesťané?
========================
1) Jsou to ti, kteří jsou vlastněni Pánem Ježíšem Kristem
2) Jsou to ti, kteří zpívají Novou Píseň
3) Jsou to ti, kdo se neposkrvňují modlářstvím
4) Jsou to ti, kteří chodí cestou Ježíše Krista
5) Jsou to ti, kteří jsou očištění v Očích Božích

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 43x

Listárna: Kainova žena, rostliny a Bůh jako vědec

1. únor 2012 | 11.15 | rubrika: Zaujalo mne.

Zdravím všechny, zvláště pak jakyse a saynoru... Pro nedostatek času nestíhám "vyřizovat" komentáře - omlouvám se tímto za zdržení a prosím o trpělivost. Dneska jsem se dostal k tomu, abych se pověnoval komentáříkům, které se mi nashromáždili k různým článkům na blogu bohu-a.svetu.cz. Takže s chutí do toho a půl je hotovo...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 120x