XLIV: Legenda pokračuje...

29. leden 2010 | 08.16 | rubrika: Zaujalo mne.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

XLIV: Zeptej se přímo Boha, Václave...

29. leden 2010 | 08.10 | rubrika: V Bázni Boží

               Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Splašený kůň se uklidňuje až zde.

Václav nechápe, co to do něj vjelo. Jindy poslušný hřebec. Kněžic okolní krajinu nezná, nikdy zde nebyl. Nedokáže ani říci, jak dlouho neměl splašené zvíře pod kontrolou. Hodinu, dvě tři? Rychlost, kterou ryzák utíkal, zažil také poprvé.

Navíc. Co mohlo koně tak vyděsit? V jednu chvíli pokojně klusal s desítkami dalšími v průvodu krále Jindřicha, v okamžiku druhém, jako by do něj někdo práskl bičem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 107x

XLIII: Radslav to již déle nevydrží...

29. leden 2010 | 08.07 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Kníže Radslav to již déle nevydrží.
Když už se zdá, že démon slábne a opouští ho, neboť se již skoro rok téměř neozývá, jen občas zašeptá jméno kněžny Drahomíry, teď však udeří novou silou. Křičí, hlasitěji, než kdy jindy. Nelze ho umlčet, nelze před ním uprchnout. Křičí a vydává povely.
"Vezmi vojsko! Teď je ta pravá chvíle, udeř na Libušín, zaútoč na Prahu. Teď! Zaútoč, znič, zabij, neslyšíš? Teď
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 147x

XLII: Buď sbohem kníže Vratislave...

29. leden 2010 | 08.03 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Existuje mnoho věcí, které přicházejí znenadání. V jednom okamžiku vládne pohoda, mír a poklid, v okamžiku druhém je tato harmónie zničena živlem, který převráti situaci úplně vzhůru nohama.
Zanedlouho se vladař střetne s jednou z nich. V tváří tvář, v souboji, který čeká na každého člověka. V souboji, před kterým nelze utéci. V této chvíli se odhazuje přetvářka, zůstává pravda. Pravda holá, neutajitelná. Jak jsi prožil svůj život, náš milý panovníku? Zahodil jsi ho, ve stovkách zbytečných chvil, anebo jsi ho naplnil obsahem?
Ano Vratislave, musíš odejít. Smrt otevírá svou náruč. Musíš udělat ten poslední krok. Nemáš jinou možnost. Chtěl bys žít dál? Dovršil jsi 33 let, je to malo, nebo hodně?
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 101x

Ješua Sírachovec: O moudrosti

28. leden 2010 | 07.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Bázeň před Hospodinem je předpokladem k tomu,
aby nás On přijal, moudrost získává jeho lásku.

Znalost Hospodinových přikázání,
toť výchova k životu,
kdo činí, co se jemu líbí,
budou sklízet ovoce stromu nesmrtelnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

Legenda o sv. Václavovi pokračuje...

27. leden 2010 | 19.24 | rubrika: Zaujalo mne.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 113x

XLI: Návštěva pro osamělou dámu...

27. leden 2010 | 19.20 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Co chcete?"
Hlas vladyky Vracka, župana na Libušíně, nezní zrovna vřele. Ale je to pochopitelné, má v rukou zodpovědnost. Teď zrovna se dívá z hradeb na skupinu jezdců, která se domáhá vstupu do osady. Zapeklitá to věc. Jak službu přebíral, kladl mu kníže Vratislav důrazně na mysl, aby byl obezřetný.
"Kněžna Přibyslava Kouřimská by si přála navštívit svou matku..." 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 105x

XL:Místo zkázy...

27. leden 2010 | 19.15 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Místo zkázy. I drsní muži cítí v koutku očích slzy, když jej vidí. Celé pole je zničené, podupané, ani z letošní úrody nebude nic. Chlap mohutné postavy jen bere do hrsti půdu a drolí ji mezi prsty. Ostatní jakoby čekali na jeho reakci. Zjevně jej druzí uznávají za autoritu.
Avšak teď cítí marnost. Už podruhé za sebou se jim nic neurodí. Letos snad vinou divoké zvěře, snad vinou nepřejících sousedů. Kdo ví. Už loni úroda nestala za řeč, vesnice se musela u knízete zadlužit, aby mohla zasít. A teď? Bohové je opustili...
"Pojďme domů, tu už nic nezachráníme," říká vesničan. 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 85x

XXXIX: Jako kníže nepřestávám být křesťanem...

27. leden 2010 | 19.11 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl  

...Vládu nad paloučkem už definitivně převzala tma. Obrovský měsíc v úplnku se zdál být větší, než kdykoliv jindy. A hvězdy nad hlavou? Stačí stáhnout ruku. Majestátnost nebes, Božího trůnu, působí na oba chlapce mocným dojmem.
"Copak Kristovi učedníci jsou jenom duchovní? Vždyť i vladař je pastýř..." Pokračuje Václav, maje před očima Velikost Boží.
"Panovník pečuje o tělo, duchovní o duši... Kníže dbá o bezpečí cest, o ochranu díla rukou jeho poddaných, trestá, co je hodné trestu, kněz se zase stará o spásu lidských duší, nemá soudit a ve jménu Božím odpouští, co je hodno odpuštění..." 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 101x

Kdo je nám Otcem?

26. leden 2010 | 18.10 | rubrika: Slovíčko

Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vy konáte skutky svého otce." Řekli mu: "Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha." Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. .. Z Janova evangelia, 8. kapitoly, od 39. verše.

Kdo je mým Otcem? Tuto otázku dnes klade Pán Ježíš Kristus, klade ji tobě a klade ji mně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 190x

XXXVIII: Tvoří politika své krvavé lidi?

26. leden 2010 | 18.00 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl  

            Praskání plamene na chvíli přeruší rozhovor. Václav tento živel pozoruje. Jak snadno se změní zdravé dřevo na mrtvý uhel! Za nedlouho Václav pokračuje: "Možná satan dobře věděl, co Ježíše lákalo. A proto přišel s pokušením moci: toto všechno ti dám, když se mi, zlu, budeš klanět..."

