Emigrovat se nechystám...

27. leden 2013 | 20.09 | rubrika: Co týden dal.

Volby skončily a snad skončilo i šílenství, které je doprovázelo. Zbývá pouze pogratulovat panu Miloši Zemanovi a modlit se za něj.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 95x

Co udělat s hlasovacími lístky? Roztrhat ...

15. leden 2013 | 19.41 | rubrika: Co týden dal.

Co udělat s hlasovacími lístky? Roztrhat a v obálce hodit do volební urny...

Tak pan Zeman se nám zase jednou urazil a odmítá dávat rozhovory slovenským novinářům - to je však, jakoby pohrdl všemi slovenskými občany. Celé slovensko potrestal za jediný kritický článek Kandidát na prezidenta, ba přímo i prezident sám, by se měl umět nad takové věci povznést, měl by umět nést i kritiku. Zeman opětovně dokázal, že není zralý na to být prezident.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (2x) | přečteno: 112x

Vyjádření k volbám...

12. leden 2013 | 17.42 | rubrika: Co týden dal.

Osobně vnímám tyto přímé volby prezidenta republiky za nedemokratické, demokraticky nelegitimní. Nebylo vyvráceno, (pravda ani potvrzeno) podezření, že zde bylo odňato pasivní voloební právo ústavou požadovaných padesáti tisíc petentů. Demokracie, mimo jiné, musí stát na úzkostlivé obhajobě práva menšin, v těchto volbách zájem většiny převálcoval ústavní právo menšiny a to, jakožto precedens, je velice nebezpečné. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 91x

Aktualizace článku: Přímé volby a funus podle Ústa

11. leden 2013 | 00.01 | rubrika: Co týden dal.

Článek je aktualizován dne 10.1.2013 v 21.09

Ústavní soud rozhodl neodložit přímé volby prezidenta republiky, aniž by jakkoliv rozhodl o stížnosti pana Tomia Okamury. Toto rozhodnutí osobně považuji za nejhorší možné, ba přímo nebezpečné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 63x

Ceny blogu BaS: Shrnutí roku 2012

10. leden 2013 | 20.01 | rubrika: Výroční ceny

Biblické verše roku:
+ Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Mt 1,21 (12)
 
+ Lepší je moudrost než udatnost; avšak moudrostí nuzného se opovrhuje a jeho slova nejsou slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, kdo vládne nad hlupáky. Kz 9,16n (11)
 
+ Shromáždi lid, muže, ženy, malé děti i příchozího, který je ve tvých branách, aby poslouchali a učili se bát Hospodina, vašeho Boha. Dt 31,12. (11)
 
+ Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den hněvu. Sf 2,3 (11)
 
+ Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Lk 6,30. (11)
 
- Dítky,uchraňte se model! 1Jan 5,21 (10)
 
- Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. 1Kor9,25.  (10)
 
- Jakmile učiníš slib Bohu, neváhej ho splnit, neříkej v přítomnosti anděla, že to bylo nedopatření. Kaz 5,3nn  (9)
 
- Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Lukáš 16,13 (8)
 
- Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud.Jk 2,1
(7)
 
- Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly? (Jer 32,27) (6)
 
- Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo. Ex 23,2 (5)
 
- Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí; v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11  (4)
 
- Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Lv 19,32...  (3)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Ceny blogu BaS: Osobnosti a události roku 2012

10. leden 2013 | 19.42 | rubrika: Výroční ceny

Politické události roku:
+ Vládní krize kolem ministerstva obrany (12)
+ Kongres ODS (11)
+ Rezignace pana ministra Drábka (10)
+ Volby do krajských zastupitelstev a senátu (10)
+ Částečná prohibice dr. Hegera (9)
+ Odvolání policejního prezidenta Petra Lessyho (8)
+ Vrácení církevních restitucí senátem zpět do poslanecké směnovny (8)
+ Schválení církevních restitucí poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení (7)
+ Problémy s registrem motorových vozidel (7)
+ Pošlapání ústavy policejními těžkooděnci (6)
+ Odvolání ministra spravedlnosti Pospíšila (6)
+ Zatčení Davida Ratha (5)
+ Pokračování soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou (4)
+ Rozpad Věcí veřejných (ta samá událost "pro jistotu" oceněna i anticenou) (4)
+ Odborářský protest v sobotu 21.4.2012 (4)
+ Hlasování o důvěře vládě - 27.4.2012 (4)
+ Únik nahrávek rozhovorů mezi Pavlem Bémem a Romanem Janouškem z BIS do ABL (3)
+ Soud s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou (3)
+ Demise ministra Josefa Dobeše (3)
+ Schválení přímé volby prezidenta (2)
+ Týden neklidu (2)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Miloš Zeman se vyslovil pro skryté školné.

9. leden 2013 | 10.53 | rubrika: Co týden dal.

Miloš Zeman se v pořadu České televize (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10483849868-prezidentska-debata/213411033130107/ viz diskuzi od 56 minuty) vyjádřil pro finanční penalizaci (podle kontextu měl asi na mysli velmi tučnou penalizaci) pro tzv. "neúspěšné studenty", pro studenty, kteří musí opakovat zkoušku nebo ročník. Tento návrh osobně považuji za skryté školné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 254x

Přímé volby a funus podle Ústavního soudu...

7. leden 2013 | 18.30 | rubrika: Co týden dal.

Článek je aktualizován dne 10.1.2013 v 21.09

Ústavní soud rozhodl neodložit přímé volby prezidenta republiky, aniž by jakkoliv rozhodl o stížnosti pana Tomia Okamury. Toto rozhodnutí osobně považuji za nejhorší možné, ba přímo nebezpečné.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Prosinec 2012: Domácí počiny...

6. leden 2013 | 18.24 | rubrika: Výroční ceny

Biblický verš měsíce:
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Mt 1,21

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 83x

Prosinec 2012: Zahraniční počiny...

6. leden 2013 | 18.08 | rubrika: Výroční ceny

Zahraniční křesťanská osobnost:
1) Farhan Haji Mose - http://www.krestandnes.cz/article/v-somalsku-byl-stat-25lety-krestan-ktery-konvertoval-v-keni/21671.htm
 
2) Adris Ali Mohammed - http://www.krestandnes.cz/article/v-eritrejskem-vezeni-zemrel-po-dvou-letech-31lety-krestan-adris-ali-mohammed/21669.htm
 
3) Latinský patriarcha Jeruzaléma Fuád

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Anticeny blogu BaS: Prosinec 2012

6. leden 2013 | 18.04 | rubrika: Výroční ceny

Anticena za český obecný počin / událost
1) Koncert "Proti konci světa" za rouhání vůči Bohu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 39x