Kajícné modlitby

28. únor 2010 | 20.33 | rubrika: Slovíčko

Vážení přátelé, bratři a sestry,

do života křesťanů patří i kajícné modlitby. Nedávno jsme si, několik bratrů a sestřiček, udělali skupinku zaměřenou na pokání. Prosili jsme Boha o Světlo v následujících oblastech našich životů a vyznávali jsme Bohu naše hříchy. Kladli jsme si následující otázky, ve vědomí toho, že naše hříchy a naše hříšnost není libá vůně, ale smrad, ze kterého se zvedá žaludek. Neuvažovali jsme jenom o vztahu já osobně x Bůh, ale i náš sbor x Bůh. Nechť jsou Vám tyto řádky inspirací pro vlastní modlitební život.

Jako osnovu jsme použili desatero zapsané v knize Exodu, ve dvacáté kapitole:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

I Ó Bože, všudypřítomný svědku pozemských dějů

27. únor 2010 | 08.48 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Ó Bože,

všudypřítomný svědku pozemských dějů, kolik zla jsi již spatřil na tomto světě, který jsi s láskou stvořil? Kolik lidí tě již zradilo nechca vidět tvou péči? Kolik bolestí vražděných, pronásledovaných, znásilněných, jsi nesl na svých bedrech? Jaký zoufalý křik ti dennodenně zní v uších? Kdo kde trpí, aniž bys Ty sám netrpěls s ním? Koho kdy zavraždili, aniž by Tebe nemordovali? Koho kdy nepronásledovali, aniž by jsi Ty sám nebyl běžencem? Kdo kdy vyslovil nespravedlivý rozsudek, abys jej nenesl spolu s odsouzeným?

Teď, v měsíčním svitu, v tom obleku temné noci, v čele zabijáků, vyjíždí župan Pražského hradiště, vyjíždí plně ozbrojen, vyjíždí do boje, vyjíždí vraždit, vyjíždí směr na západ, směrem na Tetín...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 83x

Tuža už začíná být netrpělivý...

26. únor 2010 | 20.37 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tuža už začíná být netrpělivý.

Déšť mu stéká po tváři, chladí jej. Jako ocel meče. A ocel je znamením zrady, ukovaný k smrtonosným účelům.

Tetínská brána se neotevírá. Co tam ta čeládka tak dlouho dělá? Tuža se rozhlídne po svých mužích. A připadá si, že jen on sám se cítí nedobře. Pravda, vojáky nemá co tížit svědomí. Prostě splní úkol, který je zde čeká. Nejsou placeni od přemýšlení, ale od zabíjení. Však si je sám vychoval.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 84x

Hodit muže přes palubu...

25. únor 2010 | 08.15 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vévoda Arnulf má ve své řezenské pevnosti návštěvu. Pojďme také dál, nerušme, jen naslouchejme. Stařičký biskup řezenské diecéze, Tuto, totiž přijel vyjednávat mír, smíření. Ano, právě ten biskup Tuto, který loni opustil bavorský tábor, a který dokonce posléze svůj vliv úspěšně uplatnil ve prospěch Jindřicha Ptáčníka i v Čechách. Teď si stojí vzájemně tváří tvář.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 92x

I Čas platit staré dluhy...

24. únor 2010 | 22.37 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Dobře, že jste přišel..."

Tuža se s otázkou v očích podívá na vladyku Gommona, župana Pražského hradiště. V přítomnosti tohoto velmože se nikdy necítí dobře. Někoho mu připomíná, ale nemůže si vzpomenout. A teď tuší, že tato utajená schůzka se týká i této zasuté vzpomínky. Zároveň ve své kupecké duši počítá, co mu dnešek přinese.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 79x

Hvězda života...

23. únor 2010 | 21.41 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Zapadající slunce kreslí na tváří kněžny Ludmily obrazce jako významný malíř.

Ludmila dívaje se na přírodní divadlo, na červánky, mizící hořicí kotouč, les připravující se na přicházející noc, přemýšlí. Bůh kouzlí a Ludmila cítí vděčnost za jeho umění.

