Rejstřík jmen: Dobrý pastýř,Drahomíra,Duka,Dvořák

28. únor 2011 | 11.20 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D - potřetí"

Vážený čtenáři, po kratší přestávce Vás zvu opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky... Dnes si představíme Dobrého pastýře, povíme si něco o kněžně Drahomíře, poděkujeme za kazatele Dana Drápala, Josefa Dvořáka, Jana Dymáčka a seznámíme se také se současným pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

Písmeno: A, B ,C, Č, D

Dobrý Pastýř: Novozákonní jméno Ježíše Krista vyjadřující lásku Pána ke svému lidu, Jeho neutuchající Péči. Odkazuje tím k žalmu 23: Hospodin je můj Pastýř, Ježíš Kristus jej vzal na Sebe. Sebe prohlásil za Hospodina Pastýře, On je Ten, který se takto stará o Svůj Lid. Jméno Dobrý Pastýř vyjadřuje i ochotu Krista položit Svůj Život za Své Ovečky. Ježíš Kristus není "cizí pastýř," který utíká v čase nebezpečí, protože "ovce nejsou jeho," a mu na nich nezáleží. Naopak. Jeho Láska k Ovečkám  jde tak daleko, že sám sebe předhazuje vlkům a umírá na jejich místě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

MP3: Rozeznávejme duchy!

27. únor 2011 | 16.49 | rubrika: Audio MP3
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 62x

VBBII: Ty tam chceš jet, viď?

26. únor 2011 | 15.00 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Tichan pokyne rukou poslovi. Ten se ukloní a opouští místnost.

Po té se Tichan obratí s tázavým pohledem k Drahomíře.

"Ty tam chceš jet, viď?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 90x

Vydáno před: Vejdi do svého pokojíku...

25. únor 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
tento blog si připomíná již druhé výročí svého vzniku a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma Vejdi do svého pokojíku...- Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů ze páté pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

XIV: Musíme čekat
Vejdi do svého pokojíku...
Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 5
XV: Pamatuj, i ten největší přítel může zradit...
XVI: Odměna... 

Vejdi do svého pokojíku...

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6...

Tak toto nám, bratři a sestry, přiznejme si to, anebo možná jenom mně, toto nám opravdu moc nejde. Vejít do pokojíka a zavřít za sebou dveře. To ne, to my raději necháváme dveře dokořán otevřené, ať všichni vidí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 77x

Vydáno před: Poledne samařské ženy...

24. únor 2011 | 18.13 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Poledne samařské ženy, neboť z šesté pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Better to understand little than ...
Pramen života české republiky 
Poledne samařské ženy 
Dej Kristu napít...
Spása je ze Židů...

Poledne samařské ženy

Ježíš, unaven cestou,  se posadil u Jákobova pramene. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Jan 4, 7a.

Samařská žena tráví poledne s Ježšem Kristem. S kým jej trávíš ty?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Shalom aleichem...

23. únor 2011 | 18.58 | rubrika: Hudba a literatura

 Pokoj Vám všem,
poslové pokoje, poslové Nejvyššího
pokoj od Krále, který kraluje Věky
Jediný je Svatý

Kéž Vaše cesta
poslové pokoje,
vede k Slavnému Pokoji
k míru od Krále, který kraluje Věky
Jediný je Svatý,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 595x

Slovníček: Deset králů, malomocných, ran, rohů...

22. únor 2011 | 16.47 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Číslo Deset podruhé 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Deset hřiven pro deset otroků: Deset hřiven svým deseti otroků svěřil Pán před dalekou cestou v podobenství, které máme zapsáno v Lukášově evangeliu, v devatenácté kapitole. Toto podobenství jsme na tomto blogu rozebírali v článku: Hřivny a talenty...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 114x

MP3: Všichni máme problém...

21. únor 2011 | 23.59 | rubrika: Základy křesťanství

Druhé povídání si, tentokrát o hříšnosti,  z cyklu "Tesco existuje": Všichni máme problém!

http://www.ulozto.cz/7975977/muller-vsichni-mame-problem-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

Byl jednou jeden svět...

20. únor 2011 | 19.00 | rubrika: Zaujalo mne.

Za devatero hvězdami, za desatero černých děr, byl jednou jeden svět...