Michal asi neporozuměl přesně: "Chceš snad říci, že vládu v čechách ti nabízí satan?"
Václav se usměje: "Ne, mne nabízí život v klášteře..." 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 98x

XXXVII: Satan mi nabízí život v kláštěře...

25. leden 2010 | 18.08 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"... prý ses postavil i medvědovi..."
Oheň zapraská, to notář Michal přiložil nějaké suché krastí. Stmívá se, dva mladé chlapce čeká noc pod širákem, na mýtině uprostřed hlubokých lesů poblíž Magdeburgu. Krásné místo, bohaté na rozmanitou přírodu rostlinou i živočišnou. Michal se těšil na chvíli, až Václavovi toto místo ukáže. Sám jej objevil docela náhodou a svou velkolepostí jej uchvátilo. 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

XXXVI: Pro koho žít?

25. leden 2010 | 18.06 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Co jste zjistili, pánové?"
Vratislav pozoruje své tři muže, kteří mu mají dnes ráno podat hlášení o včerejší události. Před knížetem stojí Pražský župan Hněvsa, nový velitel knížecí družiny Tichan a správce dvora Prostěj.
Ani jeden přítomný v této místnosti neměl zrovna klidnou noc. Pokus o vraždu knížete se musí vyšetřit co nejrychleji, jinak stopa začíná chladnout a naděje dovědět se pravdu slábne spolu s ní.
První si bere slovo Hněvsa: 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 85x

XXXV: Kdo chce zabít Vratislava?

25. leden 2010 | 18.03 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vratislavem jen tak něco neotřese. Dneska se opět ocitl tváří tvář smrti. V krátkém čase už potřetí. Náhoda? Anebo mu někdo usiluje o život? Před pář měsíci se uzdravil z náhlé nemoci, pak jej nedávno na nádvoří Pšovanského hradiště napadl zdivočelý pes. Dnes jej málem na stavbě kostela svatého Jiří zabil padajicí kámen. Jen o vlásek minul jeho hlavu, pochroumal mu však rameno.
Teď se ve svém paláci uklidňuje svařeným vínem. Houkne na sluhu, aby pro něj připravili horkou lázeň. Voda se hřeje na kamnech a otrokyně, lazebnice, jej po vědrech nalévá do sudu. 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Filmotéka: Musíme si pomáhat...

24. leden 2010 | 16.44 | rubrika: Filmotéka

"To bys nevěřil, co nenormální doba udělá z normálních lidí..."

Tak tento citát z filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského "Musíme si pomáhat." zcela přesně vystihuje a shrnuje celý jeho děj. Film o druhé světové válce, okupaci, holocaustu, osvobození, o lidské zbabělosti a odvaze, slušnosti a "slušnosti", o povrchním souzení a odsouzení, byl natočen v roce 2000.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 206x

XXXIV: Proč zrovna On?

23. leden 2010 | 09.26 | rubrika: V Bázni Boží
"Ty už si mluvil s otcem, že?"
Na tuto otázku se Václav vůbec netěšil. Kvůli ní se mu nechtělo ráno z postele, myšlenka na ni mu brala veškerou chuť k jídlu při snídani. Přibyslava ho mlčky pozorovala a všechno jí došlo.
Václav mlčky přikývne.
"Nedal se přesvědčit?"
"Nedal..." 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 111x

XXXIII: Dnes večer ses mi postavil...

23. leden 2010 | 09.25 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               Dnes večer ses mi postavil, Václave..."

Kníže se podívá kněžicovi s přísným výrazem do očí. Ten zbledne, je si dobře vědom, jak končí odbojní synové. Panovník se však posléze rozesměje a plácne Václava do zad... 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 95x

XXXII: Tvrdost knížecí pěsti

23. leden 2010 | 09.24 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Co si to odvažuješ říci? Mne, do očí?"
Vratislav, ne zrovna střízlivý, křičí na svoji dceru, asi desetiletou Přibyslavu. Každý pohled na ní knížete bolí. Snad žádné z jeho dětí není tak podobné na Drahomíru, jako právě Přibyslava. A to nejenom krasou tváře, ale i nezkrotnou, odvážnou, povahou. I teď se dívá otci zpřímá do očí.
"Nevezmu si jej! vždyť je mu skoro padesát, malý, tlustý a plešatý..."
Ve skutečnosti však ženich ještě neoslavil čtyřicítku, a ve srovnání s přerostlými přemyslovci se všichni ostatní zdají nevysocí. Pravda, už se začiná kulatit, sice ne moc vyrazně a ta pleš, pomluva... 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Petr Chelčický - O trojím lidu - závěr

22. leden 2010 | 21.13 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych Vám nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes Vás zvu  již k závěrečnému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máte - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