Teď ucítí stisk ruky. Ohlédne se a usměje na Svatopluka. Tento věrný přítel, stojí u ní. Nejenom fyzicky, ale i duševně a duchovně. Provází ji těžkým obdobím života. Vděčnost, to je převažující pocit křesťana. Vděčnost a radost z péče, kterou dennodenně poskytuje Král Králů svým pozemským sluhům.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 89x

O stromech a keřích...

22. únor 2010 | 20.23 | rubrika: Slovíčko

Stromy. Mlčenliví, a přesto jakoby moudří, fascinující svědci našich životů. Provázejí člověka ode dávna. Panuje kolem nich spousta mýtů. Jednoho aktivního politika nedávné doby zaujaly na tolik, že praštil s parlamentem, vládou i rodnou stranou a vydal se je na Vysočinu poobjímat. Proto ani není divu, že se stromy odráží i v biblickém poselství...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Klinická smrt, smrt demokracie a fejsbůk...

21. únor 2010 | 17.21 | rubrika: Polemiky

Čas od času se stane, že se někdo dostane do fáze nazývané "klinická smrt," aby se od tamtuď vrátil zpět. Zážitky, které si "z druhého břehu" přináší, se berou jako důkaz života po životě, respektivě jako nějaké teologicky pravdivé zjevení. Avšak osobně si však - jsa křesťanem - myslím, že tyto  zážitky z klinické smrti nejsou  ani jedním, ani druhým.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 3.5 (2x) | přečteno: 250x

X: Jsme spolu spojení navěky...

20. únor 2010 | 19.05 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Radslav otevírá oči.

Všechno jej bolí. Každý nádech, každý výdech, činí neuvěřitelné obtíže. Ale dýchá... A co více, leží na pohdlné měkké posteli, v teplé místnosti, kterou skrze otevřené okno hladí paprsky slunce. Že by mír a pokoj konečně zavládl nad jeho životem?

"Vítej zpátky..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 83x

I Zabij kněžnu Ludmilu!

19. únor 2010 | 10.16 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Nech nás osamotě..."

Gommonův hlas rozkazuje. Ranhojič se zatřese. Nový správce Prahy nemá nikdy k hněvu daleko. I nejmenší prohrešek trestá tvrdě. Ani ty nejmenší protesty nepřipouští, naopak, často se nerozpakuje, život druhého si vůbec necení. Přesto se, s pohledem k zemi, odvažuje:

"Kněžna se pane, nesmí rozčilovat..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 82x

Gommon se zhluboka napije...

18. únor 2010 | 23.39 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Drahomíra se dnes ráno opět necítí dobře.

Ne, nevstala špatnou nohou. To až zde, u snídaně, ji přepadává smůtný, zasmušilý pocit. Jídlo ji nějak nechutná. Proč? Ano, mnoho hostů u ranní tabule ji společnost nečiní. Jenom její tři synové, Václav a na Václavův pokyn z Tetína přivezený malý Boleslav a nejmenší Spytihněv. A z významnějších dvořanů jen vladyka Gommon, župan Prahy a Tichan, přítel Václavův.

A také hovor jakoby se sám unavuje. Boleslav se špičkuje s Václavem, pětiletý Spitěhněv se nudí a těší se, až po jídle vystartuje na nádvoří a s ostatními dětmi uspořádá výpravu na imaginárního medvěda.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 74x

Radslav ještě nespí.

17. únor 2010 | 16.58 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Radslav ještě nespí.

Obchází stráže, žertuje, povzbuzuje. Připíjí si s vojáky a povídá si s nimi. Je neklidný. Chodí z místa na místo, nebo pozoruje pevnost naproti, osvěcenou měsíčním svitem.

Nelíbí se mu dnešní večer. Jeho démon stále dokola říká slůvka o zradě. Ale nic více, žádné podrobnější informace. Nenechává Radslava usnout, nutí ho k aktivitě. Pořád. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 95x

Někdy

17. únor 2010 | 16.44 | rubrika: Doplnění

Někdy... Někdy procházíme zkouškami, abychom si uvědomili, co doopravdy od života chceme...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 77x

I Chalupa této podivné stařeny stojí osamoceně

16. únor 2010 | 21.30 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Chalupa této podivné stařeny stojí osamoceně.

