VBII: Ječmínek se vrátil!

31. leden 2011 | 18.18 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

    "Poznáváš mne?"

    Starý poustevník uhýbá před nezvaným návštěvníkem pohledem.

    "Co po mne chcete?"

    "Poznáváš mne?"

    Návštěvník se nenechává odbýt. Poustevník se krátce na něj podívá a odpoví:

    "Ne..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 74x

Evang a bibl...

27. leden 2011 | 19.37 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 2x

MP3: Rouhání proti Duchu Svatému...

26. leden 2011 | 21.40 | rubrika: Audio MP3

Slovíčko, které mělo být na pondělní zrušené skupince nad Biblí.

Téma:
- Hřích proti Duchu Svatému
- Peklo a očistec
- Duchovní smrt

Link: http://www.ulozto.cz/7579765/muller-skupinka-26-1-2011-rouhani-proti-duchu-svatemu-mp3

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 163x

Vyjde dneska ráno slunce?

25. leden 2011 | 08.34 | rubrika: Z mého života

"Vyjde dneska ráno slunce?" zeptalo se mne uprostřed temné, děsivé noci malé děťátko.

"Vyjde," odpověděl jsem, "budeme ho vyhlížet spolu..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

O trojím lidu - O duchovních

24. leden 2011 | 20.01 | rubrika: Archív

Vydáno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu Petra Chelčického na téma O trojím lidu - O duchovních - Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z druhé pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

 Legenda I: V kraji se na dlouho usadila zima... 
Legenda II: Kníže Spytihněv umírá..
Legenda III: Postřižiny
O trojím lidu - O duchovních
Legenda IV: Dva mlýnské kameny

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Kde je milenec cizoložné ženy?

23. leden 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Kde je milenec cizoložné ženy? , neboť z druhé pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...

Vydáno před dvěmi léty:
Nikodém řekl Ježíšovi: Mistře...
Nikodém pokládá Ježíše za učitele od Boha...
Kde jsou ostatní nikodémovci?
Nikodém viděl Ježíšova znamení...
Kde je milenec cizoložné ženy?

Kde je milenec cizoložné ženy?

Jednou horliví farizeové a zákonici přivedli k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství a žádali Ježíše o radu, co s ní, neboť Mojžíš přikazoval takové kamenovat. Nepřišli jen tak pro nic za nic, chtěli si Krista vyzkoušet a získat něco, proč jej obžalovat. Kalkulovali s tímto: Buď ji Ježíš dá milost, pak ho můžou obvinit, že pohrdá Mojžíšem, anebo ji nechá ukamenovat, pak jej můžou nakřnout, že má tvrdé srdce. Ježíš chvíli mlčel, ale když na něj nepřestávali naléhat, řekl jednu větu: Kdo je bez hříchu, první hoď kamenem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

VBBII: Nevítaná návštěva...

22. leden 2011 | 09.19 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Tato návštěva nepřináší Tyrovi sebemenší potěšení...

Dívá se na člena vlastního rodu. Muže, kterého zná dlouhá léta, se kterým sdílel mnohé útrapy ve službách Přemyslovců. Avšak v posledních měsících se mezi nima propadla zem, objevila se propast, přes kterou dodnes neměl nejmenší chuť postavit most. Zrádce, který málem celému rodu přinesl záhubu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 78x

Slovníček: Desat-á-é rána, přikázání, družiček...

21. leden 2011 | 19.08 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Číslo Deset poprvé 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Desátá rána egyptská: Smrt všech prvorozených (lidí i dobytčat) v celém egyptě. Pouze izraelské domy, jejíž veřeje byly potřeny krví zabitého a obětovaného beránka, anděl smrti pominul. Prvorozenectví bylo vždy věcí zvláštní pýchy, toho nejlepšího, kterým ta země oplývala. Prvorození bývali i zvláštním majetkem božstva. Bůh jakoby touto ranou zasáhl genofond egypta, jeho pýchu, jeho budoucnost, jeho sílu. Zasáhl i "nepřátelské" božstvo, které nebylo schopno tyto své prvorozené ochránit. Můžeme v tom vidět soud nad hříchem, ze kterého byli izrelští provorození vykoupení tím, že místo nich zemřel obětní beránek - jako předobraz zástupné oběti Ježíše Krista.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Rejstřík: Damasus, Daniel, Darwin, David...

20. leden 2011 | 20.53 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky...