A v tom světě bylo spoustu zdrojů pitné vody. Spousta pramenů, studen, vřídel. Spoustu míst, kde si poutník mohl osvěžit své rty. Leč, všechny byly otrávené. Všechny, až na jeden jedinný...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

VBBII: Osamělý poutník...

19. únor 2011 | 18.40 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Osamělý poutník se prochází Nitranskou krajinou.

Pohled, který se mu naskytuje, je pro něj velmi smůtný. Místa, která zná od mládí, jsou buď opuštěná, anebo obsazená nepřáteli jeho lidu. Bratislava, Nitra, Žilina. Kraji, kterému kdysi vládnul on, vládne dnes někdo jiný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 98x

Vydáno před: O trojím lidu - o lidu obyčejném

18. únor 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu Petra Chelčického  na téma Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném  - Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů ze čtvrté pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Legenda X: Příchod démona... 
XI: Zdechlina ovce..
XII: Jak najít stou zbloudilou ovečku... 
Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném 
XIII: Bohové tě proklejí!

Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném 

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k dvanáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

A k lidu obecnému, jako o třetí straně onoho těla Kristova, o kterém jsem výše psal. Co by ti měli v Kristu činit k prospěchu jiným údům těla Kristova, k tomu pravím: Jestli chceš zůstat u toho podivného připodobnění na trojí lid křesťanský, pak z toho snadno poznáš, jak se dále dělí strana lidu robotného: 

Jsou tu oráči, řemeslníci, chudí, kupci, kramáři a rozliční nájemníci. Ti mají dělat a těžit na tělesné potřeby panstva a kněžstva. A je li to pravé připodobnění těla Kristova. Tomu  snad naučíš obec, ať pracují poctivě a vaši kněží ať jsou pilní a žoldnéři městští, kteří hájí zákon Boží: Z večera vjíždí a navštěvují truhly a krávy sedláků a vše, co se jim dostane do cesty. Horliví milovníci zákona Božího, nemohou vynechat žádné hovno, když se k němu doberou!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 79x

Ad hypnóza...

17. únor 2011 | 17.58 | rubrika: Doplnění

Ad hypnóza: Hypnóza je pro mne důkazem, že smysly jsou ovlivnitelné. Říkáš, že se to dá i použít proti křesťanství. ALE: Křesťanství je právě o VÍŘE, o DŮVĚŘE. Věda stojí na pokus - omyl, na důvěře ve vlastní rozum a smysly. Křesťanství je naopak o důvěře: O důvěře v Boha o důvěře v pravdivosti Jeho Slova. Tudíž - nemusím důvěřovat svým ovlivnitelným smyslům, když důvěřuji Bohu, který je mocnější než satan. Jestliže člověk důvěřuje Bohu, pak důvěřuje i Jeho Slovu, jestli však před Božím Slovem člověk důvěřuje něčemu jinému, pak tím dává najevo, že to s jehou důvěrou Bohu není tak žhavé. A proto případně pravomoce satana nad lidskými smysly může takovouto nedůvěru prohloubit a usvědčit. Ale to vše záleží na přístupu k Bibli: Jestliže člověk nevěří v existenci Boha, pak tento odstavec bude číst s "úsměvem porozumění bláznovi"

Důvěra v Boží Slovo je i o Pokoře: Znamená to uvědomit si, že člověk není ten Největší King Ve Vesmíru a že i jeho rozum, smysly, rozhled a vědomosti jsou omezené.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 145x

MP3: Dobrá zpráva - Tesco existuje!

15. únor 2011 | 17.09 | rubrika: Základy křesťanství
Vážení přátelé,

rád bych Vás pozval na výlet časem, do chvil, kdy vznikal tento svět. Link zde: http://www.ulozto.cz/7865313/muller-genesis-mp3

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

MP3: Povídání (nejenom) o Zlatém Teleti...

14. únor 2011 | 17.23 | rubrika: Audio MP3

Vážený čtenáři, či možná posluchači,

na následující adrese  si můžete stáhnout v MP3 formě zamyšlení nad části z biblické knihy Exodus popisující příběh o "Zlatém teleti."  Link je zde: http://www.ulozto.cz/7855650/muller-skupinka-13-2-2010-exodus-mp3

Témata Zamyšlení:
- Škola Izraelského národa
- K Bohu se nelze přiblížit vlastními silami
- Příprava na Třetí den
- Den vyvedení z Egyptského otroctví
- Vyhlášení desatera - Co slyšíme v Božím Slově?
- Vztah Staré a Nové smlouvy
- Nese Nová smlouva i funkci Vychovatele - Dozorce?
- Rozdíl mezi nevěstou a nevěstkou
- Důležitost osobní víry, osobního poznání Hospodina
- Hřích nestačí odložit, je třeba z něj -promiňte mi ten výraz - zvracet...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Vydáno před: Dotyk Ježíše Krista

13. únor 2011 | 16.26 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Dotyk Ježíše Krista,   neboť z páté pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Dotyk Ježíše Krista 
Ježíš si musí projít Samařskem 
Vesničko má, středisková...
Ježíš se musí setkat se samařskou ženou 
Pramen života samařské ženy...

