Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." (Ez 37,3)
Ti, kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznání za svaté... (Mdr 6,10)

 

Profily:
zde, zde

 

Osobní svědectví:
Toto je příběh mého života...

 

Klíčové články:
Jít za Ježíšem jenom pro prosperitu je málo
Ježíš je Pán!
Zaslíbení nebo varování?
Farizejská vděčnost...
Blahoslavení chudí duchem...
Setkání s Ježíšem může přinést i onemocnění
Umyj se v rybníku Siloe!
O trestu smrti...
 
"Operace: Změna pohlaví" a homosexualita.
Přikázání Staré Smlouvy stále platí...

Nevěřím na evoluci...
MP3s: Hutnější pokrm křesťanské víry...

 

 Polemiky:
S jehovismem:
zde, zde, zde, zde, zde a zde
S islámem:
zde, zde a zde

 

Amatérský full-textový překlad Nového Zákona:
Markovo evangelium: 1. kapitola, 2. kapitola
List Římanům: 1. kapitola


Kontakty:
========
Mail: quokam@seznam.cz
Facebook: quokam@seznam.cz
Granosalis nick: demagog

Články zveřejněné po 23. hodině bývají napsané se zpětnou platností.

Heslo k rubrice "Osobní" je křestní jméno maminky mé manželky :-)

Ve článcích cituji Bibli v Českém ekumenickém překladu a v Českém studijním překladu KMS, není - li to výslovně uvedeno jinak.

 

 

Základy křesťanské víry:
=====================
1)Stvoření nebes a země: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Genesis.mp3
2)Stvoření člověka a pád do hříchu: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Stvoreni_cloveka_a_pad_do_hrichu.mp3
3)Všichní máme problém - hříšnost: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Vsichni_mame_problem.mp3
4)Boží odpověd - obrácení = příběh Nikodéma: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Nikodemuv_pribeh.mp3
5)Co mám učinit, abych získal věčný život: http://v.mlynar.sweb.cz/VM/MULLER-18.4.2011-Co_mam_ucinit_abych_ziskal_vecny_zivot.mp3
6)Být v Kristu - co to znamená: http://zaklady.krestanske.viry.sweb.cz/Byt_v_Kristu.mp3
7) Podobenství o nepoctivém správci - vzor chování křesťana: http://v.mlynar.sweb.cz/VM/Kolik_dluzis_memu_Panu.mp3

 

Pomocné tlapky o.p.s. - asistenční psi pro zdravotně postižené

 

Přemýšlím o svém Bohu (Losing my religion)

18. červenec 2017 | 20.08 | rubrika: Hudba a literatura

Přemýšlím o svém Bohu

Ooo, život, je boj
je boj a já nejsem Tebou
Ty jsi ten co sídlíš
na výšinách světa
řekl jsem už příliš 
za svého života
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Tančit s Popelkou

13. červenec 2017 | 18.37 | rubrika: Hudba a literatura

 Tančit s Popelkou

Přišla v únoru
Když píseň zněla
bezbranná v nahém úboru
A já seděl v šeru
když poprvé zavoněla
dcerka 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Izraelsko - Palestinský konflikt

26. květen 2017 | 18.18 | rubrika: Co týden dal.

 Tento týden schválil parlament ČR rezoluci, ve které plně podpořil Izrael v nárocích na CELÝ Jeruzalém. Obdobně nekritickou podporu Izraele vyjadřuje i drtivá většina evangelikálních křesťanů - např sdružení IKEJ - Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě. Osobně tyto postoje považuji za velice nebezpečné.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 45x

Evino prokletí bolesti při porodu

4. říjen 2016 | 19.11 | rubrika: Zaujalo mne.