Písmeno: A, B ,C, Č

Dalibor, bratr: Křesťan, autor "blogu bratra Dalibora."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Slovníček: Dary, dědictví, dědičný hřích-hříšnost

19. leden 2011 | 09.59 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "D" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Dary Ducha Svatého: Nebo také projev Ducha Svatého (podle překladu KMS), či také dary milosti. Jedná se o zmocnění a pomazání Duchem Svatým k určité službě. Toto zmocnění a pomazání může být provázáno zázračnými schopnostmi (které někteří pokládají přímo za ony Dary Ducha Svatého) , ale nemusí být. Existují dva velké seznamy darů Ducha Svatého. V dvanácté kapitole prvního listu do Korintu jsou vyjmenovány tyto: Působení mocných skutků, proroctví, uzdravování, rozlišování duchů, dar jazyků a dar výkladu jazyků. O pár veršů dále ještě Pavel píše, že Duch jedny ustanovil za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, další za činitele mocných skutků, uzdravování, pomoci, vedení a mluvení jazyky. Druhý seznam darů je uveden v listu Římanům, ve dvanácté kapitole - tam je uveden dar proroctví, služby, vyučování, povzbuzování, rozdávání, stání v čele, a prokázání milosrdenství. Již z toho prostého seznamu je patrno, že ne všechny dary jsou nutně nadpřirozené, zázračné schopnosti. Jedná se spíše o pomázání ochotného srdce do služby Bohu a lidem. Tyto dary rozdává Duch podle svého vlastního uvážení. Podle Svého Plánu, Záměru. Není tedy zázračný dar, který by byl určen každému křestanu.  Na dary nemá křesťan právní nárok, je to vždy Milost dávána z Božích rukou. Není na křesťanovi vybírat si svůj dar, srovnávat své obdarování s druhými, závidět druhým křesťanům jejich dary, anebo se pro své dary cítit nadřazený nad druhé křesťany. S každým křesťanem má Bůh svůj plán a k tomu odpovídá obdarování člověka schopnostmi a dary. A ten plán nemusí být zrovna na první pohled lákavý a přitažlivý. Bůh se třeba chce oslavit i skrze pokoru, vděčnost a skromnost člověka v mále. Křesťan závidící druhým jejich obdarování a nebo naopak cítící se pro svě dary nadřazen druhým, se míjí s Božím plánem pro svůj život.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 180x

Napsáno před rokem: Co by tomu řekli sousedi...

18. leden 2011 | 05.00 | rubrika: Archív

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma "Co by tomu řekli sousedé?" - Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů z prvních pěti článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:
Co by tomu řekli sousedé?
Galérie osobností: Jan Amos Komenský
Jušua Sirachovec: Slovo o slovech...
Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 4
Čtyři rohy a čtyři kováři...


Co by tomu řekli sousedé?

Vážený čtenáři, máte-li chuť, můžeme společně po 40. otevřít Bibli v Matoušově evangeliu, na místě, kterému teologové říkají "Učení (nebo Kázání) na hoře. Buďte srdečně vítáni...

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Mat 6,5

Kristus zde kritizuje něco, co dnešní česká společnost již tak moc nezná. Dneska nevidíme na rozcestích a na náměstích hlasitě i tiše se modlící spoluobčany, čest vyjímkám. Dneska již češi, na rozdíl od tehdejších židů, nesoutěží v tom, kdo vypadá více nábožně a svatě. Na druhou stranu, není to trošku, trošičku škoda?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 81x

Zvřejněno před dvěma léty: Nikodém přišel v noci..

17. leden 2011 | 12.24 | rubrika: Archív

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma "Nikodém přišel za Ježíšem v noci...", neboť z prvních pěti článků jste na něho, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...

Vydáno před dvěmi léty:
JSME SPASENI SKRZE KŘIVDU...
Církev jako opora a sloup pravdy...
Cirkev jako opora a sloup pravdy II > Pro Zuzi...
Odpuštění je sladké slovo...
Nikodém přišel za Ježíšem v noci...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

VBII: Přijďte, kdykoliv budete chtít...

16. leden 2011 | 22.48 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Vy se mnou dnes nepůjdete spát? Dnes můžete, jsme manželé..."

Tichan se začervená: "Co prosím, má paní?"

Drahomíra přistoupí k Tichanovi a přiloží mu svou ruku na ústa:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 97x

PCh: Proč ďábelník přelezlý zlem káže Krista?

15. leden 2011 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 4.