A proto já nemíním takové překroucení těla Kristova šířit dál. Neboť sv. Pavel nerozděluje údy těla Kristova podle třídního stavu, ale podle darů Ducha Svatého. Mnoho tváří mají tyto dary Ducha Svatého ke společnému prospěchu celého těla. Údy tohoto těla znají svého Boha a bojí se ho. Drží se spravedlnosti k Bohu i k bližním ve věcí hmoty i ducha. A takoví co v hmotného umí, ke všem k užitku to umí. Poněvadž jednoho Ducha v přidělaných darech mají, ovšem také jednoho díla hmotného se účastní. A když Pavel hovoří o hmotném díle, neříká, aby se duchovní na obec robotnou položili a páni na nevolnících leželi, jako trupci mezi včelami neužiteční, živeni plody jejich práce. Ačkoliv přiznává kazatelům v Kristu právo na zaopatření, ale sám jiným příklad dává, když píše: "Abychom pobíráním vaši podpory nedávali kámen úrazu kázání Písma, nevyužili jsme toto naše právo." A na jiném místě říká věrným: "Nebyli jsme nespokojeni mezi vámi, ani jsme zadarmo nevzali chléb od nikoho z vás, abychom žádnému z vás nepřitížili, ale abychom sami vám dali příklad k následování." Takže i když apoštol přiznává právo těch, kdo Zákon káží, aby ze zákona byli také živi, avšak za lepší řešení považuje nebrat si hmotné zajištění od těch, komu káže, jak říká "dělajíce ve dne v noci", a to ze třech důvodů:  Za prvé, aby nekladl kámen úrazu kázání Písma, aby někdo neřekl, že proto káže, aby se najedl. Za druhé: Aby žádnému nepřitížili, kdyby si vzal hmotné potřeby od něj a za třetí: Aby dal dobrý příklad těm, kterým kázal poctivou snahou ve dne v noci. A při všem tom kázání zůstává apoštol opatrný, hlídá si na všechny strany, co je nejlepší pro kázání i pro ty, kterým káže. Odměnu z nebe považoval za důležitější než hmotnou podporu  své misie a nechtěl nejmenší záminky svým nepřátelům věnovat, neboť před svým životem dával přednost svému misijnímu poslání. A kdyby jeho břicho volalo po svém, hledal by způsob, jak jej nasytit a řekl by: "Proste Pána o Milost, ať vždy k obědu zve."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 261x

XXXI: Vratislavovi se stýská...

21. leden 2010 | 18.19 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vratislavovi se stýská. Cítí se sám. Chybí mu Drahomíra. Už strašně dlouho ji neviděl, už strašně dlouho s ní nemluvil. Několikrát se ji pokusil navštívit na Libušíně, které se v podstatě stalo jejím domácím vězením. Avšak marně. Bledý župan Gommon se před půl rokem třásl na celém těle, když knížeti vyřizoval její vzkaz: Nechce ho již vidět. Již nikdy.

Od té doby chodí Vratislav jak tělo bez duše. Nerozumí si. Navíc ty pověsti, údajně Drahomíru několikrát navštívil Radslav Kouřimský. Ne, nevěří tomu. Spíše se někdo snaží nejenom posílit klín vládnoucí mezi manžely, ale i zničit vratislavovu duši pomocí žárlivosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 92x

XXX: Město samotného arciďábla...

21. leden 2010 | 18.18 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tomu městu snad vládne samotný arciďábel.

Michal bloudí tajuplnými ulicemi. To, co vidí a slyší, jej leká. Mrtvá těla, všude samá mrtvá těla. A výkřiky, plné děsu, plné strachu. Často potkává tlupy andělů pomsty, oblečených do cizokrajných látek, ozbrojenými chladnými zbraněmi, které snad žádné živé oko dosud nespatřilo.

Teď. Hromový zvuk neznámého původu ještě více děsí mladého notáře, jakýsi mládenec stojící vpravo od něj drží v ruce kouřící nástroj. To město je snad velký labirint, plný zmaru, smrti beznaděje. Není z něj cesta ven. Najednou se za Michalem ozývá dupot tlupy zrozenců pekla a on ví, že jdou po něm. Musí utéct, ale nejde to. Stojí jako přimražený, tělo jej neposlouchá. To je konec. Obrací se proti svým pronásledovatelům a vykřikne: 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 91x

XXIX: Tady vládne noc....

21. leden 2010 | 18.17 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Bubny opět zvou temné síly na vrcholek hory Říp. Půlnoční měsíc dodává mýtině bledé světlo. Uprostřed kruhu, který vytvářejí hudebníci v nejrůznějších maskách, i dnes večer, nedbaje březnového mrazu, tančí nahá dívka. Její pohyby se zrychlují v souladu tempem doprovodného bubnování. Tady vládne noc.

Zaržání koně a zavytí vlka se ozve v jedinném okamžiku. Na palouček vjede bělouš bez oháňky a bez sedla, ovládaný ženou ve svatebním šatu. Přijíždí choť vládce tmy. V ten okamžik hudba utichá a všichni přítomní se vrhají tváři k zemi. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 68x

O modlitbě...

20. leden 2010 | 08.45 | rubrika: Učení na hoře

V našich toulkách po Kázání na hoře se dostáváme k místu,kde Kristus učil své učedníky, jak se správně modlit. Toto místo bývá do češtiny překládáno dvěma různými způsoby. Řekněme katolicky a protestantsky. Já osobně se nedomnívám, že by měl nutně být správný jenom jeden z těchto dvou překladů. Podívejme se na ně. Začneme tím katolickým:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 221x

XXVIII: Setkání se svým snem...

20. leden 2010 | 07.44 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

"Vy jste Svatopluk, syn krále Svatopluka?"

Svatopluk se ohlédne po zvuku ženského hlasu, který jej oslovil. Uzří kněžnu, asi šedesátiletou babičku ve vdovském rouchu, statnou, se stále ještě pohlednou postavou. Vrásky na jejím obličeji marně zakrývají krásu, která, za pomocí úsměvu, přichází bližním vstříc. Oči se ji lesknou, každý v nich může číst lásku, zájem o druhé, každý v nich může spatřit Pána Jeříše Krista. Válečník si vzpomíná, viděl ji během dnešního slavnostního oběda. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 75x

XXVII: Vratislavova volba...

20. leden 2010 | 07.43 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               Po hostině kníže přijímá posly ke důvěrnému slyšení. V místnosti, kterou bychom dneska nazvali pracovnou. Hlavní nábytek tohoto kabinetu tvoří kulatý stůl, na něm konvice se svařeným vínem a se třemi poháry, tři židle jsou poskytují pohodlí třem mužům. Knížeti, notářovi a postaršímu bojovníkovi.

Po obvyklých uvítacích větách, ve kterých se probírá spokojenost hostů s ubytováním, pohostinstvím, ve kterých se i zanadává na panující počasí, například padá typická zmínka o psu, kterého by do takové zimy ani král nevyhnal, se kníže dostává k otázce, jaký naléhavý vzkaz od Arnulfa že to poslové přináší, vzkaz, jenž nemůže počkat ani do jara? 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 89x

XXVI: Nečekaná návštěva...