Dotyk Ježíše Krista

V Matoušově evangeliu čteme v deváté kapitole, 18 verši:
"Má dcerka právě zemřela, ale pojď, vlož na ní své ruce a bude žít."

Ježíš je Život. Jeho Dotyk křísí k životu, Jeho Dotyk obživuje. Jeho Dotyk dává teplo, Lásku, Jeho Dotyk přivádí k Životu. Vás se také dotknul. Vy jste také byly mrtvé dcery, které potřebovaly Kristův dotyk.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 44x

VBBII: Když odchází válečník...

12. únor 2011 | 10.05 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Tak jsi splnil, co jsi slíbil..."

Václav přikývne. S pláčem, s očima plných slz, přikývne.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 95x

Proč osobně nedůvěřuji kurzům Alfa?

11. únor 2011 | 18.40 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Soužití muslimů a křesťanů již není možné...

10. únor 2011 | 18.06 | rubrika: Co týden dal.

Soužití muslimů a křesťanů  v Islámských zemí již není možné...

Po jedenáctém září si západní svět zvolil konfrontační politiku jak vůči islamistům z Tálibánu, tak vůči sekulárnímu arabskému režimu Saddáma Husajna v Iráku. Dnes se ukazuje, že tato politika posílila radikální islamistické teroristické skupiny, těžce narušila křehkou důvěru a soužití křesťanů a muslimů v islámských zemí Předního Východu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 65x

Nikdy jsem tě neznala...

9. únor 2011 | 20.38 | rubrika: Zaujalo mne.

Byl jednou jeden mocný šlechtic, člen předního panského rodu, a ten se oženil s dcerou jiného, mocného, předního, panského rodu. Z čistě politických důvodů, sňatek měl upevnit spojenecké závazky obou dynastií. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 123x

Vydáno před: Homosexuálové v Ugandě; Irsko; Egypt.

8. únor 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu  na téma Homosexuálové v Ugandě; Irsko; Egypt.. - Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z třetí pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Homosexuálové v Ugandě; Irsko; Egypt...
Legenda V: Žoldáci přicházejí a odcházejí...
Legenda VI: ...ale věrní rytíři zústávají
VII: Neboť k Slávě Boží se narodila...
Legenda IX: Nová škola

Homosexuálové v Ugandě; Irsko; Egypt..

Světová rada církví se zastala homosexuálů v Ugandě:

Homosexuálům infikovaným virem HIV hrozí v Sudánu velké nebezpečí. Tamní vláda připravuje zákon, který by takovéto nemocné trestal smrtí. V tomto týdnu poslal generální sekretář Světové rady církví prezidentu ugandy dopis, ve kterém se zastává homosexuálům, apeluje na lidství a připomíná Kristova slova vyzívající člověka milovat své bližní, zvláště pak slabé. Celá zpráva zde: http://cs.christiantoday.com/article/svetova-rada-cirkvi-vyjadrila-sve-znepokojeni-ohledne-zakona-proti-homosexualum-v-ugande/16222.htm 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 83x

Vydáno před: Věrnost sboru...

7. únor 2011 | 11.29 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Věrnost sboru,   neboť z čtvrté pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Co ještě zbývá říci o Nikodémovi...
(Nejenom) pro věřící potomky nevěřících rodičů
Nesuď druhého podle jeho rodičů...
Stavební norma z Bible...
Věrnost sboru

Věrnost sboru

Motto> A řekl: Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jsou jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Mat 19, 5n.