O některých pak Pavel píše, že káží Krista s neupřímými pohnutkami, kvůli závisti, anebo aby se mohli pohádat. To vše, aby přitížili Pavlovým okovům. Ale co na tom!, dodává Pavel, ať už jakýmkoli způsobem, ať z jakékoliv příčiny, ale jen když se  pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. (Fp 1,18, úprava podle překladu PCh) To vše se může naplňovat i v současnosti, že kbůli hádkám a pro nenávist jednoho ke druhému se káže Kristus.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

MP3: Zbíjej a jez

14. leden 2011 | 23.10 | rubrika: Audio MP3


http://www.ulozto.cz/7404057/muller-skupinka-14-1-2010-zabijej-a-jez-mp3

Záznam skupinky nad Biblí z pátku, 14.1.2010, na téma:

Obrácení setníka Kornélia a jeho domu
- Kultická nečistota
- Spása: Přijetí Ježíše Krista za Panovníka
- Bázeň před kázáným Božím Slovem
- Mluvení Božími jazyky...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 118x

Co kdyby u Lipan zvítězili Táboři?

13. leden 2011 | 22.27 | rubrika: Zaujalo mne.

Dneska v knihovně jsem se začetl (ale nepůjčil :-)) do knihy Jana Bauera: Co by se stalo, kdyby- aneb, Alternativní dějiny Čech a Moravy. Zaujalo mne jeho líčení průběhu dějin, kdyby u Lipan zvitězili Táboři. Údajně by těžká hospodářská situace nutila vítězné Táborské ke smíru se Zikmundem (které by zase nutilo vysoké stáří a touha vrátit se do Prahy). Byly by vyhlášeny kompktáta o dost radikálnější než ty historické, Prokop Holý by se údajně stal aricbiskupem pražským (když už, tipnul bych si spíše na Mikuláše Biskupce). Po smrti Zikmunda by se Prokop stal zemským hejtmanem, odrazil by pokusy Albrechta Habsburského dostat se na český trůn, snahy o nastolení Jagellonců by údajně krachli také. Pak by Prokop zemřel na mor (???) a občanskou válku by definitivně ukončil až Jiří z Poděbrad, který by prosadil nástup Ladislava Pohrobka, syna Albrechtova, na český trůn. Zajímavé,

... ale myslím si, že nereálné. Jakékoliv kompaktáta s tábority osobně považuji za nemožné. Nevím, jestli pan Bauer je či není věřící, ale zde velmi podcenil propast mezi římskokatolickou církví, basilejským koncilem a císařem Zikmundem na straně jedné a Tábory na straně druhé. Táboři totiž, mimo jiné, ve své většině odmítali přítomnost Krista při Eucharistii, slavnost Večeře Páně brali pouze symbolicky. A co více, sami si zvolili svého biskupa (kněz Mikuláš Biskupec) a začali světit své kněze bez ohledu na Řím. Toto si nemohl dovolit legitimizovat žádný koncil a žádný císař, který si říká Římský. Propast zde k nepřekročení. Jak by se tedy odvíjeli alternativní dějiny podle mého osobního názoru? Zkusme pracovat se dvěmi scénaři: 1) vítězství táborů je stejně rozhodné, jak byla ve skutečnosti jejich porážka +2) Táboři sice zvítězili a stali se hegemony, rovnováha sil však zůstala více méně zachována.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 145x

Slovníček: Čtyřicet...

12. leden 2011 | 11.17 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyřicet" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyřicet :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyřicet: Další číslo nesoucí v rámci Bible symbolický význam. Čtyřiceti se rovná čtyři krát deset. Číslo čtyři tu znamená všeobsáhlost, všudypřítomnsot, všeobecnou platnost. Číslo deset pak je číslem desatera: Číslem zákona, Smlouvy, tudíž i Boží pravomoci nad člověkem a Jeho Soudu. Číslo čtyřicet v letech pak znamená i rozmezí jedné generace, jednoho pokolení. Jeho symbolika se váže od putování Izraelců pouští, které trvalo čtyřicet let - Je to i doba velice intimního vztahu s Bohem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 113x

Revize: Abner i Karel Boromejský...