Lidé se ji obávají. Domnívají se, že dovede kouzlit, uhranout. Prý je ve spojení se zlými duchy, kteří se mstí na živých za svůj posmrtný úděl. Počestný muž i počestná žena se jejímu staveníčku zdaleka vyhýbají.

Avšak také ji někdy navštěvují. Tajně, v noci. Mnohé návštěvy si i zahalují tvář, nechtě býti poznáni náhodným svědkem. Bojí se jí, pohrdají ji, vyčleňují ji ze společnosti, ale na druhou stranu chtějí využívat její moc a její znalosti. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 99x

Zrada! Jsi zrazen!

15. únor 2010 | 17.38 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vladyka Hněvsa se nebaví...

Jako jedinný v místnosti. Pozoruje lidi kolem sebe a je mu hanba. Tohle že je vojenské tažení? Tato hostina, kterou pro ně připravil Emrich v pevnosti, se hodí spíše do doby přátelství a míru a ne do boje a války. Nač tolik jídla? Proč se stoly prohýbají pod talíři s masem? Vypečený beránek, vepřová plec, jazyk z jelena. Copak jsme na přátelské návštěvě? A co to víno?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 83x

Irena Sendler

14. únor 2010 | 00.05 | rubrika: Zaujalo mne.

Následující text mi přišel e-mailem. Zaujal mne. Dovoluji si  otisknout jej zde, na svém blogu. Součástí mejlíku je totiž výzva k jeho šíření. A tak, vážený případný čtenáři, jestli tě tento dopis zaujme, šiř ho také dále... VM..

Nedávno, ve věku 98 let umřela žena jménem Irena. Během druhé světové války Irena získala povolení k práci ve Varšavském ghettu jako instalatérka/svářečka. Měla k tomu svůj důvod. Irena věděla o plánech nacistů se židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta, v zadní části svého náklaďáku měla místo pro starší děti. Tam také vozila psa, kterého vycvičila štěkat, když auto projiždělo branou. Vojáci to nechtěli řešit a také štěkot mohl zamaskovat zvuky, které děti mohly případně vydávat.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (11x) | přečteno: 1.552x

Setkání s Ježíšem může přinést i onemo

13. únor 2010 | 11.48 | rubrika: Polemiky

Setkání s Ježíšem může přinést i celoživotní onemocnění

Ježíš přináší uzdravení. Můžeme to číst na mnohých místech v Bible, můžeme to slyšet i na mnoha evangelizačních shromážděních. Je to jistě pravda, ale ne absolutně. Mnozí věřící jdou tak daleko, že podle zdravotního stavu usuzují na stav duchovní. Prý že Kristus nemůže být tam, kde je onemocnění. Ptají se: Jak můžeš být v "naší církvi" nemocný? Kažou Boha jako automat, kde na jednom místě vhodíme modlitbu a víru a na místě druhém vypadne zázrak. A když zázrak nepřijde, obviní nemocného a vyhánějí jej ze shromáždění. Jak se jen mýlí!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 537x

Ten bastard se nesmí narodit!

12. únor 2010 | 08.26 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               "Tvé matce dnes ráno opět bylo nevolno, proto nepřišla na snídani..."

Václav se zachmuří. Ano, Drahomíra se poslední dobou cítí slabá velice často. Chodívá pobledlá, ráno se omlouvá ke stolu. Kníže začíná mít starosti. Tichan se ohlédne, jestli jejich rozhovor nikdo nepovolaný neslyší a pak pokračuje:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 109x

I Nelíbí se mi to...

11. únor 2010 | 08.53 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Nelíbi se mi to..."

Hořibor, kníže charvátů, se zamračí. Radslavova slova jej znepokojují. Na druhé straně pohled, který se před ními otvírá, vypadá majestátně. Hrad tyčící se k nebi na protějším kopci.

"Emerichovi věřím," odpovídá Kouřimskému, "bojoval jsem s ním před dvěma lety proti králi Konrádovi v Arnulfově vojsku..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 115x

L Zůstanu...

10. únor 2010 | 17.27 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Takže opravdu odjíždíš?"