19. leden 2010 | 08.56 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Tahle návštěva přichází zcela neočekávaně. Michal, osobní notář řezenského biskupa Tutona, provázený, kromě jiného, jedním postarším bojovníkem neurčitého věku, dorazili uprostřed zimy, chladného února, na pražský knížecí dvůr.

Náhlost, jakou se notář objevuje v sídelním městě, vzbuzuje velkou pozornost. Kníže však překonává svoji zvědavost, dobře ví, že se nic nestane, jestliže poselství uslyší dnes, nebo za den, za dva. Vzkazuje, že si řezenští vyslanci mají odpočinout, zahřát se, posilnit. Dává jim k dispozici celé jedno křídlo knížecího paláce. A pražskému županovi Hněvsovi přikazuje bdít nad potřebami hostů. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 75x

XXV: Krátké, rázné, bezcitné, knížecí NE

19. leden 2010 | 08.55 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Po sedmi měsících strávených v cizině a v cizích službách se domů vrací oddíl vedený knížetem Vratislavem. Podzim již minul, teď se musí brodí sněhem. Návrat jim bere hodně sil. Počasí jim moc nepřeje a oni musí bojovat s mrazivou přírodou o každý krok, o každý metr.

Za hraničními horami se vojsko rozpouští. Spojenci z jednotlivých českých miniknížectví se rozcházejí do svých domovů. Jen družina knížete Hořibora doprovází Vratislava, mají stejnou cestu. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Haiti; strach z islámu a střed vesmíru...

18. leden 2010 | 09.10 | rubrika: Co týden dal.

Dneska začneme tou nejtragičtější zprávou z uplynulého týdne. V úterý zažil malý ostrovní stát Haiti silné zemětřesení, které si mohlo vyžádat až 200.000 mrtvých. Haiťané umírali se jménem Ježíše Krista na svých rtech. Celá zpráva například zde: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/189103-lide-volali-jezise-a-utikali-na-vsechny-strany-popsal-zkazu-svedek.html 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 157x

XXIV: Vítězství bez vítězství...

18. leden 2010 | 08.37 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               Teď. Právě teď nastává okamžik, který před bitvou předpověděl vévoda Arnulf. Pravé křídlo franků postupuje příliš kupředu a před Vratislavem se otevírá jeho týl. Vratislav tasí meč. Pošle klučinu, kterého má přiděleného k ruce, aby dal znamení druhému sledu, kopne koně do slabin a v čele svých vojáků zaútočí.

V dnešní bitvě vede asi padesát jezdců svých a asi dvacet pět težkooděnců švábských. Tato jednotka útočí zcela nečekaně, nepřítel neměl o její přítomnosti v blízkosti bojiště nejmenší tušení. Vratislavovi muži se krvavě zakusují do zadnách řad pravého boku franského vojska a rozsévají smrt. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 78x

XXIII: Své děti nevydám...

18. leden 2010 | 08.36 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

                Drahomíře však nejsou ony měsíce dopřány. Po pár týdnech se vrací vladyka Tichan. Tentokrát žádá o soukromé slyšení hned první okamžik, co přijel.

Drahomíra jej přijímá v soukromí, ve svých komnatách. Usmívá se na něj:

"Tentokrát jste mne čekat nenechal, vladyko..."

"Přináším vám pozdravy od Vašeho manžela, má paní. Vroucnost jeho citu nesnese odkladu..." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 79x

XXII: Únos

17. leden 2010 | 16.37 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

To vojsko se před Budčí objevuje zničehonic. Dvě stě chlapů, slušná síla. Starý bojovník Laban, jenž v Tichanově nepřítomnosti velí pevnosti, disponuje počtem nedosahující ani pětiny přišlého oddílu, a to vesměs vojáků druhého a třetího řádu, což jsou muži z okolních vesnic, kteří bývají verbováni v čase války anebo nebezpečí, prakticky s nulovým výcvikem, hodící se jenom pro strážní službu či obranu hradeb.

Objevšivší se vojsko obkličuje osadu ze všech stran. Vede jej žena, jezdkyně, čekající na proti bráně. Může vejít, brána není zavřená. Laban ani na okamžik nepomyslel na odpor. V knížecí družině už slouží mnoho let. Příchází však nejistá, těžká doba. Věrná služba jednomu přemyslovci se může stát trnem v oku druhého. Kníže je za horama a žena před bránou zde zatím vládne. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 76x

XXI: Co si žádáte od mého pána?

17. leden 2010 | 16.35 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

"Co si žádáte od mého Pána?"

Opět temná noc, opět měsíc svým bledým světlem hladí palouček na hoře Říp, posvátné místo starých slovanských otců.

Kněžna, lépe řečeno kněžka Drahomíra, sedící na bílém koni, oblečena ve slovanský svatební šat, se dívá na muže, který klečí před jejím běloušem.

"Jen od vás, paní..." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 71x

XX: Slib věrnosti...

16. leden 2010 | 08.18 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

"Volala jste mne, nejjasnější knížecí milosti?"

Ptá se s úklonou vladyka Tichan, když se mu zdá, že chvíle ticha po okamžiku, co jej dveřník ohlásil a on vstoupil, trvá již neúměrně dlouho. Řečnická otázka. Odpověď sám dobře zná, Drahomířin posel jej vyhledal v Budči. A když pak přijel do Prahy a několik dnů se neobtěžoval kněžnu navštívit, obeslala jej po druhé. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 111x

XIX: Kde jsme?

16. leden 2010 | 08.17 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Václav pouští meč z ruky, kleká na zem a rozbrečí se. Celé napětí se z něj uvolňuje. Za chvíli se však zpamatuje, rozpomene si na dívku. Vstává a na klepajících se nohách k ní přichází. Sklání se k ní, poznává ji. Ano, je to Učenova schovanka. Bere ji do náruče a nese jí k říčce. Položí svůj vzácný náklad trochu stranou a sám vstoupí do potoka
Tma již převzala vládu nad krajinou. Václav se oplachuje, studená voda jej osvěžuje a on se potřebuje vzpamatovat z právě prožitého zážitku. Potom si trhá látku na rukávu, máčí ji ve vodě. Vrací se k dívce, látkou ochladí její spánky. Bohuslava se probouzí. 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 76x

Ješua Sirachovec: O pomluvě...