11. leden 2011 | 20.04 | rubrika: Rejstřík jmen

Jak tak postupuji ve  Rejstříku osob, kteří ovlivnili křesťanství, ať už pozitivně,či negativně, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. Rejstřík se také stává místem poděkování Bohu za Jeho služebníky. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Tentokrát však budeme revidovat pouze Rejstřík. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize rejstříku:        

Abner: Syn Nérův. Velitel Saulova vojska, jeho hlavní opora, bratranec. Sám král David o něm řekl, že mezi Izraelskými muži mu nebylo rovného. S tímto mužem jsme se již na tomto blogu setkali, v článcích Jak střežíme Hospodinova pomazaného a Saulovo kopí a nádoba na vodu, jsme ho zastihli spícího ve chvíli, kdy měl střežit bezpečí svého krále - Hospodinova pomazaného - Saula. Vztahy mezi Abnerem a Davidem asi nebyly dobré, Abner viděl v Davidovi ohrožení svého postavení. Sdílel tedy nepřátelství svého pána, Saula. Ani po Saulově smrti nezměnil k Davidovi postoj, za Izraelského krále prosazoval Saulova syna Iš-Bóšeta a v podstatě dosáhl toho, že Iš-Bošeta za Izraelského krále uznalo jedenáct kmenů, při Davidovi zůstal jedinný. Avšak pak došlo k roztržce. Saul totiž udržoval intimní poměr se Saulovou ženinou, v čemž Iš-Bošet spattřoval ohrožení svého postavení. Srovnejme s osudem Adonijášovým. Abner z tohoto důvodu odpadl od Iš-Bošeta a přešel na stranu Davidovu. Avšak Davidův vojevůdce Abnerovi nevěřil a zavraždil jej...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 96x

Pád města marnosti...

9. leden 2011 | 19.18 | rubrika: Audio MP3

Slovíčko z dnešní skupinky nad Biblí, na téme Izajáš, 24. kapitola:

http://www.ulozto.cz/7327684/muller-skupinka-9-1-2011-pad-mesta-marnosti-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

VBBII: Utíkají dny, utíkají týdny...

8. leden 2011 | 09.06 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Utíkají dny, utíkají týdny. V naprosté tichosti, v naprostém rozjímání. Podiven s Václavem tráví sice čas spolu, ale v naprostém rozjímání. Čas ticha, který Václav tak toužebně potřeboval. V tichosti spolu loví, v tichosti spolu přípravují jídlo, v tichosti rozjímají nad biblickými příběhy, které jeden druhému z paměti vypravují. Václav si sebou sice vzal nějaké kůže s opisi pár biblických míst, obzvlášt z evangelia Lukáše, Jana a pár žalmů, ale samozřejmě v rámci soudobých možností. Více čerpají z toho, co slyšeli. V kostelích, Václav při budečském studiu, anebo z vypravování svých předků, zvláště prarodičů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 74x

Revize: Albert Jeruzalémský a hrabě z Harrachu...

7. leden 2011 | 20.58 | rubrika: Rejstřík jmen

Jak tak postupuji ve  Rejstříku, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Hesla uvedená v tomto článku vložím i do již zveřejněných částí, které opatřím poznámkou o revizi. Tentokrát však budeme revidovat pouze Rejstřík. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize rejstříku:

Abímelek:  Abímelek byl pravděpodobně titul pelištejských králů, tím se budeme, dá-li Pán, věnovat ve Slovníčku. Jméno Abímelek však nesl i syn soudce Gedeona. Tento nechal povraždit šedesát devět svých nevlastních bratrů a sám si pak uzurpoval královský titul - v době soudců. Jeho moc se však pravděpodobně omezila pouze na kmen Manases. Vládl jako tyran a zemřel při obléhání města Tebesu ležící na hoře Efraim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Slovníček: Číslo Čtyři - jezdci, kováři, v peci...

6. leden 2011 | 20.12 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyři" 

Předchozí díl slovníčku týkající se čísla čtyři ...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyři :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyři jezdci z knihy Zjevení: Apokalyptiký duchovní bytosti Božího soudu. Jeden jede na koni bílém, druhý ohnivém, třetí černém a čtvrtý sivém. I tito jezdci dostali moc zahubit čtvrtinu lidstva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 137x

The Blind man - Žebrák u cesty...

5. leden 2011 | 04.00 | rubrika: Hudba a literatura

Žebrák u cesty si naříká
slepý narozen marnost veliká
Žebrák u cesty si naříká...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 80x

Slovníček: Číslo Čtyři - první část...

4. leden 2011 | 17.49 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyři" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyři :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyři: Celé číslo, které na stupnici patří místo mezi trojkou a pětkou. V Bibli, jak uvidíme dále, sebou nese symbolický význam: Číslo čtyři často obsahuje všeobsáhlost světa. Že to či ono má dosah do celého světa, že to celý svět obepíná, po všech čtyř světových stran a směrů, na sever, jih, východ, západ, neno chcete - li dopředu, dozadu, doleva a doprava. Nelze se tedy nikam schovat, nelze tedy nikam utéci. Ať se uchýlíme tam či onde, všude se "s tím" setkáme...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 112x

Rejstřík: ČBS, ČBK, ČCE, ČEP...