Poslední dobou se hodně zamýšlím nad otázkou "přeběhlictví." V politice se často stává, že jeden politik opustí jednu politickou stranu a vstoupí do druhé. Také ve sportu, obvyklá věc, když sportovní klub prodá svého sportovce jinému klubu. Avšak co v křesťanské obci? Jak se Bůh dívá na to, když jeden věřící opustí svou denominaci a vstoupí do denominace sousední? Většina věřících křesťanů nad tím mávne rukou. Hlavně, že ten či onen zůstává v Kristu a v některé z Jeho Církví, myslí si. Avšak je to tak?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 113x

VBBII: Chvíle mezi matkou a synem...

6. únor 2011 | 16.25 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Křik ženy jde skrze stěny.

Jde skrze paláce, skrze hradiště. Když žena rodí, čas se zastavuje, příroda se odmlká a celé stvoření volá ke stvořiteli a přimlouvá se. Čím déle tento zápas rodička postupuje, tím více se ticho prohlubuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 88x

MP3:Rudolf Petr (1914-2006) Kým je pro tebe Bůh?

5. únor 2011 | 21.36 | rubrika: Rudolf Petr

Zamyšlení kazatele BJB Rudolfa Petra ze dne 2.4.2000 nad 23 žalmem: Hospodin je MŮJ pastýř...

Link: http://www.ulozto.cz/7721499/hospodin-je-muj-pastyr-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 126x

Rejstřík: Debora, Didimos i Divuplný rádce...

4. únor 2011 | 14.24 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D - podruhé"

Vážený čtenáři, po kratší přestávce Vás zvu opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky...

Písmeno: A, B ,C, Č, D

Debora, soudkyně, žena Lapidótova: Debora byla prorokyně a soudkyně z knihy Soudců, ke které se obracely pro radu mnohé Izraelské kmeny. Debora také povzbudila vojevůdce Báraka, aby vytáhnul proti kenáánskému králi Jabínovi, který v té době ovládnul některé Izraelské kmeny. Bitva u Kíšonu zkončila drtivým židovským vítězstvím, když na straně vítězů bojoval i Hospodin: Rozvodněná řeká Kíšon totiž zničela kenáánskou vozbu a znejistělý zbytek vojska nebyl rovnocenným soupeřem. Na útěku z bitvy zemřel i kenáánský vojevůdce Sísar rukou izraelské ženy Jaely. Debóra je pravděpodobně autorkou tzv Débořiny písně, ve které se oslavuje vítězství v této bitvě. Její příběh je zapsán v knize Soudců 4. kapitole. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

MP3: O vlažné víře

2. únor 2011 | 23.55 | rubrika: Audio MP3

Slovíčko ze zrušené Skupinky nad Biblí, která měla proběhnout zítra, ve čtvrtek 3.2., na téma:

O vlažné víře:
1) Úvod
2) Dopis do Laodiceje
3) Jákobův podvod
4) Nebázeň před Hospodinem muže Božího
5) Ne každý, kdo Kristu říká: "Pane, Pane" - Buh jako automat
6) Deset družiček - mysli na smrt
7) Bůh touží být milován
8) Farizejská víra, farizejská vděčnost - vědomí vlastní hříšnosti
8) Proč hledáme Živého Boha mezi mrtvými lidmi
9) Důsledky vlažné víry

Omlouvám se za špatnou kvalitu na počátku nahrávky.

Link ke ztažení:http://www.ulozto.cz/7684330/muller-skupinka-2-2-2010-vlaznost-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Nikodém nevěří na tlustou čáru za minulostí...

1. únor 2011 | 06.00 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,


blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma

Nikodém nevěří na tlustou čáru za minulostí...

, neboť z třetí pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...Vydáno před dvěmi léty:

Opora a sloup pravdy III - Ukončení
Nikodéme, všechno je špatně
Nikodém spoléhá na své síly....
Nikodém nevěří na tlustou čáru za minulostí...
Nikodéme, spása je Boží akt...

Nikodém nevěří na tlustou čáru za minulostí...

Nikodém Ježíšovi řekl: "Jak se může člověk  narodit, když už je starý?  Jan 3, 4.

Omlouvám se čtenářovi, dnes se podíváme na Nikodéma na dvakrát. V minulém článečku jsme si povídali o tom, že Nikodém spoléhal celý život na vlastní síly, sbíral jednu jedničku za druhou, což se mu málem stalo kamenem úrazu. Dnes bych se s Váma ještě rád podíval na jeden aspekt, který slyším v odpovědi Nikodéma na Kristovu výzvu. Nikodém nevěří, že za minulostí lze udělat tlustou čáru.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x