15. leden 2010 | 18.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nikdy nesvěřuj druhému,
co ti bylo důvěrně sděleno,
a nebude ti to nikdy na újmu.

Nemluv o tom před přítelem ani před nepřítelem.
Pokud se mlčením neprohřešíš, nic důvěrného neodhaluj!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 174x

XVIII: Vrať se, potforo, do pekla, kam patříš...

14. leden 2010 | 17.20 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Dnes se Václav rozhoduje držet půst. sedí u ohně a modlí se. Myslí na své budoucí poslání, myslí na lidi, které mu Bůh svěří do péče. Myslí i na své sourozence, na svou babičku, na otce, jenž právě bojuje v daleké zemi. Připomíná si i svou maminku, na své dva bratry a kopu sestřiček. Na Učena, školu, spolužáky.
Nenachází však klid. Nesoustředí se. Cítí, že není něco v pořádku. Nemá být zde. Ne, neulévá se ze školy, Učen dnes vyhlásil volno, přijeli totiž kejklíři. Neumí zdejší slovanskou řeč, s Učenem i s žáky se domlouvají latinsky. Dnes večer mají představení, pro žáky, budečskou posádku i pro lidi žijící v této osadě.
Václava však tato kratochvíle nezajímá. Nemá mu co říci. Nemá mu co dát. Vzal si koně, zásoby vody, svou kuš, mečík a vzdálil se. Stejně tak i Učen někam odjel, možná do osady, kde sloužil dříve, možná do Prahy, možná někam jinam. 
Začíná se pomalu stmívat. Ne, dále se již nemůže zdržovat na tomto místě. Zalevá oheň, bere koně za ohlávku a pěšky sestupuje z kopce. Rozhlíží se okolo, pocit, že není něco v pořádku, ho neopouští. 
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 84x

XVII: Něco není v pořádku...

14. leden 2010 | 17.19 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Václav stále častěji vyhledává samotu a nikoho k sobě nepouští. Uzavírá se ve svém vnitřním světě, ve světě misie, služby lidem, služby Bohu.V kolektivu žáků je nejmladší, ostatní jsou od tří čtyř let starší. Chybí mu vrstevníci, chybí mu Tichan, který byl před nedávnem zavolán do Prahy a dlouho se nevrací. Ostatní studenti se sice snaží najít k němu cestu, ale Václav dveře své duše neotevírá. Nikdo z ních neví, že Václav se jednou stane knížetem a neví to ani sám kaplan Učen, který školu vede. Vratislav si nepřál, aby někdo znal Václavovu identitu. A tak pro většinu hochů neexistoval důvod, nač se o zájem podivného chlapce hlouběji snažit.

Až na jednu vyjímku. Krastěj, mladík asi čtrnáctiletý, si bere Václava pod svá křídla. Mladý princ přišel do školy jako v podstatě neználek, studenti měli před ním velký náskok. Václav potřebuje ostatní dohnat hlavně ve čtení a psaní. A Krastěj, ve svém volném čase, se snaží pomoci. Kněz Učen jeho aktivitu vítá, ulehčuje mu čas.   
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 91x

XVI: Odměna...

14. leden 2010 | 17.18 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Do ticha knížecí ložnice vrznou dveře. Vstupuje kníže Vratislav, vojvoda čechů, aby si odpočinul a nabral nové síly. S údivem však zjišťuje, že není sám. Postava ženy vychází ze stínu v rohu místnosti ke světlu louče, kterou kníže ve své pravé ruce drží. Poznává ji, je to Drahomíra, jeho choť. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 85x

XV: Pamatuj, i ten největší přítel může zradit...

14. leden 2010 | 17.17 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

              Pod pahorkem Žiži vládne napjatá atmosféra očekávání. Na knížecí výzvu se sešli přední Čechové, ke slovutnému shromáždění národa. Jsou přítomni županové všech osad, hradišť i důležitých pohraničních pevností, v čele s vladykou Hněvsou, Ctiradem z Levého Hradce, Mstinou z Tetína, Tichanem z Budče, jsou tu představitelé Vršovců se staršinou Ctihlavem, delegaci Těpticů vede slavný bojovník Tyr, od křesťanských Municů přicházejí bratři Jaroslav a Buděj, jsou tu farářově významných kostelů, mimo jiné starý kaplan Pavel z Tetína, žák Metodějův, arcipresbyter pro Českou kotlinu Wolfgang, jsou zde družinící prvního, druhého i třetího řádu. Na třista mužů a další stovky čekají před bránou. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 118x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 5

13. leden 2010 | 16.56 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

O těchto věcech vypravuje apoštol Petr,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 200x

Vejdi do svého pokojíku...

12. leden 2010 | 18.11 | rubrika: Učení na hoře

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6...

Tak toto nám, bratři a sestry, přiznejme si to, anebo možná jenom mně, toto nám opravdu moc nejde. Vejít do pokojíka a zavřít za sebou dveře. To ne, to my raději necháváme dveře dokořán otevřené, ať všichni vidí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 161x

XIV: Musíme čekat

12. leden 2010 | 16.45 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

              

"Musíte se s knížetem smířit, má Paní..."