 ... "Při svém studiu bible a konzultacích s biblisty zjistil doktor (z oboru porodnictví) Grantly Dick-Read, že hebrejské slovo etzev, které se v klasickém anglickém překladu (KJV) vyskytuje 16x, se na většině míst překládá jako "práce, dřina, námaha", ve spojení s porodem jej ale titíž překladatelé intepretují jako "bolest, utrpení, muka či soužení". ... V knize genesis hovoří Bůh k Adamovi i k Evě naprosto stejnými slovy, překladatelé však, ovlivnění těžkými okolnostmi (soudobých) porodů, se promluvu adresované Evě rozhodli formulovat odlišně..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Proč (už) nejsem evangelikál

11. září 2016 | 23.43 | rubrika: Polemiky

Přibližně před dvěma lety jsem se v otázce církevních restitucí více méně rozešel s evangelikálním hnutím. Jednalo se o hlubší rozpory mezi mnou a evangelikalismem, které se v této otázce obnažily, jejichž byl tento spor ovocem. Dovolte mi prosím se pokusit tyto rozdíly definovat, přičemž si nezurpuji patent na přesnost v pochopení evangelikálního učení:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.33 (3x) | přečteno: 82x

Když nevím, kam jít (Sareri qami)

28. květen 2016 | 12.54 | rubrika: Hudba a literatura

Když nevím kam jít

Když nevím kam jít

když jsou mraky zčernalé

a bouřky nemalé

děsí po těle

to nevím kam jít

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Námitka!

7. duben 2016 | 17.23 | rubrika: Co týden dal.

 Dovolte mi vyjádřit zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády zastavit projekt Gen21 k přesídlení uprchlíků z Iráku, prý protože "nesplinil svůj účel." Ale nepleťme si záminku s důvodem. Podle vedoucích nadace rozhodnutí vlády přerušit tento projekt uvrhlo do existenčních potížá minimálně 9 lidí, minimálně k nim máme morální povinnost je přijmout.  Proč trestat nevinné pro vinu jiných? ČSSD se tím (opětovně) stává nevolitelnou stranou, možná dokonce s rukama od krve.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 38x

Falešné evangelium a uprchlická krize

28. březen 2016 | 10.16 | rubrika: Polemiky

 Jsou velikonoce a kostely a modlitebnami zní evangelium o tom, jak Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby v době, kdy jsme ještě byli mrtví v našich hříších, vzal naši vinu na sebe a ukřižoval ji na svém těle na Golgotském kříži. Tento Ježíš Kristus zemřel naší smrtí a byl vzkříšen. Jeho vzkříšení zlomilo "moc" smrti, prokletí a dalo nám Věčný život v Něm. Kdo v Kristu umírá na golgotském kříži, ten je v Kristu i vzkříšen k Novému Životu v Něm. Problém však je, že církve sdružené v české ekumeně, s čestmou vyjímkou babtistické BJB, hlásí svými skutky evangelium zcela jiné

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 61x

Proto ti chválu vzdám (10000 reasons)

20. únor 2016 | 09.42 | rubrika: Hudba a literatura

Přišel jsi můj Pane, o_o můj Pane

zemřít na kříži sám

Jak to jen chápat mám, můj Pane

Proto Ti chválu vzdám

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x

Válka proti práva národu na sebeurčení

19. únor 2016 | 17.34 | rubrika: Co týden dal.

 Hrozí, že Turecko vojensky překročí hranice Sýrie, aby zakročilo proti Kurdům, kteří svým bojem  proti ISIS a dalším islámských extrémistickým stranám získávaji (minimálně) autonomii. K tomuto kroku jsou Turci provokování posledními bombovými útoky proti Tureckým cílům. Kurdové jsou  však pod ochranou Rusů, čímž hrozí střet mezi Ruskou federací a NATO, tedy i námi jako spojenci Turecka. Je třeba však otevřeně říci, že boj proti právu národa na sebeurčení není spravedlivou válkou. Naše republika v roce 1918 právě vznikla na základě tohoto práva. Nemůžeme chtíti toto právo pro sebe, ale kurdům ho neuznat a dokonce vojensky jej potlačit. Bojovali bychom proti svým vlastním kořenům.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)