Drahomířin hlas se zachvěje. Zachvělo se však i její srdce? Snad ano, snad ne, to ví kromě Drahomíry jedinný, na nebesích sídlicí.

Václav mlčky přikývne. A svěsí hlavu. Opět se v matčině přítomnosti cítí nesvůj. Ten pocit zná, jak červená nit se vine jeho dětstvím. Tuší, odkud pramení. Oba slouží odlišným Pánům. Drahomíra následuje modly, satana, odvrácenou stranu světa, stranu temnoty a nenávisti. Vše, co Václavův Pán, Živý Bůh, odmítá,vše, co se bouří proti Stvořiteli. Drahomířin pán vyvolává ve Václavovi pocity, které jej vedou od matky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 105x

Dům Zachea Celníka...

9. únor 2010 | 18.30 | rubrika: Slovíčko

Vážený čtenáři,

rád bych Vás dnes pozval do domu, který patří Zacheovi, celníkovi Jerišském. Pojďme spolu po stopách Ježíšových:

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."  Z Lukášova evangelia, 19. kapitola...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 499x

X Rozmluva s vrahem...

8. únor 2010 | 20.41 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vězeň si prohlíží místnost, do které je právě přiveden.

Není moc velká, přesto na něho dělá dojem bohatství a moci. Připomíná mu pokoj z noci, na kterou touží zapomenout. Tvář a plno krve patřící k té události však ze svých vzpomínek nevymaže. Dokud jej nepověsí.

Za stolem sedí chlapec, ještě mladší, než on. Možná třináct, možná čtrnáct. Ale přes jeho mládí jde z něj cítit síla, rozhodnost, autorita. Poznává jej. Zahlédl jej na soudu, teda, na jeho počátku. Neboť sotva jednání bylo zahájeno, chlapec se zvedl, omluvil se, že je mu nevolno a přikázal, aby pokračovali bez něj.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 115x

Děsivá tradice; Británie; mnohonáboženství...

7. únor 2010 | 18.06 | rubrika: Co týden dal.

Dnešní soubor článků na téma zpráv, které mne zaujali, začneme děsivě. V turecku rodina pohřbila za živa teprve 16.ti letou dívku, jedná se o takzvanou "vraždu ze cti."  Kam lidi zavádí víra bez lásky! Následující přenos zveřejnil portál IDnes:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 274x

LIV: Hle, váš kníže!

6. únor 2010 | 20.30 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Hle, váš kníže!"

Václav se v duchu ušklíbne. Za levici jej drží vladyka Hněvsa, za pravici zase Tichan. Kněžicův nápad. Ano, přiznává si, porušuje tradici. Nového knížete vždy představuje jeden člověk, muž přesahující své druhy významem, zkušenostmi, autoritou. Ale dnes, kdy hrozí zemi rozpad, prosadil si mladý panovník, aby jej přes nastolovací obřad provedli vůdci z obou táborů. Poselství, výzva k jednotě a budování mostů, se nedá přehlédnout.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 108x

LIII:Vražda

5. únor 2010 | 18.52 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Postava zahalená v ženský šat vychází z domu a usedá na koně po způsobu slabšího pohlaví a nechává zbrojnoše, aby vzal uzdu a pomalým krokem si to mířil ke Novému hradišti. Je oblečena do černého smutečního hábitu, ne nepodobnému těm, který v dalekých zemích nosí panny jeptišky, které svůj život zasvětily Bohu. Vlasy i tvář halí šátek, tak, aby se kromě očí žádné části obličeje nemohl dotknou svit bledého měsíce ozařující scénu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 64x

LII: Musíme se s Drahomírou usmířit...

4. únor 2010 | 18.56 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Musíme se s Drahomírou usmířit..."

Slova kněžny Ludmily se nesetkávají s všeobecným souhlasem. Tichan se zamračí, Ctirad zrudne vnitřním pohnutím. Svatopluk se napřimuje a pokládá ruku v bok. Kaplan Pavel naslouchá, trošku stranou ostatních.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 73x

Legenda LI: Tohle otec nečekal.

4. únor 2010 | 18.42 | anketa v článku | rubrika: V Bázni Boží

                Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tohle otec nečekal.