Jemně promlouvá vladyka Hněvsa, župan Pražského hradiště, k Drahomíře. Hněvsa pochází ze slovutného rodu Těpticů, už od mládí byl druhem Spytihněvovým. Jakožto pohan podporoval Spytihněvovu politiku, účastnil se mnoha bojů po jeho boku. Ke knížeti Vratislavovi však důvěru nechová, byť současný vládce drží kormidlo vlády ve stejném směru, což mu musí Hněvsa přiznat. Ač, na rozdíl od Spytihněva, je, pravděpodobně, uvědomělým křesťanem, přesto nechává své pohanské bližní žít ve svobodě a nezasahuje proti dávným kultům. S Drahomírou však Hněvsa spřízněn je. Uctívá v ní tajnou velekněžku slovanského kultu, který je spojuje. Proto ho velice zneklidnil rozhovor s knížetem, který skončil před chvíli. Má dávat pozor na Drahomíru, nechat ji hlídat a sledovat a hlásit vše podezřelé. Jak snadno se může stát kozel zahradníkem. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 85x

XIII: Bohové tě proklejí!

12. leden 2010 | 16.44 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

               "Jak jen můžeš!"

Křik kněžny Drahomíry se ozývá, sotva vstupuje do místnosti. Vratislav překvapeně zvedá hlavu a podívá se na svou ženu. Nepříjemně vyrušuje. Právě s županem pražského hradiště Hněvsou, kancléřem Petrem, Tichanem a Kazimírem probírá nějaké důležité téma, asi stížnost, možná hlášení, nebo tak něco. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 112x

Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném

11. leden 2010 | 20.12 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k dvanáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Avšak kněžstvo,které ona nevěstka, co sedí na římské stolici, porodila volně a bez bolesti, sedíc na poduškách palácových a v měkkosti života je postavila na svět,  toť jsou synové prokletí.  Beze cti stojí před Bohem, před jeho nepřáteli a před očima všech se Bohu postavili a smáli se mu, rouhali se Jeho Jménu Svatému pro mnohá falešná učení. Tito vylili všechny jedy své matky.  Dnes prospívají, v horších bludů bloudí a s mnohými v tom závodí. Nepečují o stádo Boží, špatní nájemci utekli v času zkoušky  od něho, zavřeli se na hradech a ve městech, do boje se odívají a z lidu krev cedí.  Synové nešlechetní a vší nespravedlností tak naplnění, že činí všechno jako pravé děti děvky, beze studu a beze cti. Nezůstanou na věky v domu Božím a nezískají v kořist stádo Boží, které dali na roztrhání veškeré zvěři zemské.

Ale ty sám to všechno, jak jsem se přesvědčil, dobře znáš. A můj názor již jsi také v těchto několika slovech uslyšel. A k čemu jej potřebuješ znát, k tomu jsi jej již dostatečně poznal. Jinak už nemám ke tvé otázce co napsat, než, co jsem již napsal, v tom jsem ti vysvětlil svůj pohled. A tento z víry za pravý mám, o knězech dobrých i o zlých.

A k lidu obecnému, jako o třetí straně onoho těla Kristova, o kterém jsem výše psal. Co by ti měli v Kristu činit k prospěchu jiným údům těla Kristova, k tomu pravím: Jestli chceš zůstat u toho podivného připodobnění na trojí lid křesťanský, pak z toho snadno poznáš, jak se dále dělí strana lidu robotného: 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 400x

XII: Jak najít stou zbloudilou ovečku...

11. leden 2010 | 20.10 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

                 "Byl jednou jeden pastýř a ten měl sto oveček..."

                 Václav rád poslouchá vypravování kněžny Ludmily. Od té doby, co Vratislav převzal vládu, žije Ludmila na Přaském hradě, k velké nelibosti své snachy, Drahomíry. Často svého vnuka ukládá ke spánku, zrovna jako dnes. Po namáhavém a vzrušujícím dni potřebuje Václav trochu uklidnit, pohladit. Potřebuje poznat, že někomu na něm záleží. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 114x

XI: Zdechlina ovce

11. leden 2010 | 20.00 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

                Václava bolí celé tělo. Čtyři hodiny máchá mečem na dřevěného nepřítele. Čtyři hodiny ho Tichan prohání po cvičišti. Slýchává věty typu: "Drž postoj, Václave." Anebo "Kryj se zleva..." Na osmiletého chlapce velký dril, ale už byl zvyklý. Od nejútlejšího dětství ho nejprve otec Vratislav, posléze vladyka Tichan, zasvěcovali do tajů ohebnosti a síly lidského těla. Cvičení ho baví, zvlášť, když ho Tichan opepří nějakou hrou.

               "Dobrá, to stačí. Pojď, projedeme se..." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 92x

Legenda X: Příchod démona...

10. leden 2010 | 19.16 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Ne, oheň nezapálili. Dvojice nechce budit pozornost. Oba jsou tvrdí muži, pod širým nebem, v podobně hustém lese, v jakém jsou i dnes, nocovali ve svém životě častokrát. Starší z nich, asi pětatřicetiletý muž, vypadá jako zkušený válečník. Častokrát strávil čas jako zvěd v nepřátelském území. Mladší, asi třicetiletý pán v kněžském úboru, zase hodně procestoval. Mezi Kuřimí, Řeznem a Prahou.

"Za jak dlouho Heinzi, to začne?" 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 109x

Legenda IX: Nová škola

10. leden 2010 | 19.15 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme... (Z technických důvodů je číslo VIII v názvech dílu vynecháno)

               Ve jménu vojvody České země! Mohu dál?"

Kněz Učen má návštěvu. Hodně důležitou návštěvu. Přišel kaplan Petr, kancléř knížete. Učen mu uvolňuje dveře a Petr vstupuje do místnosti.

               "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus."

Petrovo pozdravení se nese místností.

"Až na věky."   

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 81x

VII: Neboť k Slávě Boží se narodila...