3. leden 2011 | 17.39 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Č"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky. Jestli nevíte, co znamenají zkratky v názvu článku, pak nebojte a vstupte dále, budou postupně (dá-li Pán) vysvětleny..

Písmeno: A, B , C

Čeněk z Vartemberka: Významný český šlechtic, v letech 1414 až 1420 Nejvyšší purkrabí Českého království, nositel řádu Zlatého rouna z rukou krále Zikmunda. V roce 1414 se stal poručníkem nezletilého Oldřicha z Rožmberka a správcem mohutného rožmberského dominia, což jej opravňovalo i ke zisku úřadu Nejvyššího purkrabího. Tento úřad z něj učinil druhého nejmocnějšího muže v zemi po králi Václavovi. Přičemž už v roce 1413 zprostředkoval Janu Husovi pobyt na Kozím hrádku.  V roce 1415 inicioval protestní list české šlechty protestující proti upálení tohoto mistra. V roce 1417 unesl římskokatolického kněze a donutil jej světit kněze podobojí.  Po smrti Jana Husa a potom i Václava IV m ěl ambice stanout v čele husitského reformního hnutí, ale výbuch lidové radikální revoluce pod vedením pana Riesenberka, Jana Žižky, Mikuláše z Husi a Jana Želivského jej odstavila na druhou kolej. Vývoj v Čechách se mu zcela vymknul z rukou a pan Čeněk začal lavírovat. V roce 1420 ještě v čele české šlechty odmítal nároky Zikmunda na český trůn, ale již o pár měsíců později vydal do králových rukou Vyšehrad i Pražský hrad. V době první křížové výpravy se stal spojencem Lucemburka, neboť nesouhlasil se spojenectvím pražských měst s radikálními husity. Po porážce Zikmunda na Vítkově a jeho potupnému odchodu od Prahy  se ještě na čas vrátil ke kališníkům, například poklekl před Janem Želivským a poprosil za odpuštění. Jako kališnický pán se ještě zúčastnil Čáslavského sněmu, kde byl jmenován do prozatimní vlády. Pak ještě vzdoroval slezským intervenčním silám v rámci druhé křížové výpravy, když ale do Čech vtáhnul i král, opět přeběhnul na jeho stranu. té době se již pravděpodobně choval zcela pragmaticky, snaže se vydělat a uchránit vlastní majetek a panství.   V Jihlavě se v roce 1422 veřejně vzdal kalicha, na což mu Jan Žižka vyhlásil boj.  VV bitvě u Hořic jej pak Žižka porazil. Jako katolické pán se zúčastnil svatohavelského sněmu, kde byl opět jmenován do zemské vlády. Však již  17.9.1425 umírá, prý opět jako kališník. Možná objednal  druhý nejstarší český překlad Nového zákona v rámci tzv. Boskovické bible.  Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_z_Vartemberka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 211x

VBBII: Jděte v pokoji...

2. leden 2011 | 17.41 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Dva mladí lidé prosí o slyšení. Župan si je prohlíží. Jeho zástupce se zachmuří. Starší z této dvojice se mu zdá povědomý. Avšak přes hustý vous ho není schopen identifikovat. Také mladšího jakoby už někdy viděl. Ten se drží ve stínu svého staršího druha.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 119x

Revize: Agnostik, Agalliasis,čtvrtý duchovní zákon

1. leden 2011 | 13.16 | rubrika: Zaujalo mne.

Jak tak postupuji ve Slovníčku a Rejstříku, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Hesla uvedená v tomto článku vložím i do již zveřejněných částí, které opatřím poznámkou o revizi. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize slovníku:

Agnosticismus, agnostik: Termín, kterému jsem se chtěl původně vyhnout obloukem :-). Osobně mu rozumím v několika směrech.Jednak se jedná o filozofický směr, který tvrdí, že některé věci jsou už v podstatě nedokazatelné, nebo nevyvratitelné, například existence Boha. Pak tento termín by se dal pochopit i jako člověk, který popírá filozofii gnosticismu. S touto filozofii se hodně nakazila prvotní církev, apoštolové (hlavně Jan) se měli co ohánět, aby církev před touto herezí varovali.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 87x