Vrací se domů. Pomalu. Netěší se. Srdce má těžké, duše ho tíží. Jak se jenom svému synovi podivá do očí? A hlavně, jak jeho nevěstě? V hlavě si přehrává svůj rozhovor s vladykou Žizňanem, županem Nového hradiště. Neřekl něco špatně? Nebýl to on, kdo přivedl vladyku na jeho nápad.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 84x

L: Ve jméně Boží, zde jsem...

3. únor 2010 | 18.34 | rubrika: Zaujalo mne.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 54x

L: Ve jméně Boží, zde jsem...

3. únor 2010 | 18.31 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Vyjdi ven, kaplane, ať se ti podíváme na zoubek!"

Ten dav někdo musel navést. Uprostřed noci se shromažďuje kolem fary kostela Panny Marie, fary, která slouží i jako úřad kancléře a arcipresbytera. Kámen hozený neznámým, schovaným uprostřed masy lidí, rozbíjí okno v prvním patře.

Kaplan Petr klečí před velkým, dřevěným krucifixem. Třese se. Strachy, možná. Volá k Bohu, volá k Pánu, volá ke svatým. A přehrává si vlastní život.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 76x

XLIX: Vojsko samo o sobě není nebezpečné...

3. únor 2010 | 18.27 | anketa v článku | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Pojď dál, synu..."

Tak Jindřich Ptáčník Václava ještě nikdy neoslovil. Kněžic pochopí, co to znamená. Zpráva, kterou již několik dní zná a očekává, tedý dorazila již na saský královský dvůr.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 94x

XLVIII: Svítá...

3. únor 2010 | 18.24 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Svítá.

Paprsek světla proniká nesměle skrze úzké skleněné okno a dopadá na Drahomířina záda. Radslav, na rozdíl od kněžny, je již vzhůru. A vychutnává si pohled, který mu laskavé ranní sluníčko poskytuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 98x

XLVII: Zabijou tě!

2. únor 2010 | 08.23 | rubrika: Zaujalo mne.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 70x

XLVII: Zabijou te!

2. únor 2010 | 08.20 | anketa v článku | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

  "Já z Prahy neodejdu..."

Hlas, silně podbarvený bavorským přízvukem, vycházející z úst kaplana Petra, kancléře zemřelého knížete a nedávno jmenovaného arcipresbytera pro Českou kotlinu, zní pevně, rozhodně a neochvějně.

"Zbláznil ses? Zabijou tě! Vzpomeň si na Wolfganga..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 81x

XLVI: Stále ještě toužíš po proroctví od Boha?

2. únor 2010 | 08.16 | anketa v článku | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Stále ještě chceš slyšet proroctví od Boha?"

Marius si vloží do úst další lžičku kaše. Žijí tak spolu čtyři dny. V naprosté tichosti. Pomáhají si. Včera měli na večeři zajíce střeleného Václavem, dnes krupičku z Mariových zásob. Celé dny spolu nepromluvili. Oba se noří do modliteb, času s Pánem. Oba v očích toho druhého čtou prozumění, starost, péči.

"Toužím po tom..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 109x

XLV: Nechci vnitřní válku mezi námi...

2. únor 2010 | 08.13 | anketa v článku | rubrika: V Bázni Boží

                 Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Nechci vnitřní válku mezi námi..."

Vladyka Hněvsa se vyjadřuje pomalu, klidně, jednotlivá slova vyslovuje jasně a zřetelně. Není oblečen jako do bitvy, na sobě má slavnostní dvorský oděv. I ten mečík, co mu visí u boku, je spíše módní doplněk, šperk, než zbraň.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 116x

První výročí...

1. únor 2010 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Tak tento blog slaví  výročí. Před rokem zde vyšel první článek s názvem: "JSME SPASENI SKRZE KŘIVDU..." Zatím se na něj kliklo 32 krát.

Děkuji všem čtenářům, spokojeným i nespokojeným, zklamaným i nezklamaným, kteří tento blog navštívili a třeba ztrávili pár okamžiků četbou a rozjímáním nad danými články a tématy. 

Mějte požehnaný čas! 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)