10. leden 2010 | 05.55 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

 Té ženy si kněz Učen všiml již při mši. Stála u dveří kostela, hořící svíčka osvěcovala nejenom její tvář, ale i postavu, která prozradila pokročilý požehnaný stav. Netroufala si jít dál. Když poklekem vyjádřila úctu oltáři, její pohyby ukazovaly na vznešenost, byť její špinavé šaty a hladem pohublá tvář svědčila o opaku. Když přijímala Tělo Páně, prosebný pohled, který upírala na Učena, prolétl knězovou duší až na rozhraní sobectví a svědomí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 132x

Legenda VI: ...ale věrní rytíři zústávají

9. leden 2010 | 12.59 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

Biskup přistoupí ke stolu, bere z něj pohár a napije se z tekutiny v něm obsažené. Až po chvílí si uvědomí přítomnost Radslava a pohlédne na něj. Radslav vstává ze své židle a přistupuje k Tutovi, povídá:

"Mne se Milosti nezeptáte, co si žádám za své vojáky?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 104x

Legenda V: Žoldáci přicházejí a odcházejí...

9. leden 2010 | 11.30 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

               "Můj tchán, kníže Dravoj, vévodu podpoří, nemůže jinak, Arnulfa pořebuje..."

Řezenský biskup Tuto se s úsměvěm podívá na Vratislava. Nový český panovník ho hodně zajímá. Zná ho ze zpráv svých podřízených, čechy patří do jeho diecéze. Chtěl by čist v jeho duši. O jeho bratru, Spytihněvovi, si nedělal iluze, ale jak opravdová je víra u Vratislava? Této otázce věnuje více svých myšlenek, než jednání ve jménu vévody, které zde vede. Přeci jenom, Bůh, kterému slouží, je větší Pán, než všichni vévodové světa.

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 108x

Homosexuálové v Ugandě; Irsko; Egypt...

8. leden 2010 | 23.59 | rubrika: Co týden dal.

Světová rada církví se zastala homosexuálů v Ugandě:

Homosexuálům infikovaným virem HIV hrozí v Sudánu velké nebezpečí. Tamní vláda připravuje zákon, který by takovéto nemocné trestal smrtí. V tomto týdnu poslal generální sekretář Světové rady církví prezidentu ugandy dopis, ve kterém se zastává homosexuálům, apeluje na lidství a připomíná Kristova slova vyzívající člověka milovat své bližní, zvláště pak slabé. Celá zpráva zde: http://cs.christiantoday.com/article/svetova-rada-cirkvi-vyjadrila-sve-znepokojeni-ohledne-zakona-proti-homosexualum-v-ugande/16222.htm 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 219x

Legenda IV: Dva mlýnské kameny

8. leden 2010 | 11.30 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

               Pomalu se stmívá a vládu nad zemí přebírá noc. Na Pražském hradišti se scházejí slovanská knížata. Vratislav svolává poradu, jsa o to požádán bavorskými vyslanci. Řeč se má vést o vévodovi a jeho vyhlídkách na korunu Karla Velikého. Nálada není optimální. Nejsou všcihni, Radslav odmítl sedět u jednoho stolu s pohany a nepřišel, toto odmítnutí pálí přítomné jako urážka

"Vlastně se nacházíme mezi dvěmi mlýnskými kameny", řeční Vratislav. "Z jedné strany  ničí Uhři, z druhé vraždí Němci. Mají plnou pusu Krista, avšak v jeho jménu kradou a zabíjejí. Nejlepší by bylo, kdybyste se pánové, nechali pokřtít. Vzali by jste němcům záminku k loupení a prapor, pod kterým vraždí.."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 108x

O trojím lidu - O duchovních

7. leden 2010 | 05.49 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k dvanáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

 Jsou li páni a kněží připodobněni k hlavě a obecný lid jako potupnější nohy, jak je realita vzdálena. Vždyť podle Pavla ty údy, kteří jsou nejméně urozené, tím větší čest jim mají vzdát údy, které je chrání! Takže je li v pravdě ten trojí lid tělo Kristovo, tehdy sedláky, pastýře a tuláky mají mít největší čest, vždyť oni jsou v obci nejmenší. ale skutečnost je zcela jiná. Protože pro ten hlavatý lid prostí a neurození jsou jako psi před očima, protože už neví, jak více je ještě potupit

Také neodpovídá skutečnosti, když čteme, že aby nebylo rozdělení v těle, pečují se vzájemně jeden úd o druhého.Jak daleko je péče duchovní od starostlivosti apoštola Pavla o všechny své bratry ve víře: "Kdo je nemocný a já nejsem? Kdo propadá pokušením a já se tím netrápím?" Nikdo takový dnes na zemi není.  A obecný lid má sklony k obojímu: jak jsou již ztýrány pány a knězi, tím, co vše musí odvádět a co všechno musí poslouchat, to vše s mrzutostí a reptáním. Jak je to všechno vzdálené od společné rovnosti!

A toto vše se pokládá za tělo Kristovo. Jak jej však můžeme poznat z těch všech nerovností, jak jej vůbec tak můžeme nazvat? Tělo popisované Pavlem toto rozhodně nemůže být, tam přece není žádné nejednoty, ale rovnost bez panování jedněch nad druhých. Vždyť tu máme přikázání Kristovo těm, kteří jsou údy Jeho těla. Když mezi nimi vypukl spor o tom, kdo z nich je největší, tehdy jim Ježíš odpověděl: "Králové pohanští panují nad svými prostřednictvím svých úředníků, ale ne tak u vás: Kdo z vás je největší, buďiž sluha ostatním." A tím jasně a  zřetelně ukázal Syn Boží, co se hodí pro pohany a na tento svět, který Boha nezná a z pýchy touží vládnout jeden nad druhým, ale svým říká: "Vy nebuďte jako pohané, kteří se vyvyšují jeden nad druhého, ale v rovnosti a skrze pokoru jeden druhému služte a ponižte se, jak vám to ukazují údy hmotného těla, mezi kterými žádné vyvyšování není. A samozřejmě mezi ty, které Duch Pravdy vede jako duchovní údy těla Kristova, mezi nimi nemá místa ctižádost a moci chtivost tohoto světa.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 407x

Legenda III: Postřižiny

6. leden 2010 | 20.02 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

               Jaro se vrátilo do České kotliny. Úrodné lůno matky země vydalo své plody, neboť přijalo zázračné sémě života. Po  údolí se ozývá křik dětí, ke křišťálovým studánkám chodí laně pít.

U kostelíku Panny Marie na Pražském hradišti, nejvýznamějšího současného stánků Božího, se rozprostírá dav lidí. Kněžic Václav dnes přijímá požehnání z rukou samotného bavorského biskupa Tutona, takovou slávu nikdo nepamatuje. Na přání nedávně nastoleného knížete Vratislava biskup Tuto se svým notářem v souladu se starými pohanskými zvyky ustřihli Václavovi pramínek vlasů na znamení, že přestává být chlapcem a stává se jinochem.

"Uvolněte místo pro knížete a jeho průvod", ozývá se velitelský hlas vladyky Tichana. Dnes velí družině Jeho knížecí Jasnosti a jeho úkolem je chránit průvod směřující z  z kostelíku rovnou do knížecího paláce. Vojáci vytvářejí kordón, úzkou uličku, rozdělují dav na dvě poloviny, aby skrz něj mohli projít vznešení páni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Legenda II: Kníže Spytihněv umírá..

6. leden 2010 | 19.58 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle  Předchozí díl   Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží. Rozhodl jsem se ji uveřejňovat zde podruhé, abych ji mohl zpřehlednit a doplnit. Snad Vás znovu zaujme...

               "Strýčku!"

 "Václave!"
 Spytihněv ztěžka pohlédne na Václava, chlapce s kaštanovými vlasy, vysokým čelem, dlouhým rovným nosem a dětsky nevinným pohledem. Je mu blízký, jako by to byl jeho syn.
 "Strýčku, co to znamená umírat?"  
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 144x

Legenda I: V kraji se na dlouho usadila zima...

6. leden 2010 | 05.53 | rubrika: V Bázni Boží

Tittle  Příští díl

Vážený čtenáři. Rád bych Vás pozval k četbě Legendy o svatém Václavovi: V Bázni Boží.

                 V kraji se na dlouho usadila zima. Českou zem objímá sníh. Objímá stromy, keře, domy. Nad zimní krajinou svítí slunce, které se tváří, že hřeje. Opak však je pravdou. Zima však útočí na všechny, kdo se odváží vyjít do kraje.

Přesto v zasněžené planině se brodí dvě postavy. Lépe řečeno, brodí se jejich koně. Mlčky spěchají, aby do večera dorazili na Pražské hradiště. Dvojici tvoří muž s malým chlapcem. Oba zakuklení v kožešinách, oba třesoucí se zimou, oba unavení a hladoví.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 245x

Čtyři rohy a čtyři kováři...

5. leden 2010 | 05.43 | rubrika: Z knih proroků.

Pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy. Zeptal jsem se posla, který se mnou mluvil: "Co to znamená?" Odvětil mi: "To jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, to je Izraele, a Jeruzalém." I ukázal mi Hospodin čtyři kováře. Otázal jsem se: "Co se to chystají udělat?" Odvětil mi : "To jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, takže žádný nebyl schopen pozvednout hlavu. Tu přišli tito kováři , aby jimi zalomcovali a srazili rohy pronárodům, které pozdvihly roh proti judské zemi a chtěly ji rozmetat."  Z knihy proroka Zacharjáše...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 133x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 4

4. leden 2010 | 07.56 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Dále se pak společně podívejme na falešné učení o očištění v očistci. Toto očištění hledají ti, kteří v to pravdivé, které jsme si ukázali výše, nevěří, a ani se v něm očistit nechtějí. Nemají v něm svou naději. A tak se pilně rozhlíží po něčem jiném, neboť nechtějí jít přímo do pekla. A tak vytrhávají některá slova svatého Pavla, které ani nepochopili dobře.   Takový očistec v pekle po smrti by jim stejně neprospěl. Pavel tedy píše: "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale skrze oheň. 1Kor 3,11-15

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 129x

Jušua Sirachovec: Slovo o slovech...

3. leden 2010 | 07.02 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, neposkvrňuj své dobré skutky
a své dary neprovázej ponižujícími slovy.
Což rosa nemírní sluneční žár?
Tak slovo může znamenat víc než obdarování.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 147x

Galérie osobností: Jan Amos Komenský

2. leden 2010 | 09.26 | rubrika: Galerie osobností.

Poslední český velikán středověku a první novověku. I takto lze nazvat Jana Amose Komenského. Po biskupu Vojtěchovi, Karlu IV a Janu Husovi čtvrtý čech světového významu, který hnul s celou tehdejší Evropou.  I tento muž byl člověkem kontroverzí. Na jedné straně položil základy jedné z nejdůležitějších věd na světě - pedagogiky resp. didaktiky, na straně druhé byl ochoten věřit nejrůznějším šarlatánům a podvodníčkům, kteří se přiživovali na jeho účet. V něm, v posledním biskupu Jednoty Bratrské, i vyvrcholil v dobrém i ve zlém celý vývoj této Boží Církve. Vývoj církve, která  vznikla reakcí na pacifistické radikálně křesťanské myšlenky Petra Chelčického, vývoj, který svůj směr obrátil za bratra Lukáše, kdy Jednota povolila bratřím účast na soudech končící rozsudkem smrti, se ukončil v životě člověka, který právě ve válce viděl mnohé své naděje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 196x

Co by tomu řekli sousedé?

1. leden 2010 | 11.51 | rubrika: Učení na hoře

Vážený čtenáři, máte-li chuť, můžeme společně po 40. otevřít Bibli v Matoušově evangeliu, na místě, kterému teologové říkají "Učení (nebo Kázání) na hoře. Buďte srdečně vítáni...

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Mat 6,5

Kristus zde kritizuje něco, co dnešní česká společnost již tak moc nezná. Dneska nevidíme na rozcestích a na náměstích hlasitě i tiše se modlící spoluobčany, čest vyjímkám. Dneska již češi, na rozdíl od tehdejších židů, nesoutěží v tom, kdo vypadá více nábožně a svatě. Na druhou stranu, není to trošku, trošičku škoda?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 165x